Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 9 februari 2023

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 2. 3
  Voorgesteld als hamerstukken:
 3. 3.a

 4. 3.b

  - Raadhuisplein 2022-8 van 1 december 2022

 5. 3.c

  Kan de raad de 1e wijziging vaststellen van de:

  • Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023;
  • Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2023;
  • Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting 2023?
 6. 4
  Overige agendapunten:
 7. 4.a

  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en de daarin opgenomen wijzigingen, vaststellen dat er geen negatieve milieueffecten plaatsvinden en dat er daarom geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden en het bestemmingsplan Dalweg gewijzigd vaststellen?

 8. 5
  Vragenkwartier
 9. 6
  Sluiting