Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende vergadering (Raadzaal)

Jaarstukken 2023

donderdag 20 juni 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 20 juni 2024 22:02

Uitzending

Agendapunten

 1. Over het onderwerp:
  Het jaar 2023 is afgesloten met een voordelig saldo van € 4,6 miljoen. Dat is € 5,4 miljoen meer dan verwacht bij de najaarsnota. Toen werd nog een tekort van € 0,7 miljoen verwacht. Van het voordelige saldo wordt voorgesteld € 1,3 miljoen te bestemmen voor besteding in 2024 (oormerkvoorstellen en voor programma vluchtelingen) en € 3,3 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve. Een belangrijke oorzaak voor het overschot betreft de opvang van ontheemde Oekraïners: net als vorig jaar ontving de gemeente voor de opvang aanzienlijk meer middelen van het Rijk dan we uitgaven: voor 2023 een voordelig verschil van € 3,6 miljoen. De omvang van de algemene reserve, de buffer voor het opvangen van tegenvallers en eventuele exploitatietekorten, blijft daarmee ruim € 20 miljoen (exclusief het rekeningoverschot 2023). Dat is ook ruim boven het afgesproken minimumniveau van € 7 miljoen. Deze ruimte moet worden bezien in het perspectief van de financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Denk aan het nog altijd niet door het Rijk herstelde ‘ravijnjaar’ 2026 (en de jaren daarna), de toenemende financiële risico’s in de bekostiging van de jeugdzorg en de voorziene stijgende investeringsbehoefte (denk aan de ontwikkelingen in Soesterberg, onderwijsgebouwen en het zwembad).

  00:08:38 - 00:09:09 - Rob Metz
  00:09:13 - 00:10:14 - Anne Sterenberg
  00:10:14 - 00:11:33 - Rob Metz
  00:11:34 - 00:11:43 - Rob Metz
  00:11:59 - 00:12:02 - Rob Metz
  00:12:15 - 00:16:53 - Lenneke Welschen
  00:16:53 - 00:17:00 - Rob Metz
  00:17:03 - 00:19:23 - Thijs Polfliet
  00:19:23 - 00:19:28 - Rob Metz
  00:19:41 - 00:22:00 - Bert Groothuis
  00:22:00 - 00:22:09 - Rob Metz
  00:22:16 - 00:25:31 - Peter Lucas
  00:25:31 - 00:25:35 - Rob Metz
  00:25:43 - 00:29:20 - Gerben Stormbroek
  00:29:20 - 00:29:28 - Rob Metz
  00:29:45 - 00:34:16 - Erna Wegman
  00:34:16 - 00:34:25 - Rob Metz
  00:34:28 - 00:36:08 - Margriet Walraven-van Dam
  00:36:08 - 00:36:14 - Rob Metz
  00:36:29 - 00:39:57 - Rik van Zutphen
  00:39:57 - 00:40:01 - Rob Metz
  00:40:04 - 00:41:40 - Ties de Ruijter
  00:41:41 - 00:42:01 - Rob Metz
  00:56:10 - 00:56:47 - Rob Metz
  00:56:47 - 01:00:56 - Anne Sterenberg
  01:00:56 - 01:01:05 - Rob Metz
  01:01:11 - 01:02:28 - Aukje Treep
  01:02:28 - 01:02:30 - Rob Metz
  01:02:39 - 01:05:52 - Osman Suna
  01:05:52 - 01:05:56 - Rob Metz
  01:05:56 - 01:06:14 - Johan Baks
  01:14:47 - 01:14:56 - Johan Baks
  01:14:56 - 01:15:19 - Rob Metz
  01:15:23 - 01:16:41 - Lenneke Welschen
  01:16:44 - 01:16:48 - Rob Metz
  01:16:53 - 01:17:29 - Peter Lucas
  01:17:30 - 01:17:35 - Rob Metz
  01:17:47 - 01:18:02 - Gerben Stormbroek
  01:18:04 - 01:18:10 - Rob Metz
  01:18:14 - 01:18:19 - Rob Metz
  01:18:25 - 01:19:51 - Osman Suna
  01:19:51 - 01:20:08 - Rob Metz
  01:20:09 - 01:20:16 - Rob Metz
  01:21:39 - 01:21:40 - Rob Metz
  01:21:40 - 01:23:56 - Johan Baks
  01:23:59 - 01:24:06 - Johan Baks
  01:24:06 - 01:25:26 - Johan Baks
  01:25:27 - 01:25:34 - Johan Baks
  01:25:34 - 01:26:06 - Rob Metz
  01:26:06 - 01:26:24 - Rob Metz
  01:26:24 - 01:27:20 - Ties de Ruijter
  01:27:21 - 01:27:49 - Rob Metz
  01:27:49 - 01:28:28 - Bert Groothuis
  01:28:28 - 01:28:30 - Rob Metz
  01:28:30 - 01:28:48 - Lenneke Welschen
  01:28:49 - 01:29:19 - Bert Groothuis
  01:29:19 - 01:29:20 - Lenneke Welschen
  01:29:20 - 01:29:28 - Bert Groothuis
  01:29:28 - 01:29:43 - Lenneke Welschen
  01:29:43 - 01:30:08 - Rob Metz
  01:30:08 - 01:30:11 - Lenneke Welschen
  01:30:11 - 01:30:26 - Rob Metz
  01:30:35 - 01:31:09 - Erna Wegman
  01:31:09 - 01:31:15 - Rob Metz
  01:31:30 - 01:32:37 - Peter Lucas
  01:32:37 - 01:32:40 - Rob Metz
  01:32:40 - 01:33:34 - Peter Lucas
  01:33:34 - 01:33:59 - Rob Metz