Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raad

De gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) vertegenwoordigt u als inwoner van Soest of Soesterberg. De raad bepaalt het beleid van de gemeente en controleert of het goed wordt uitgevoerd. De raad bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 10 fracties.

Fractieassistenten

Fractieassistenten zijn door fracties aangewezen om hen te ondersteunen bij fractiewerkzaamheden. Ze wonen fractievergaderingen bij en helpen fracties bij het voorbereiden van raadsvergaderingen.

Voorzitter van de raad

De voorzitter van de raad is burgemeester Rob Metz. Hij zorgt voor een goed verloop van de vergaderingen en kan deelnemen aan de beraadslaging. Burgemeester Metz is ook lid van het college van B en W en verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid.

Griffie

De medewerkers van de raadsgriffie ondersteunen raadsleden in hun werk. In Soest bestaat de raadsgriffie uit drie medewerkers: griffier Marcella van Esterik, haar plaatsvervanger Heleen Kuijer-Franken, en raadscommunicatieadviseur Aafje Brandt.