Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 16 maart 2023

20:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 16 maart 2023 18:58
Eind
donderdag 16 maart 2023 18:59
Toelichting

Na afloop van de opiniërende raadsbijeenkomst start aansluitend de besluitvormende raadsvergadering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:25 - 00:01:19 - Rob Metz
  00:01:19 - 00:02:09 - Rob Metz
 2. 2

  00:01:48 - 00:02:09 - Rob Metz
 3. 2.a

  Raadslid de heer A.H.T. Witlox heeft de voorzitter van de raad verzocht om tijdelijk ontslag vanwege ziekte.
  De Kieswet maakt het mogelijk om raadsleden tijdelijk te ontslaan in geval van zwangerschap en bevalling of ziekte en om een vervanger te benoemen voor 16 weken.


  Om te voorzien in de tijdelijke vacature is de heer J.N. Redeker door de voorzitter van het Centraal stembureau voor de PvdA benoemd als raadslid. De raad dient de geloofsbrieven te onderzoeken en de heer Redeker toe te laten tot de gemeenteraad.
  Voordat de heer Redeker zijn functie als raadslid kan uitoefenen, dient hij de eed of beloften en verklaring af te leggen.

  00:01:54 - 00:02:09 - Rob Metz
  00:02:09 - 00:02:42 - Lenneke Welschen
  00:02:42 - 00:02:53 - Rob Metz
  00:04:40 - 00:04:41 - Rob Metz
  00:04:47 - 00:05:06 - Rob Metz
 4. 2.b

  Bewonerscollectief Peter van den Breemerweg-Kerkstraat verzoekt de gemeenteraad het onderwerp ‘verbeteren verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in het poldergebied/buiten de bebouwde kom van Soest’ op grond van de Verordening burgerinitiatief op de raadsagenda te plaatsen.
  Het bewonerscollectief verzoekt de raad om het college van B en W opdracht te geven om de mogelijkheden van het verbeteren van de verkeersveiligheid van fietsers en wandelaars in het poldergebied/buiten de bebouwde kom van de gemeente Soest hiervoor te onderzoeken en daar waar mogelijk met een plan van aanpak te komen.
  Overeenkomstig de Verordening op het burgerinitiatief beslist raad de eerstvolgende vergadering of het initiatief (definitief) op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst. Daarvoor is vooral van belang de tekst van artikel 4 van de verordening:
  Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:
  a. Een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
  b. Een vraag over het gemeentelijk beleid;
  c. Een klacht of bezwaar;
  Een onderwerp waarover de afgelopen twee jaar door de Raad een besluit is genomen.

  00:04:56 - 00:05:06 - Rob Metz
  00:05:14 - 00:06:25 - Bert Groothuis
  00:06:25 - 00:06:45 - Rob Metz
  00:06:49 - 00:08:36 - Osman Suna
  00:08:37 - 00:08:50 - Rob Metz
  00:08:55 - 00:09:16 - Bert Groothuis
  00:09:16 - 00:09:17 - Rob Metz
  00:09:17 - 00:09:43 - Osman Suna
  00:09:43 - 00:09:46 - Rob Metz
  00:09:46 - 00:10:03 - Osman Suna
  00:10:03 - 00:11:25 - Rob Metz
 5. 3

  00:10:46 - 00:11:25 - Rob Metz
 6. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (4), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:10:55 - 00:11:25 - Rob Metz
 7. 3.b

  • Raadhuisplein 2023-1 van 9 februari 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (4), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:10:57 - 00:11:25 - Rob Metz
  00:11:25 - 00:11:37 - Jan Vrakking
  00:11:37 - 00:11:40 - Rob Metz
  00:11:40 - 00:12:50 - Jan Vrakking
 8. 3.c

  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen en het bestemmingsplan Landgoed Willemshoeve vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (4), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:11:43 - 00:12:50 - Jan Vrakking
  00:12:50 - 00:12:56 - Rob Metz
  00:13:06 - 00:14:35 - Tim de Wolf
  00:14:35 - 00:14:40 - Rob Metz
  00:14:49 - 00:15:56 - Thom Schotman
  00:15:56 - 00:16:05 - Rob Metz
  00:16:05 - 00:16:36 - Ties de Ruijter
  00:16:37 - 00:16:43 - Rob Metz
  00:16:50 - 00:19:29 - Margriet Walraven-van Dam
  00:19:29 - 00:19:35 - Rob Metz
  00:19:44 - 00:21:01 - Peter Lucas
  00:21:01 - 00:21:22 - Rob Metz
  00:21:35 - 00:21:45 - Tineke Flinterman
  00:21:45 - 00:21:47 - Rob Metz
  00:21:47 - 00:23:15 - Tineke Flinterman
  00:23:15 - 00:23:18 - Rob Metz
  00:23:18 - 00:23:21 - Tineke Flinterman
  00:23:21 - 00:23:35 - Rob Metz
  00:23:35 - 00:24:03 - Vincent van der Wardt
  00:24:03 - 00:24:06 - Rob Metz
  00:24:06 - 00:24:59 - Vincent van der Wardt
  00:24:59 - 00:25:03 - Rob Metz
  00:25:03 - 00:25:19 - Johan Baks
  00:25:21 - 00:25:27 - Rob Metz
  00:25:31 - 00:25:54 - Kubulay Gündüz
  00:25:54 - 00:27:11 - Rob Metz
 9. 3.d

  Kan de raad instemmen met de verbetering van de buitengevelisolatie voor de verduurzaming van de sporthal aan de Dalweg en hiervoor een investeringsbudget van € 300.000 (incl. BTW) beschikbaar stellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (4), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:27:09 - 00:27:11 - Rob Metz
  00:27:18 - 00:27:46 - Thom Schotman
  00:27:46 - 00:27:50 - Rob Metz
  00:27:58 - 00:28:30 - Erna Wegman
  00:28:30 - 00:28:34 - Rob Metz
  00:29:19 - 00:29:24 - Rob Metz
  00:29:30 - 00:30:12 - Tineke Flinterman
  00:30:12 - 00:30:17 - Rob Metz
  00:30:29 - 00:31:18 - Rik van Zutphen
  00:31:18 - 00:31:45 - Rob Metz
 10. 4

  00:31:36 - 00:31:45 - Rob Metz
 11. 5

  00:31:38 - 00:31:45 - Rob Metz