Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
De raad digitaal bereiken

Heeft u een goed idee voor Soest? Dan kunt u de raad een email sturen via postbus2000@soest.nl tav. Marcella van Esterik. Individuele raadsleden kunt u rechtstreeks een bericht sturen. U vindt hun contactgegevens onder 'Wie is wie'.

De raad telefonisch of per post bereiken

U kunt de raad telefonisch bereiken via de raadsgriffier, Marcella van Esterik.


Papieren post voor raadsleden of fracties kunt u sturen naar:
De Griffie
Postbus 2000
3760 CA Soest

De raad op sociale media

De raad is ook op Twitter en Facebook:
https://www.facebook.com/RaadSoest
https://twitter.com/RaadSoest