Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 11 juni 2020

19:30

Agendapunten

 1. 1

  Via deze link komt u op het youtubekanaal van de gemeenteraad van Soest. Hier zal de vergadering te zijner tijd uitgezonden worden:https://www.youtube.com/playlist?list=PLtf3hRWJOsSUi3f6bysjQbojka7LJTSgZ

 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 3. 3
  VOORGESTELD ALS HAMERSTUKKEN
 4. 4

 5. 5

 6. 7

  Kan de raad op grond van artikel 11 van de statuten tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Eem-Vallei Educatief:- mevrouw Ellen Fijneman per 1 juli 2020 benoemen;- de heer Jean van der Hoeven per 1 augustus 2020 benoemen?

 7. 8
  OVERIGE AGENDAPUNTEN
 8. 10

  Kan de raad de Nota van Wijzigingen en het Bestemmingsplan Oude Tempel vaststellen?

  Bijlagen

 9. 11

  Kan de raad in ieder geval de conclusies van het onderzoek van de Rekenkamercommissie Soest naar de doeltreffendheid van de afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen openbare ruimte vaststellen? Het raadsvoorstel komt naar verwachting op 9 juni 2020 beschikbaar.

 10. 12

  Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de grondexploitatie Gebiedsvisie Dalweg en de bijbehorende bijlagen bekrachtigen?

 11. 14

  Kan de raad het gemeentehuis aankopen tegen de vooraf vastgestelde prijs in het leasecontract?

 12. 15

  • Motie vreemd van D66, Soest 2002, GL en CDA om aan te sluiten bij het initiatief 'Coalition of the Willing' en daarmee aan het Kabinet kenbaar te maken dat de gemeente Soest bereid is om in overleg met daartoe geëigende instanties en de aanwezige expertise in de regio een aantal verweesde kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op te vangen.
 13. 16
  Sluiting