Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 14 maart 2024

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 14 maart 2024 19:20
Eind
donderdag 14 maart 2024 19:46
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:10:33 - 00:12:36 - Rob Metz
 2. 2

  00:11:31 - 00:12:36 - Rob Metz
 3. 3

  00:12:17 - 00:12:36 - Rob Metz
  00:12:38 - 00:15:25 - M. Falck
  00:15:25 - 00:15:57 - Rob Metz
 4. 4

  00:15:45 - 00:15:57 - Rob Metz
  00:15:57 - 00:16:00 - Thom Schotman
  00:16:00 - 00:16:14 - Rob Metz
  00:16:14 - 00:17:33 - Jan Vrakking
  00:17:33 - 00:17:44 - Rob Metz
  00:17:53 - 00:18:06 - Thom Schotman
  00:18:06 - 00:18:41 - Rob Metz
 5. 4.a

 6. 4.b

  - 8 februari 2024
  - 7 maart 2024

  00:19:03 - 00:19:44 - Jan Vrakking
 7. 4.c

  (Rechtstreeks in de raad)


  De afgelopen maanden is het overgrote deel van de woningen en niet-woningen in de gemeente Soest van een nieuwe WOZ-waarde voorzien. Daarmee is uitvoering gegeven aan de wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). De nieuwe WOZ-waarden zijn vastgesteld naar waarde peildatum 1 januari 2023 en gelden voor het belastingjaar 2024. In de (begrotings)raadsvergadering van 9 november 2023 zijn voorlopige ozb-tarieven vastgesteld, omdat de waardeontwikkeling toen nog niet bekend was.


  Uitgangspunt is dat de ozb-opbrengsten 2024 gelijk zijn aan de begrote opbrengsten 2023, vermeerderd met de trendmatige tariefstijging van 3% en de extra verhoging van 2%, zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027. In de meerjarenbegroting 2024-2027 is rekening gehouden met een opbrengst van € 10.964.000. De extra opbrengst ad € 45.000 is het gevolg van extra woningen ten opzichte van de situatie 2023.


  Kan de raad de ozb tarieven 2024 door middel van de eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2024 vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (3), GroenLinks (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
  tegen
  POS (2)
  00:19:27 - 00:19:44 - Jan Vrakking
  00:19:44 - 00:19:47 - Rob Metz
  00:19:47 - 00:20:25 - Jan Vrakking
 8. 4.d

  (Eerder beeldvormend besproken op 8 februari 2024)


  Kan de raad de Nota Inkoopbeleid 2024 vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (3), GroenLinks (3), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
  00:20:07 - 00:20:25 - Jan Vrakking
 9. 4.e

  (Eerder beeldvormend besproken op 8 februari 2024)


  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Parklaan 104A vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (3), GroenLinks (3), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
  00:20:18 - 00:20:25 - Jan Vrakking
  00:20:25 - 00:20:31 - Rob Metz
 10. 4.f

  (Eerder beeldvormend besproken op 7 maart 2024)


  Kan de raad instemmen met het voorstel om toe te treden als aandeelhouder van Stedin Holding N.V. door het aankopen van aandelen voor een bedrag van € 1 miljoen?

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (3), GroenLinks (3), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (3), VVD (4)
  tegen
  Soest2002 (1)
  00:20:28 - 00:20:31 - Rob Metz
 11. 5

  Vanuit de fractie van Soest2002 zijn artikel 47 vragen gesteld m.b.t. hoogwaterstand.


  VRAAG 1: Kan en wil B&W deze problematiek voorleggen aan het waterschap en vragen, als daartoe de technische mogelijkheden voorhanden zijn, om inspanningen te verrichten om de grondwaterstand zo spoedig mogelijk terug te brengen naar het oude niveau.
  Dit om de wateroverlast voor de inwoners zoveel mogelijk in te dammen.


  VRAAG 2: Wil B&W aan het Waterschap voorleggen dat deze aan burgers dient duidelijk te maken wat zij aan deze hoge waterstand doet of juist niet doet en waarom?


  VRAAG 3: Wil B&W aan het Waterschap voorleggen dat deze aan de burgers beter duidelijk dient te maken wat zij aan deze hoge waterstand doet of niet doet met bijbehorende redenen?

  00:20:38 - 00:23:39 - Aukje Treep
  00:23:39 - 00:23:42 - Rob Metz
  00:23:45 - 00:24:09 - Jan Vrakking
  00:24:10 - 00:24:13 - Rob Metz
  00:24:13 - 00:24:38 - Aukje Treep
  00:24:38 - 00:24:40 - Jan Vrakking
  00:24:40 - 00:25:06 - Rob Metz
 12. 6
  Sluiting 19:45 - 19:46