Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 22 december 2016

19:30
Toelichting

Besluitvormende Raadsvergadering

Agendapunten

 1. 1
  Overige agendapunten:
 2. 2
  Voorgesteld als hamerstukken
 3. 4
  Mededelingen van de voorzitter
 4. 6

 5. 10

 6. 13

  Kan de raad de aanbevelingen uit de Verkenning “Parkeerbeleid winkelgebieden Gemeente Soest" overnemen, een voorbereidingsbudget van € 39.500 beschikbaar stellen om in 2017:de parkeernota te herzien en daarin onder andere een generieke centrumfunctie op te nemen voor de Winkelpromenade Soestdijk, winkelgebied Soest-Zuid en de Rademakerstraat; verder onderzoek te doen naar uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen, het plaatsen van bewegwijzering, het openstellen van privéterreinen en de inzet van parkeerstewards in deze winkelgebieden voor een betere benutting van de bestaande parkeerplaatsen? En kan de raad voor de lange termijn bij de kadernota 2018-2022 overwegen om een voorbereidingsbudget van € 165.000 beschikbaar te stellen om: onderzoek te doen naar het realiseren van 100 tot 150 extra parkeerplaatsen rondom de Winkelpromenade Soestdijk en om nog eens 100 parkeerplaatsen in dit gebied ruimtelijk mogelijk te maken;onderzoek te doen naar het uitbreiden van de parkeerschijfzone op het terrein bij Albert Heijn aan de Beek- en Daalselaan?

 7. 14

  Raadsvoorstel wordt aan de raad verzonden tussen de Opiniërende Raadsbijeenkomst en de Besluitvormende Raadsvergadering in. De raad dient volgens de Verordening op de Rekenkamercommissie Soest in ieder geval de eindconclusies van het onderzoek vast te stellen.

 8. 15

  Van de leden van de Rekenkamercommissie de heer Doorakkers, mevrouw Grooters en de heer Walraven wordt afscheid genomen omdat de maximale benoemingstermijn per 31 december 2016 verloopt. Kan de raad instemmen met de benoeming van: de heer drs. L.J. Mellema, de heer drs. S.M. van Oostveen en mevrouw drs. J.A. Satijn MPM per 1 januari 2017 tot lid van de Rekenkamercommissie? Kan de raad instemmen met de herbenoeming van: de heer H.A. Voortman tot voorzitter en mevrouw drs. A.M.W. Rohen tot lid van de Rekenkamercommissie Soest per 1 januari 2017? De nieuwe leden dienen de eed of belofte af te leggen alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen. Mevrouw Satijn is verhinderd op 22 december 2016 om de eed of belofte af te leggen. Zij zal dit doen in de raadsvergadering op 9 februari 2017.

 9. 18

  Kan de raad instemmen met de invoering van een Blijverslening die het voor inwoners mogelijk maakt om tegen gunstige voorwaarden maatregelen te treffen aan de woning zodat er langer thuis gewoond kan blijven, instemmen met het, gedurende een jaar, beschikbaar stellen van het budget van de Starterslening voor de verstrekking van Blijversleningen en instemmen met een evaluatie na 1 jaar, waarbij ook de Starterslening meegenomen zal worden?

 10. 21
  Vragenkwartier
 11. 22
  Sluiting