Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende vergadering (Raadzaal)

Afwegingskader Omgevingsprogramma's

woensdag 5 juni 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Start
woensdag 5 juni 2024 21:52
Eind
woensdag 5 juni 2024 22:54

Uitzending

Agendapunten

 1. Op 20 april 2023 heeft de raad o.a. besloten de startnotities voor de omgevingsprogramma’s uit te laten werken conform de plannen van aanpak. Ook heeft u opdracht gegeven om eerst een afwegingskader te ontwikkelen en dit ter besluitvorming aan u voor te leggen. Dit afwegingskader moet een brug slaan tussen de omgevingsvisie en de door het college vast te stellen omgevingsprogramma’s. Het ruimtelijk afwegingskader bestaat uit een aantal onderdelen: eenwaardenkader Iwaarin doelen en indicatoren zijn geformuleerd, driewaardenkaarten IIen eenleidraad IIIom het ruimtelijk afwegingskader te gebruiken.


  Het afwegingskader is te zien als een gespreksleidraad waardoor effecten op thema’s en doelen vastgesteld in de Omgevingsvisie in beeld gebracht worden. Hierdoor worden tegengestelde belangen duidelijk en kan beargumenteerd geadviseerd worden waarom een bepaalde oplossingsrichting de voorkeur heeft. Tijdens de eerdere beeldvormende bijeenkomsten werd toegelicht dat het afwegingskader primair bedoeld is voor het maken van strategische vraagstukken die gaan landen in de omgevingsprogramma’s (vaststelling is een bevoegdheid van het college van B en W, niet door de raad) en is ingegaan op de rol van de raad bij het Afwegingskader en de Omgevingsprogramma's.

  00:03:02 - 00:04:40 - Rob Metz
  00:04:47 - 00:11:19 - Tineke Flinterman
  00:11:19 - 00:11:25 - Rob Metz
  00:11:31 - 00:11:50 - Jan Vrakking
  00:11:50 - 00:11:59 - Rob Metz
  00:11:59 - 00:12:04 - Jan Vrakking
  00:12:04 - 00:12:05 - Jan Vrakking
  00:12:05 - 00:12:06 - Rob Metz
  00:12:08 - 00:12:09 - Jan Vrakking
  00:12:09 - 00:12:11 - Rob Metz
  00:12:13 - 00:12:18 - Rob Metz
  00:12:28 - 00:14:11 - Thom Schotman
  00:14:12 - 00:14:23 - Rob Metz
  00:14:30 - 00:17:40 - Ties de Ruijter
  00:17:40 - 00:18:06 - Rob Metz
  00:18:09 - 00:21:54 - Jan Paauw
  00:21:54 - 00:22:06 - Rob Metz
  00:23:53 - 00:24:16 - Rob Metz
  00:31:35 - 00:31:45 - Rob Metz
  00:31:47 - 00:36:16 - Karin Scholten
  00:36:17 - 00:36:41 - Rob Metz
  00:36:44 - 00:37:38 - René Corbeij
  00:37:38 - 00:37:43 - Rob Metz
  00:37:43 - 00:37:50 - Ties de Ruijter
  00:37:50 - 00:37:51 - Rob Metz
  00:38:00 - 00:38:31 - Jan Vrakking
  00:38:31 - 00:39:27 - Rob Metz
  00:39:36 - 00:40:24 - Jan Paauw
  00:40:25 - 00:40:33 - Rob Metz
  00:41:34 - 00:41:39 - Rob Metz
  00:41:42 - 00:43:20 - Karin Scholten
  00:43:20 - 00:43:29 - Karin Scholten
  00:43:29 - 00:43:37 - Rob Metz
  00:43:45 - 00:46:16 - Tineke Flinterman
  00:46:16 - 00:46:27 - Rob Metz
  00:48:36 - 00:48:44 - Rob Metz
  00:48:52 - 00:49:23 - Tineke Flinterman
  00:49:23 - 00:49:24 - Rob Metz
  00:49:24 - 00:49:38 - Ties de Ruijter
  00:49:38 - 00:49:40 - Rob Metz
  00:49:40 - 00:49:56 - Tineke Flinterman
  00:49:56 - 00:50:10 - Ties de Ruijter
  00:50:10 - 00:50:11 - Tineke Flinterman
  00:50:11 - 00:50:17 - Rob Metz
  00:50:17 - 00:50:39 - Tineke Flinterman
  00:50:39 - 00:50:48 - Rob Metz
  00:50:48 - 00:51:41 - Harrie Dijkhuizen
  00:51:41 - 00:51:42 - Rob Metz
  00:51:43 - 00:52:11 - Tineke Flinterman
  00:52:11 - 00:52:12 - Harrie Dijkhuizen
  00:52:12 - 00:52:13 - Rob Metz
  00:52:13 - 00:52:38 - Harrie Dijkhuizen
  00:52:38 - 00:52:43 - Rob Metz
  00:52:43 - 00:53:11 - Tineke Flinterman
  00:53:11 - 00:53:15 - Rob Metz
  00:53:15 - 00:53:36 - Harrie Dijkhuizen
  00:53:36 - 00:53:43 - Tineke Flinterman
  00:53:43 - 00:53:45 - Rob Metz
  00:53:45 - 00:53:50 - Tineke Flinterman
  00:53:50 - 00:54:01 - Harrie Dijkhuizen
  00:54:02 - 00:54:04 - Rob Metz
  00:54:07 - 00:55:17 - Jan Paauw
  00:55:17 - 00:55:18 - Rob Metz
  00:55:18 - 00:55:34 - Ties de Ruijter
  00:55:34 - 00:55:41 - Ties de Ruijter
  00:55:41 - 00:56:24 - Jan Paauw
  00:56:28 - 00:56:54 - Ties de Ruijter
  00:56:55 - 00:56:56 - Rob Metz
  00:56:56 - 00:57:29 - Jan Paauw
  00:57:29 - 00:57:33 - Rob Metz
  00:57:33 - 00:58:12 - Ties de Ruijter
  00:58:12 - 00:58:37 - Rob Metz