Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 19 december 2019

19:30

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 2. 3
  VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN
 3. 4

 4. 5

 5. 8

 6. 9

  Kan de raad toestemming verlenen aan het college van B en W voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving naar aanleiding van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 en voor het opnemen van een tijdstip van de betaling van de gemeentelijke bijdrage?

 7. 10

  Kan de raad toestemming verlenen aan het college van B en W voor de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BBS naar aanleiding van de Wnra en besluiten om geen zienswijze in te dienen op het besluit van het bestuur BBS voor het lidmaatschap van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)?

 8. 11

  RV 19-61: Aanwijzingsbesluit griffier en
  plv. grififer


  De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. De arbeidsverhouding van ambtenaren wordt daarmee gelijkgesteld aan werknemers bij niet-overheidsorganisaties.


  Voor onder andere de griffie bleek dat nadere besluitvorming nodig is. Voor het laten voortduren van de publiekrechtelijke bevoegdheden (mede ondertekenen van documenten namens de gemeenteraad) is een zogenaamd aanwijzingsbesluit nodig voor de griffier en plv. griffier.


  Kan de raad instemmen met het aanwijzen van de heer M. van Vliet als griffier en mevrouw H. Kuijer-Franken als plaatsvervangend griffier?

 9. 12
  OVERIGE AGENDAPUNTEN
 10. 13

  Kan de raad instemmen met de benoeming van de heer I.A.W. Tilanus als tweede gemeentelijk ombudsman?


  Alvorens de functie uit te kunnen oefenen dient de ombudsman de eed of verklaring en belofte af te leggen in de vergadering van de raad.

 11. 14

 12. 15

  Kan de raad instemmen met de benoeming tot lid van de Rekenkamercommissie Soest van de heer dr. H.A. Binnema, mevrouw mr. J.G. Calmeyer Meijburg-van Reekum MPM en mevrouw drs. B.R. van Henten-Meijer per 1 januari 2020;
  Kan de raad instemmen met de benoeming van mevrouw drs. J.A. Satijn MPM tot voorzitter en de herbenoeming van de heer drs. L.J. Mellema tot lid van de Rekenkamercommissie Soest per 1 januari 2020?


  De nieuwe leden dienen overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie Soest de eed of belofte en verklaring af te leggen alvorens zij hun functie kunnen uitoefenen.

 13. 16

  Kan de raad instemmen met het initiatiefvoorstel van DSN om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om:

  1. namens Soest als eerste gemeente van Nederland het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen het VN-Kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren;
  2. de minister van Buitenlandse Zaken te informeren dat Soest het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.
 14. 17

  Met vragen van:

  • GL over de fietsverbinding over/bij landgoed Pijnenburg;
  • GGS over een vuurwerkverbod in de gemeente Soest;
  • PvdA over openbare en opengestelde toiletten in onze gemeente;
  • POS over een artikel in de Soester Courant over de ontwikkeling van Soesterberg;
 15. 18
  Sluiting