Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 23 mei 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Vaststelling agenda
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 3. 2.a
  Afscheid van wethouder E.F. Van Aalst-Veldman
 4. 2.b

  Door het vertrek van wethouder van E.F. van Aalst-Veldman is een vacature ontstaan. De fractie van de VVD stelt voor in deze vacature te voorzien door de benoeming van mevrouw M.A. Sterenberg per 23 mei 2024.
  Bij dit agendapunt komen achtereenvolgens aan de orde:
  - Voordracht (mondeling) door de fractie van de VVD;


  - Advies van de ad hoc commissie benoembaarheid wethouders;
  Overeenkomstig de Verordening onderzoek benoembaarheid wethouders gemeente Soest 2014 is een ad hoc commissie, bestaande uit de raadsleden Harrie Dijkhuizen, Annemarieke Weith en Peter Lucas bijeen geweest. Deze ad hoc commissie heeft de benoembaarheid van de kandidaat wethouder onderzocht. Daarnaast heeft een extern bureau een integriteitsrisicoanalyse van de kandidaat wethouder uitgevoerd.


  Het schriftelijke advies van de ad hoc commissie volgt.
  - Schriftelijke stemming over het voorstel (met daarbij benoeming van een commissie van stemopneming);
  Door middel van een stembriefje zal er gestemd worden over de benoeming van de kandidaat wethouder.


  Het voorstel is:
  - Conform de voordracht van de fractie van de VVD mevrouw M.A. Sterenberg per 23 mei 2024 te benoemen tot wethouder van de gemeente Soest (1 fte.);
  - Installatie, waarbij mevrouw M.A. Sterenberg heeft aangegeven de verklaring en belofte af te willen leggen.

 5. 2.c

  Door de benoeming van mevrouw M.A. Sterenberg als wethouder is een vacature in de raad ontstaan bij de fractie van de VVD. In deze vacature wordt voorzien door de heer J.A. Lobbes toe te laten tot de gemeenteraad en om hem vervolgens te installeren als raadslid.


  De raad dient de geloofsbrieven van de heer J.A. Lobbes te onderzoeken en te besluiten tot zijn toelating tot de gemeenteraad van Soest.


  Na zijn toelating als raadslid zal hij direct aansluitend geïnstalleerd worden.

 6. 3
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 7. 4
  Voorgesteld als hamerstukken
 8. 4.a

 9. 4.b

  - 27 maart 2024

 10. 5
  Overige agendapunten
 11. 5.a

  (eerder beeldvormend besproken op 11 april en oordeelsvormend op 16 mei 2024)


  Kan de raad het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort vaststellen als een regionale leidraad voor de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal buitengebied? En kan de raad het Handelingsperspectief Buitengebied als vertrekpunt inbrengen voor de Gebiedsgerichte Aanpak van het Utrechts Programma Landelijk Gebied c.q. andere relevante programma’s en de opvolging van het Handelingsperspectief Buitengebied borgen en monitoren in samenwerking met andere overheden en betrokken stakeholders?

 12. 5.b

  (eerder beeldvormend besproken op 25 april 2024 en 16 mei 2024)


  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het bestemmingsplan Hoek Rademakerstraat / Van der Griendtlaan voor 40 woningen en een supermarkt vaststellen?

  Bijlagen

 13. 6
  Vragenkwartier
 14. 7
  Sluiting