Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 20 december 2018

19:30

Agendapunten

 1. 1
  Vaststelling agenda
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 3. 3
  Voorgesteld als hamerstukken
 4. 5

 5. 7
  Verslaglegging van:
 6. 8

 7. 12
  Overige agendapunten
 8. 13

  Kan de raad in ieder geval de conclusies van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Soest naar de effectiviteit van de uitvoeringsorganisatie BBS vaststellen?


  Het raadsvoorstel komt naar verwachting op 18 december 2018 beschikbaar.

 9. 14

 10. 15

  Kan de raad besluiten om de ambitie CO2-neutraal gelijk te laten lopen met de landelijke ambities? Om de startnotitie Energietransitie Soest vast te stellen en het college opdracht te geven om te onderzoeken of de ambitie om 20% van de huidige Soester energiebehoefte op eigen grondgebied op te wekken kan worden verhoogd naar 50%, waarbij minimaal 30% wordt opgewekt door innovatieve technieken. Kan de raad het college opdracht geven om een meerjarig programma op te stellen voor de energietransitie met pijlers wonen, werken, mobiliteit en gemeente als voorbeeld en het aan de raad ter besluitvorming voor te leggen?

 11. 16

  De PvdA vindt dat er in winkel- en verblijfsgebieden om de 500 meter een openbare of opengesteld toilet nodig is. Ook de Maag-, Lever-, en Darmstichting is hier voorstander van en heeft daarom een stappen plan opgesteld voor gemeenten.
  Met het initiatiefvoorstel stelt de PvdA voor om het college van B en W opdracht te geven om aan de hand van het stappenplan de toegankelijkheid van toiletten te bezien en te komen met een voorstel om dit naar het gewenste niveau te brengen van maximaal binnen een straal van 500 meter. Verzoek is om deze rapportage eind maart 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.


  Kan de raad instemmen met het Initiatiefvoorstel?

 12. 17
  Vragenkwartier
 13. 18
  Sluiting