Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Vraagbaak

De gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) vertegenwoordigt u als inwoner van Soest of Soesterberg. De raad bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 10 fracties.
De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Of zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.
De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. De raad heeft ook het recht om een wethouder te ontslaan.
Inwoners kunnen raadsleden of raadsfracties benaderen met een vraag of probleem. Die kijken dan of zij, of wellicht iemand anders, hen verder kunnen helpen.

Er zijn vier soorten bijeenkomsten, die in principe openbaar zijn.
Bij de Informatieavond krijgt de raad van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) informatie over actuele onderwerpen. Inwoners kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn.
Op een Avond Samenleving komen raad, inwoners en organisaties met elkaar in contact rondom een bepaald thema, zoals een verkeersplan. Het doel is een gesprek tussen de aanwezigen.

Tijdens de Opiniërende Raadsbijeenkomst kunnen de raadsleden politiek-bestuurlijke vragen stellen aan het college van B en W en met elkaar van gedachten wisselen.
Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering nemen raadsleden een beslissing over de vraagstukken die voorliggen. Ook kunnen ze een amendement indienen om de plannen van het college te wijzigen of een motie indienen wanneer zij willen dat de raad zich over een onderwerp uitspreekt.

Heeft u een vraag of opmerking voor de raad of een goed idee voor uw leefomgeving? Stuur dan een e-mail naar de raad via dit contactformulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Soest/Contactformulier-Raadsleden/new
Let op: voor meldingen van bijvoorbeeld overlast of om te informeren naar uw vergunningsaanvraag gebruikt u een ander formulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Soest/Contactformulier/new.
Contactinformatie van de individuele raadsleden staat op de pagina 'Wie is wie'.
Het adres voor papieren post aan raad of fracties is: De Griffie, Postbus 2000, 3760 CA Soest

Inspreken in de raadsvergadering
Tijdens een Avond Samenleving gaat de raad graag met inwoners in gesprek over het onderwerp van de betreffende avond. Bij een Opiniërende Raadsbijeenkomst kunnen inwoners inspreken over een onderwerp dat zij zelf inbrengen of een onderwerp dat al op de agenda staat. Neem contact op met de griffier om u aan te melden voor inspreken tijdens een vergadering: Marcella van Esterik, m.vanesterik@soest.nl, of 035- 609 34 11.

Laat de raad vergaderen over een onderwerp
Heeft u een idee of voorstel waarover u de raad wilt laten vergaderen? In zo’n geval kunt u een verzoek indienen voor een burgerinitiatief. Meer informatie staat onder het kopje 'Hoe kan ik de raad over een onderwerp laten vergaderen?'.

Referendum
Behalve een burgerinitiatief kunt u ook een referendum aanvragen. Meer informatie staat onder het kopje 'Hoe kan ik een referendum aanvragen?'.