Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 21 november 2019

19:30

Agendapunten

 1. 1
  Vaststelling agenda
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 3. 3
  VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN
 4. 5

 5. 10
  OVERIGE AGENDAPUNTEN
 6. 12

  Stichting Herenboeren Soest is een burgerinitiatief dat bezig is met de ontwikkeling en realisatie van een kleinschalig gemend agrarisch bedrijf van circa 20 ha in de Gemeente Soest. Hun ambitie is om de realisatie van de Herenboerderij in het voorjaar van 2020 te starten. Hierbij vraagt men aan de gemeenteraad om:

  1. Is de raad bereid - los van de uiteindelijke locatie – zijn steun in algemene zin uit te spreken voor een Herenboerderij in de gemeente Soest?
  2. Is de raad bereid B&W te vragen Herenboeren Soest (e.o.) constructief te ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van een Herenboerderij in de Gemeente Soest?
  3. Is de raad bereid deze vraag aan B&W concreet te maken in de vorm van het inzetten van de relaties van de gemeente Soest met grondbeherende organisaties (zoals Natuurmonumenten), andere gemeentes, de provincie Utrecht en grondeigenaren in algemene zin?
 7. 14

  Stemt de raad in met het realiseren van een nieuwe sporthal achter sportboulevard De Engh volgens variant 1b en om sporthal Beukendal af te stoten na in gebruik name van de nieuwe sporthal. Kan de raad voor 2020 een voorbereidingskrediet ad € 545.000 (incl. btw) beschikbaar stellen en starten met de volgende fase van bouwvoorbereiding, aanbesteding en realisatie? En kan de raad een krediet ad. € 7.150.000 (incl. btw) ter beschikking stellen als krediet voor de realisatie van de nieuwe sporthal en voor de realisatie van de interne verbouwing van de huidige sportaccommodatie (inclusief voorbereidingskosten) en de structurele lasten te dekken uit de algemene middelen (reeds opgenomen in de meerjarenbegroting 2020-2023)?

 8. 15

  Kan de raad instemmen met de financiële wijzigingsvoorstellen, de oormerkvoorstellen en de kredietaanvragen zoals opgenomen in de Najaarsnota 2019?

 9. 16
  Vragenkwartier
 10. 17
  Sluiting