Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende vergadering (Raadzaal)

DEZE BIJEENKOMST KOMT TE VERVALLEN.

donderdag 4 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Toelichting

In overleg met de agendacommissie wordt t.z.t. een nieuwe datum ingepland.

Uitzending

Agendapunten

  1. Op 20 april 2023 heeft de raad o.a. besloten de startnotities voor de omgevingsprogramma’s uit te laten werken conform de plannen van aanpak. Ook heeft u opdracht gegeven om eerst een afwegingskader te ontwikkelen en dit ter besluitvorming aan u voor te leggen. Dit afwegingskader moet een brug slaan tussen de omgevingsvisie en de door het college vast te stellen omgevingsprogramma’s. Het ruimtelijk afwegingskader bestaat uit een aantal onderdelen: een waardenkader I waarin doelen en indicatoren zijn geformuleerd, drie waardenkaarten II en een leidraad III om het ruimtelijk
    afwegingskader te gebruiken.


    Tijdens een beeldvormende bijeenkomst wil het college het ruimtelijk afwegingskader en de werking ervan graag toelichten. Aan de hand van drie beleidsvragen wordt duidelijk gemaakt hoe dit kader helpt bij een integrale belangenafweging en het politiek/bestuurlijke gesprek hierover. Het gaat om de casussen: Bouwen in de rafelranden na 2030, Transformatie bedrijventerrein en Hercategorisering van wegen.


    Na deze bijeenkomst wordt het raadsvoorstel voor vaststelling van het waardenkader pas geschreven en volgt twee/drie weken later nog een beeldvormende bijeenkomst.