Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Raadzaal)

Nadere uitwerking Wind in Soest

woensdag 29 mei 2024

21:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Matthias Noorlander
Start
woensdag 29 mei 2024 20:49

Uitzending

Agendapunten

 1. Over het onderwerp:
  In 2022 stelde de provincie Utrecht een Tussenbalans RES (Regionale Energiestrategie) op. Hieruit werd duidelijk dat de drie RES'sen in de provincie niet op koers lagen om de doelstellingen voor 2030 te halen, zo ook de RES van de Regio Amersfoort niet. Daarom deed de provincie Utrecht een planMER-onderzoek naar geschikte windlocaties in de provincie. Op basis daarvan wees Gedeputeerde Staten (GS) 27 'meest geschikte locaties voor wind' aan. In Soest gaat het om de Vlasakkers en langs de A28. GS hebben de colleges opgeroepen om voor het zomerreces met de gemeenteraden in gesprek te gaan over hoe de afspraken uit de betreffende RES-regio voor wind en/of zon voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.  Om duidelijk te maken waar de gemeente Soest aan werkt op het gebied van windenergie is een ‘Nadere uitwerking van het Uitnodigingskader opgesteld. Deze nadere uitwerking maakt duidelijk wat de gemeente Soest doet op het gebied van windenergie. Zoals in het document te lezen is, laat de nadere uitwerking ‘zien wat onze rol is in de verschillende processen, welke beslismomenten er zijn en hoe we omgaan met risico’s. We schrijven op wat voor ons belangrijk is als het gaat om windenergie en hoe we dat belang borgen.’


  De raad wordt voorgesteld deze nadere uitwerking Wind in Soest vast te stellen maar ook om als regio gezamenlijk een brief aan GS te sturen. Hierin wordt aangegeven dat de gemeenten in RES Regio Amersfoort zich maximaal inspannen om de gezamenlijke doelstelling voor duurzame opwek te behalen.

  00:08:59 - 00:12:46 - Matthias Noorlander
  00:12:46 - 00:12:52 - Matthias Noorlander
  00:12:53 - 00:19:44 - Dhr. Harmsen
  00:19:44 - 00:20:18 - Matthias Noorlander
  00:20:18 - 00:20:54 - Tim de Wolf
  00:20:54 - 00:20:56 - Matthias Noorlander
  00:20:56 - 00:21:27 - Dhr. Harmsen
  00:21:27 - 00:21:44 - Matthias Noorlander
  00:21:44 - 00:22:03 - Dhr. Harmsen
  00:22:03 - 00:22:09 - Matthias Noorlander
  00:22:36 - 00:23:08 - Dhr. Harmsen
  00:23:08 - 00:23:55 - Matthias Noorlander
  00:23:55 - 00:28:36 - Dhr. Klein Wassink
  00:28:36 - 00:28:48 - Matthias Noorlander
  00:28:48 - 00:33:06 - Dhr. Klein Wassink
  00:33:06 - 00:33:09 - Matthias Noorlander
  00:33:09 - 00:33:24 - Dhr. Klein Wassink
  00:33:24 - 00:33:32 - Matthias Noorlander
  00:33:32 - 00:36:37 - Dhr. Klein Wassink
  00:36:37 - 00:36:56 - Matthias Noorlander
  00:37:34 - 00:38:52 - Dhr. Klein Wassink
  00:38:52 - 00:39:08 - Matthias Noorlander
  00:39:08 - 00:39:14 - Matthias Noorlander
  00:39:28 - 00:39:38 - Dhr. Klein Wassink
  00:39:38 - 00:40:32 - Matthias Noorlander
  00:40:38 - 00:46:01 - Matthias Noorlander
  00:46:01 - 00:47:48 - Matthias Noorlander
  00:47:48 - 00:47:56 - Matthias Noorlander
  00:48:51 - 00:48:52 - Matthias Noorlander
  00:50:00 - 00:50:04 - Matthias Noorlander
  00:51:42 - 00:51:46 - Matthias Noorlander
  00:51:46 - 00:51:50 - Matthias Noorlander
  00:51:50 - 00:52:30 - Tim de Wolf
  00:52:56 - 00:53:09 - Matthias Noorlander
  00:54:30 - 00:55:05 - Matthias Noorlander
  00:55:34 - 00:55:41 - Matthias Noorlander
  00:55:41 - 00:56:02 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:56:29 - 00:57:19 - Matthias Noorlander
  00:57:42 - 00:59:19 - Matthias Noorlander
  00:59:19 - 00:59:29 - Matthias Noorlander
  01:01:51 - 01:01:54 - Matthias Noorlander
  01:01:55 - 01:03:45 - Tim de Wolf
  01:03:45 - 01:06:57 - Matthias Noorlander
  01:06:57 - 01:07:02 - Matthias Noorlander
  01:07:02 - 01:10:06 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:10:06 - 01:10:13 - Matthias Noorlander
  01:10:13 - 01:10:18 - Margriet Walraven-van Dam
  01:10:18 - 01:10:50 - Matthias Noorlander
  01:10:50 - 01:11:00 - Matthias Noorlander
  01:19:12 - 01:19:26 - Matthias Noorlander
  01:19:31 - 01:19:48 - Matthias Noorlander
  01:19:48 - 01:39:13 - Aukje Treep
  01:39:13 - 01:39:41 - Matthias Noorlander
  01:39:41 - 01:42:24 - Jan Vrakking
  01:42:25 - 01:42:30 - Matthias Noorlander
  01:42:30 - 01:46:35 - Thom Schotman
  01:46:35 - 01:46:47 - Matthias Noorlander
  01:46:47 - 01:46:48 - Thom Schotman
  01:46:48 - 01:48:16 - Tim de Wolf
  01:48:16 - 01:48:20 - Matthias Noorlander
  01:48:20 - 01:49:22 - Tineke Flinterman
  01:49:22 - 01:49:27 - Matthias Noorlander
  01:51:16 - 01:51:25 - Matthias Noorlander
  01:51:25 - 01:58:18 - Aukje Treep
  01:58:18 - 01:58:42 - Matthias Noorlander
  01:58:42 - 01:58:47 - Jan Vrakking
  01:58:47 - 01:58:49 - Tineke Flinterman
  01:58:49 - 01:58:55 - Jan Vrakking
  01:58:55 - 01:59:01 - Matthias Noorlander
  01:59:01 - 01:59:05 - Thom Schotman
  01:59:05 - 01:59:09 - Matthias Noorlander
  01:59:09 - 01:59:25 - Tineke Flinterman
  01:59:25 - 01:59:35 - Matthias Noorlander
  01:59:35 - 01:59:38 - Thijs Polfliet
  01:59:40 - 01:59:42 - Matthias Noorlander
  01:59:42 - 02:00:12 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  02:00:12 - 02:00:17 - Matthias Noorlander
  02:00:17 - 02:00:19 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  02:00:19 - 02:00:20 - Matthias Noorlander
  02:00:20 - 02:00:25 - René Corbeij
  02:00:25 - 02:00:26 - Matthias Noorlander
  02:00:26 - 02:00:29 - Margriet Walraven-van Dam
  02:00:29 - 02:00:54 - Matthias Noorlander
  02:01:06 - 02:01:11 - Matthias Noorlander
  02:01:11 - 02:01:16 - Tim de Wolf
  02:01:17 - 02:01:19 - Matthias Noorlander
  02:01:49 - 02:02:19 - Matthias Noorlander