Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 26 oktober 2017

19:30
Toelichting

Besluitvormende Raadsvergadering

Agendapunten

 1. 1
  Voorgesteld als hamerstukken
 2. 2
  Overige agendapunten:
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4
  Mededelingen van de voorzitter
 5. 6

 6. 8

  Stemt de raad in met de benoeming van de dames M. Rosbergen-van Minnen en I.M. Visser en de heer S. Schellinger als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Eem-Vallei Educatief?

 7. 9

  Een raadsvoorstel wordt aan de raad verzonden tussen de Opiniërende Raadsbijeenkomst en de Besluitvormende Raadsvergadering in. De raad dient volgens de Verordening op de Rekenkamercommissie Soest in ieder geval de eindconclusies van het onderzoek vast te stellen.

 8. 10

  Stemt de raad in met het Uitvoeringsplan Smitsveen onder voorbehoud van goedkeuring van de programmabegroting 2018-2021 en kan de raad het uitvoeringsplan aanmerken als groot project?

 9. 13

  Stemt de raad in met het voorstel geen structuurvisie voor het Soesterveen op te stellen, maar wel medewerking te verlenen aan initiatieven die zelfstandig in staat zijn om de ruimtelijke kwaliteit in Soesterveen te vergroten?

 10. 15

 11. 16

  Kan de raad het Startdocument Omgevingsvisie Soest met daarin een beschrijving van de processtappen om te komen tot een Omgevingsvisie vaststellen? Kan de raad instemmen met het instellen van een raadsbrede werkgroep die dit proces begeleidt?

 12. 17
  Vragenkwartier
 13. 18
  Sluiting