Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 4 maart 2021

19:30

Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Rob Metz

Agendapunten

Kan de raad mevrouw Van Esterik per 1 september 2021 aanwijzen als griffier voor de gemeente Soest en om met haar een arbeidsovereenkomst aan te gaan per 17 mei 2021? En kan de raad de arbeidsovereenkomst met de heer Van Vliet per 1 september 2021 beëindigen?

Volgens de Ambtenarenwet dient een ambtenaar een eed of belofte af te leggen bij de indiensttreding.

Kan de raad het Integraal accommodatiebeleid vaststellen en de jaarlijkse storting in de Reserve Integraal Accommodatiebeleid vanaf 2022 met jaarlijks cumulatief € 20.000 verhogen?