Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 17 december 2020

19:30

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 2. 3
  Voorgesteld als hamerstukken:
 3. 3.1

 4. 3.2

 5. 4
  Overige agendapunten:
 6. 4.1

  Kan de raad de Gebiedsvisie Dalweg en de bijbehorende grondexploitatie vaststellen en het geprognosticeerde tekort van ca. € 0,6 miljoen ten laste brengen van de reserve investeringsfonds?

 7. 4.5

  Kan de raad in ieder geval de conclusies van het onderzoek zoals geformuleerd in de rapportage Minder overlast, meer overleg van de Rekenkamercommissie Soest vaststellen?


  Het raadsvoorstel komt naar verwachting op 15 december 2020 beschikbaar.

 8. 4.6

  Kan de raad instemmen met het wijzigen van de APV door er een verbod in op te nemen dat carbidschieten verbied en om dit verbod in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

 9. 4.9

  Stemt de raad in met de benoeming van de heer Kubulay Gündüz tot lid van de Auditcommissie voor het resterende deel van de raadsperiode 2018-2022?

 10. 5

  - Motie vreemd van POS, Soest 2002, GL, CDA, PvdA, DSN, LAS en Burgerbelangen over het ontwikkelen van het voormalige TBS-terrein;
  - Motie vreemd GL, Soest 2002, LAS en POS over het organiseren van activiteiten voor jongeren;
  - Vragen van het CDA verzoek over het luiden van de kerkklokken.

 11. 6
  Sluiting