Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besloten beeldvormende vergadering

donderdag 23 november 2023

21:15 - 22:15
Locatie

Kamer 2.03

Voorzitter
Harrie Dijkhuizen

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  RAAD IN GESPREK MET ELKAAR


  Extra beeldvormende bijeenkomst


  Doel van de bespreking
  De raad houdt komende donderdagavond een extra beeldvormende bespreking over de herziening van de grondexploitatie voor het woningbouwproject aan de Dalweg. De reden voor de tweede beeldvormende bijeenkomst is dat sommige fracties nog vragen willen stellen over de niet openbare bijlagen voor ze tot besluitvorming overgaan. 
  De openbare vergaderstukken staan hieronder gepubliceerd.


  Verloop gespreksronde:


  1. Opening door de voorzitter;
  2. Woordvoerders van elke fractie kunnen vragen stellen;
  3. Afronding met advies van de woordvoerders aan de Agendacommissie of het onderwerp voldoende beeldvormend besproken is en ter besluitvorming geagendeerd kan worden op 7 december 2023.


  Over het onderwerp:
  Grondexploitatie Dalweg
  De raad wordt voorgesteld om de grondexploitatie Dalweg e.o. te herzien en om een extra voorziening te treffen van € 3.900.000. De afwijkingen ten opzichte van de actualisatie van begin 2023 zijn zo groot dat een tussentijdse herziening noodzakelijk is. Op dit moment ligt een conceptplan voor dat voldoet aan de vooraf gestelde eisen, beleidskaders en ambities die in de gebiedsvisie Dalweg e.o. zijn bepaald en zijn vastgelegd in o.a. het uitwerkingsdocument en het bestemmingsplan. Het conceptplan biedt nog ruimte voor de participatie om binnen de gestelde marges aan bepaalde knoppen te draaien zodat er een optimalisatie en uitwerking mogelijk is.