Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad (vaak ook ‘de raad’ genoemd) vertegenwoordigt u als inwoner van Soest of Soesterberg. De raad bestaat uit 29 raadsleden, verdeeld over 10 fracties.
De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen in de gemeente. Bijvoorbeeld het vaststellen van de begroting. De raad stelt de gemeentelijke wetten (verordeningen) vast. Daarnaast kan de raad een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. Of zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.
De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert en de afgesproken doelstellingen haalt. De raad heeft een aantal middelen om het college te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. De raad heeft ook het recht om een wethouder te ontslaan.
Inwoners kunnen raadsleden of raadsfracties benaderen met een vraag of probleem. Die kijken dan of zij, of wellicht iemand anders, hen verder kunnen helpen.

De raad bespreekt een vraagstuk doorgaans in drie stappen:


Stap 1: Beeldvormend
Bij deze stap verzamelt de raad informatie over een vraagstuk. Zo krijgt de raad een zo compleet mogelijk beeld. De raad gaat daarbij in gesprek met de samenleving, de ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders.


Stap 2: Oordeelsvormend
Bij deze stap gaan de raadsleden met elkaar in debat. Zij wegen de informatie uit de beeldvormende bijeenkomst. Iedere fractie beoordeelt wat voor hen het zwaarste telt. Het doel is te komen tot een oordeel over het vraagstuk. Zijn fracties voor of tegen? Waarom?


Stap 3: Het Besluit
Als laatste stap neemt de raad een besluit over het vraagstuk. Fracties kunnen een voorstel doen om de plannen van het college te wijzigen. Zo’n voorstel heet een amendement. Raadsleden kunnen ook een motie indienen. Dan vragen zij de raad om zijn mening ergens over uit te spreken.


Iedereen mag in principe bij alle vergaderingen zijn. Inwoners hebben spreekrecht:
· bij een beeldvormende bijeenkomst;
· bij Het Besluit over onderwerpen die niet op de agenda staan.


Meer informatie staat op https://www.soest.nl/gemeenteraad/raadsvergaderingen

Heeft u een vraag of opmerking voor de raad of een goed idee voor uw leefomgeving? Stuur dan een e-mail naar de raad via dit contactformulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Soest/Contactformulier-Raadsleden/new
Let op: voor meldingen van bijvoorbeeld overlast of om te informeren naar uw vergunningsaanvraag gebruikt u een ander formulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Soest/Contactformulier/new.
Contactinformatie van de individuele raadsleden staat op de pagina 'Wie is wie'.
Het adres voor papieren post aan raad of fracties is: De Griffie, Postbus 2000, 3760 CA Soest


Inspreken in de raadsvergadering
Tijdens een Avond Samenleving gaat de raad graag met inwoners in gesprek over het onderwerp van de betreffende avond. Bij een Opiniërende Raadsbijeenkomst kunnen inwoners inspreken over een onderwerp dat zij zelf inbrengen of een onderwerp dat al op de agenda staat. Neem contact op met de griffier om u aan te melden voor inspreken tijdens een vergadering: Marcella van Esterik, m.vanesterik@soest.nl, of 035- 609 34 11.


Laat de raad vergaderen over een onderwerp
Heeft u een idee of voorstel waarover u de raad wilt laten vergaderen? In zo’n geval kunt u een verzoek indienen voor een burgerinitiatief. Meer informatie staat onder het kopje 'Hoe kan ik de raad over een onderwerp laten vergaderen?'.


Referendum
Behalve een burgerinitiatief kunt u ook een referendum aanvragen. Meer informatie staat onder het kopje 'Hoe kan ik een referendum aanvragen?'.