Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 4 juli 2024 19:23
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:08:41 - 00:10:36 - Rob Metz
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter 19:33 - 19:33
 3. 3
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 19:33 - 19:33
 4. 4

  00:11:40 - 00:12:19 - Rob Metz
  00:12:36 - 00:13:20 - Ad Witlox
 5. 4.a

 6. 4.b

  - 20 juni 2024

 7. 4.c

  (Rechtstreeks in het Besluit)


  Als nutsbedrijven willen graven in de openbare ruimte omdat ze kabels en leidingen willen aanleggen of vernieuwen moeten ze daarvoor meestal een vergunning of instemming aanvragen volgens de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2022 (AVOI). Het gaat om kabels en leidingen voor telecommunicatie, stroom, water of gas. De tarieven voor deze vergunningen en instemmingen staan in de legesverordening. De legestarieven hebben als doelstelling 100% kostendekkend te zijn. Deze tarieven zijn in 2019 voor het laatst gewijzigd met uitzonderring van de jaarlijkse indexatie.


  De kosten voor vergunningverlening en de legesopbrengsten zijn niet in evenwicht. De oorzaak is de lage legestarieven die gehanteerd worden voor de vergunning- of instemmingsaanvraag voor graafwerkzaamheden. Voorgesteld wordt om door het wijzigen van de Legesverordening 2024 de tarieven kostendekkend te maken voor ondergronds infrastructuur.


  Kan de raad instemmen met het aanpassen van artikel 1.32 Telecommunicatiewet van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2024?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  00:12:53 - 00:13:20 - Ad Witlox
 8. 4.d

  (Rechtstreeks in het Besluit)


  Het bestemmingsplan Postweg 58 gaat over de realisatie van een vrijstaande woning met een werkplaats van maximaal 100m2. De locatie ligt op het bedrijventerrein Soesterberg Noord. Het gaat om de verplaatsing van Dorrestein metaal dat nu al in een soortgelijk pand is gevestigd op het perceel Veldmaarschalk Montgomeryweg 39 te Soesterberg.


  Op basis van het geldende bestemmingsplan “Chw bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte Soesterberg Noord” is de ontwikkeling niet mogelijk. Dit nieuwe bestemmingsplan maakt de bouw van de vrijstaande woning met werkplaats planologisch en juridisch mogelijk. De verplaatsing van deze woning en bedrijf aan huis is tevens onderdeel voor de ontwikkeling van het project Mooi Soesterberg zodat op de hoek van de Amersfoortsestraat en de Veldmaarschalk Montgomeryweg te Soesterberg in een later stadium woningbouw mogelijk wordt. Het is de afronding van de transformatie van kamer 1 (Soesterberg Noord) van bedrijventerrein naar woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen ontvangen zijn.


  Kan de raad het bestemmingsplan Postweg 58 vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  00:12:54 - 00:13:20 - Ad Witlox
 9. 4.e

  Eerder oordeelsvormend besproken op 20 juni 2024)


  Kan de raad de Nota van Zienswijzen vaststellen en het bestemmingsplan Orlandolocatie Di Lassostraat gewijzigd vaststellen conform de Nota van Zienswijzen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  00:12:55 - 00:13:20 - Ad Witlox
 10. 4.f

  (Rechtstreeks in het Besluit)


  Eind 2023 heeft het algemeen bestuur van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) ingestemd met de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling RMN. De gemeenteraden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld, zienswijzen kenbaar te maken. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het concept-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling (gr) RMN zijn alle zienswijzen, dus ook de zienswijze van Soest, overgenomen in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.


  In april 2024 is de definitieve gemeenschappelijke regeling RMN 2024 door het AB vastgesteld. Conform de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen, nadat het algemeen bestuur de definitieve (gewijzigde) gemeenschappelijk regeling heeft vastgesteld, alle colleges formeel toestemming te vragen aan de gemeenteraad voor het opnieuw aangaan (wijzigen) van de gemeenschappelijke regeling. Deze toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Wijzigingen kunnen niet meer worden voorgesteld.


  Kan de raad toestemming geven aan het college van B en W om de gr van de RMN te wijzigen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  00:12:56 - 00:13:20 - Ad Witlox
 11. 5

  00:12:59 - 00:13:20 - Ad Witlox
 12. 5.a

  (Eerder beeldvormend besproken op 25 april en 16 mei 2024 en oordeelsvormend op 13 juni 2024)


  Kan de raad de Nota van Zienswijzen vaststellen en het bestemmingsplan Hoek Rademakerstraat - Van der Griendtlaan gewijzigd vaststellen conform de Nota van Zienswijzen?

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  CDA (1), CU-SGP (2), GGS (5), GroenLinks (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  tegen
  BurgerBelangen (1), D66 (2), POS (2), PvdA (2)

  Bijlagen

  Moties

  Titel
  Motie 1 Verkeersveiligheid bij nieuwe supermarkt Soesterberg
  Motie 2 Verkeersveiligheid bij nieuwe supermarkt Soesterberg - VVD
  00:13:00 - 00:13:20 - Ad Witlox
  00:13:20 - 00:13:28 - Rob Metz
  00:13:34 - 00:15:57 - Vincent van der Wardt
  00:15:57 - 00:16:17 - Rob Metz
  00:16:21 - 00:19:42 - Karin Scholten
  00:19:42 - 00:19:48 - Rob Metz
  00:19:48 - 00:19:50 - Ad Witlox
  00:19:50 - 00:19:57 - Rob Metz
  00:19:57 - 00:20:48 - Ties de Ruijter
  00:20:48 - 00:20:54 - Rob Metz
  00:20:55 - 00:21:00 - Ad Witlox
  00:21:08 - 00:21:18 - Ad Witlox
  00:21:19 - 00:21:32 - Rob Metz
  00:23:05 - 00:23:19 - Rob Metz
  00:23:19 - 00:23:47 - Karin Scholten
  00:23:48 - 00:23:56 - Rob Metz
  00:23:57 - 00:24:33 - Johan Baks
  00:24:33 - 00:24:42 - Rob Metz
  00:24:51 - 00:24:57 - Rob Metz
  00:24:59 - 00:25:39 - Rob Metz
  00:25:44 - 00:25:45 - Rob Metz
  00:25:49 - 00:26:19 - Karin Scholten
  00:26:19 - 00:26:54 - Rob Metz
  00:26:58 - 00:27:16 - Rob Metz
  00:52:37 - 00:52:49 - Rob Metz
  00:52:49 - 00:54:34 - Ad Witlox
  00:54:34 - 00:54:42 - Rob Metz
  00:57:35 - 00:57:42 - Rob Metz
  00:57:42 - 00:58:47 - Karin Scholten
  00:58:47 - 00:59:01 - Rob Metz
  01:17:06 - 01:17:17 - Rob Metz
  01:17:23 - 01:17:48 - Ad Witlox
  01:17:48 - 01:18:35 - Rob Metz
  01:18:35 - 01:18:53 - Jan Vrakking
  01:18:53 - 01:18:54 - Rob Metz
  01:18:55 - 01:19:02 - Rob Metz
  01:19:08 - 01:19:10 - Marcella van Esterik
  01:19:30 - 01:19:31 - Rob Metz
  01:19:31 - 01:19:46 - Ad Witlox
  01:19:47 - 01:19:48 - Marcella van Esterik
  01:19:50 - 01:19:51 - Ronald Christiaans
  01:19:53 - 01:19:54 - Marcella van Esterik
  01:19:54 - 01:19:55 - Johan Baks
  01:19:57 - 01:19:58 - Marcella van Esterik
  01:19:59 - 01:20:01 - Jan Vrakking
  01:20:03 - 01:20:04 - Marcella van Esterik
  01:20:05 - 01:20:07 - Jan Paauw
  01:20:08 - 01:20:10 - Marcella van Esterik
  01:20:14 - 01:20:18 - Joost Lobbes
  01:20:21 - 01:20:22 - Marcella van Esterik
  01:20:23 - 01:20:25 - Ties de Ruijter
  01:20:28 - 01:20:29 - Marcella van Esterik
  01:20:30 - 01:20:31 - Erna Wegman
  01:20:33 - 01:20:35 - Marcella van Esterik
  01:20:35 - 01:20:36 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:20:38 - 01:20:39 - Marcella van Esterik
  01:20:39 - 01:20:41 - Joost Lobbes
  01:20:43 - 01:20:44 - Marcella van Esterik
  01:20:45 - 01:20:46 - Tim de Wolf
  01:20:47 - 01:20:49 - Marcella van Esterik
  01:20:49 - 01:20:50 - Gerben Stormbroek
  01:20:52 - 01:20:54 - Marcella van Esterik
  01:20:55 - 01:20:57 - Thom Schotman
  01:20:58 - 01:21:00 - Marcella van Esterik
  01:21:00 - 01:21:01 - Tineke Flinterman
  01:21:03 - 01:21:04 - Marcella van Esterik
  01:21:05 - 01:21:08 - Matthias Noorlander
  01:21:13 - 01:21:15 - Marcella van Esterik
  01:21:16 - 01:21:19 - Kubulay Gündüz
  01:21:20 - 01:21:22 - Marcella van Esterik
  01:21:23 - 01:21:24 - Margriet Walraven-van Dam
  01:21:26 - 01:21:28 - Marcella van Esterik
  01:21:28 - 01:21:29 - Lenneke Welschen
  01:21:31 - 01:21:33 - Marcella van Esterik
  01:21:34 - 01:21:35 - Piet Klandermans
  01:21:37 - 01:21:38 - Marcella van Esterik
  01:21:39 - 01:21:40 - Bert Groothuis
  01:21:42 - 01:21:43 - Marcella van Esterik
  01:21:44 - 01:21:45 - Eric Weldink
  01:21:46 - 01:21:48 - Marcella van Esterik
  01:21:48 - 01:21:49 - René Corbeij
  01:21:51 - 01:21:52 - Marcella van Esterik
  01:21:53 - 01:21:54 - Harrie Dijkhuizen
  01:21:56 - 01:21:57 - Marcella van Esterik
  01:21:58 - 01:21:59 - Cees Paul
  01:22:02 - 01:22:03 - Marcella van Esterik
  01:22:04 - 01:22:05 - Vincent van der Wardt
  01:22:07 - 01:22:08 - Marcella van Esterik
  01:22:08 - 01:22:09 - Peter Lucas
  01:22:12 - 01:22:28 - Rob Metz
  01:22:38 - 01:23:08 - Ad Witlox
  01:23:08 - 01:23:41 - Rob Metz
  01:23:48 - 01:24:40 - Vincent van der Wardt
  01:24:40 - 01:24:55 - Rob Metz
  01:24:55 - 01:25:00 - Jan Paauw
  01:25:00 - 01:25:01 - Rob Metz
  01:25:01 - 01:25:19 - Thom Schotman
  01:25:19 - 01:25:20 - Rob Metz
  01:25:20 - 01:25:32 - Peter Lucas
  01:25:32 - 01:25:33 - Rob Metz
  01:25:33 - 01:25:34 - Johan Baks
  01:25:34 - 01:25:37 - Rob Metz
  01:25:37 - 01:25:38 - Eric Weldink
  01:25:38 - 01:25:39 - Rob Metz
  01:25:39 - 01:25:41 - Harrie Dijkhuizen
  01:25:41 - 01:25:42 - Rob Metz
  01:25:42 - 01:25:43 - Vincent van der Wardt
  01:25:43 - 01:25:44 - Rob Metz
  01:25:44 - 01:25:55 - Ties de Ruijter
  01:25:55 - 01:25:56 - Rob Metz
  01:25:56 - 01:26:17 - Tineke Flinterman
  01:26:18 - 01:26:19 - Rob Metz
  01:26:19 - 01:26:39 - Ad Witlox
  01:26:39 - 01:26:55 - Rob Metz
  01:26:55 - 01:27:03 - Jan Paauw
  01:27:05 - 01:27:40 - Thom Schotman
  01:27:40 - 01:27:41 - Rob Metz
  01:27:41 - 01:28:07 - Peter Lucas
  01:28:07 - 01:28:11 - Rob Metz
  01:28:11 - 01:28:34 - Johan Baks
  01:28:34 - 01:28:37 - Rob Metz
  01:28:37 - 01:28:46 - Eric Weldink
  01:28:46 - 01:28:48 - Rob Metz
  01:28:48 - 01:29:07 - Harrie Dijkhuizen
  01:29:08 - 01:29:09 - Rob Metz
  01:29:09 - 01:29:32 - Vincent van der Wardt
  01:29:32 - 01:29:33 - Rob Metz
  01:29:34 - 01:29:42 - Ties de Ruijter
  01:29:43 - 01:29:44 - Rob Metz
  01:29:45 - 01:30:07 - Tineke Flinterman
  01:30:08 - 01:30:10 - Rob Metz
  01:30:10 - 01:30:38 - Ad Witlox
  01:30:39 - 01:31:33 - Rob Metz
 13. 5.b

  (Eerder beeldvormend besproken op 13 juni 2024)


  Kan de raad instemmen met de vaststelling van de herijking van het Integraal Huisvestingsplan 2021-2035 (IHP) bestaande uit een deel A – Actualisatie (met de daarin voorgestelde beleidsuitgangspunten) en deel B - Uitvoeringsprogramma 2024 -2028?
  Kan de raad instemmen met het basiskwaliteitsniveau onderwijshuisvesting zoals gedefinieerd in deel A en instemmen met een extra storting van € 75.000 jaarlijks vanaf 2025 en jaarlijks oplopend met € 75.000 tot en met het jaar 2035 in de reserve integraal accommodatiebeleid om het herijkte IHP 2021-2035 te kunnen bekostigen zoals opgenomen in de Kadernota 2025 en dit definitief af te wegen bij de begroting 2025-2028? En kan de raad instemmen met het inzetten van een bedrag van € 2 mln. van de duurzaamheidsgelden ter (mede) bekostiging van het herijkte IHP 2021-2035 zoals opgenomen in de Kadernota 2025?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)

  Moties

  Titel
  Motie 1 Postiljonschool
  01:31:09 - 01:31:33 - Rob Metz
  01:31:33 - 01:33:50 - Gerben Stormbroek
  01:33:51 - 01:34:07 - Rob Metz
  01:34:13 - 01:37:54 - Karin Scholten
  01:37:54 - 01:38:07 - Rob Metz
  01:38:15 - 01:39:07 - Ronald Christiaans
  01:39:10 - 01:39:14 - Rob Metz
  01:39:28 - 01:41:34 - Kubulay Gündüz
  01:41:34 - 01:41:39 - Rob Metz
  01:41:43 - 01:44:05 - Peter Lucas
  01:44:06 - 01:44:07 - Peter Lucas
  01:44:07 - 01:44:18 - Rob Metz
  01:44:30 - 01:45:21 - Rik van Zutphen
  01:45:21 - 01:45:26 - Rob Metz
  01:45:33 - 01:46:10 - Matthias Noorlander
  01:46:11 - 01:46:14 - Rob Metz
  01:46:26 - 01:48:36 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:48:36 - 01:48:40 - Rob Metz
  01:48:49 - 01:50:19 - Harrie Dijkhuizen
  01:50:19 - 01:50:39 - Rob Metz
  01:51:34 - 01:51:47 - Rob Metz
  01:51:58 - 01:52:44 - Gerben Stormbroek
  01:52:44 - 01:53:44 - Rob Metz
 14. 5.c

  (Eerder beeldvormend besproken op 13 juni 2024)


  Kan de raad instemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 32,33 mln. incl. BTW. voor de vervangende nieuwbouw van het Griftland College zoals opgenomen in het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035, instemmen met het beschikbaar stellen van een extra investeringskrediet van € 420.000 incl. BTW. voor het vergroten van de 3 nieuw te bouwen gymzalen voor het Griftland College en kan de raad de kosten genoemd onder punt 1 en 2 dekken uit de reserve integraal accommodatiebeleid?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  01:53:14 - 01:53:44 - Rob Metz
  01:53:52 - 01:56:33 - Ronald Christiaans
  01:56:33 - 01:56:39 - Rob Metz
  01:56:44 - 01:58:05 - Peter Lucas
  01:58:05 - 01:58:08 - Rob Metz
  01:58:09 - 01:59:01 - Johan Baks
  01:59:01 - 01:59:05 - Rob Metz
  01:59:15 - 01:59:57 - Lenneke Welschen
  01:59:58 - 02:00:07 - Rob Metz
  02:00:14 - 02:00:36 - Margriet Walraven-van Dam
  02:00:36 - 02:00:45 - Rob Metz
  02:00:48 - 02:01:44 - Annemarieke Weith-Plomp
  02:01:44 - 02:02:08 - Rob Metz
 15. 5.d

  (Eerder beeldvormend besproken op 13 juni 2024)


  Kan de raad instemmen met het vaststellen en beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 410.000 - incl. BTW (8% van het stichtingskosten) voor de vervangende nieuwbouw van de 2de Van der Huchtschool zoals opgenomen in het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2021-2035 en kan de raad instemmen met de dekking van de kosten onder punt 1 via de reserve integraal accommodatiebeleid?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  02:02:01 - 02:02:08 - Rob Metz
  02:02:17 - 02:03:51 - Ronald Christiaans
  02:03:51 - 02:04:24 - Rob Metz
 16. 5.d.1

  (Rechtstreeks in het Besluit)


  Het huidige schoolgebouw van de Carolusschool kampt met een tekort aan ruimte om vanaf schooljaar 2024-2025 alle leerlingen te kunnen huisvesten. Door de geprognosticeerde groei binnen Soest gaat dit tekort in korte tijd naar verwachting flink toenemen. Op dit moment worden twee lokalen in een naastgelegen gebouw voorbereid om in te zetten als permanente huisvesting. In de herijking van het IHP 2021 t/m 2035, is een kostenraming opgenomen voor de uitbreiding van de twee lokalen.


  Kan de raad instemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 229.550,40 incl. BTW voor de uitbreiding van de Carolusschool en om deze kosten te dekken uit de reserve Integraal Accommodatiebeleid?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  02:04:12 - 02:04:24 - Rob Metz
 17. 5.e

  (Eerder oordeelsvormend besproken op 20 juni 2024)


  Kan de raad de Jaarstukken 2023 vaststellen (programmaverantwoording en jaarrekening), inclusief de deelvoorstellen:
  a. de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 5.3;
  b. een bedrag van € 455.000 oormerken en € 850.000 bestemmen zoals aangegeven in hoofdstuk 4.8 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2024 ter beschikking stellen;
  c. het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad € 3.340.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
  d. hernoemen reserve onderhoud wegen en vervanging verkeerslichten in reserve vervanging verkeerslichten?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  02:04:20 - 02:04:24 - Rob Metz
  02:15:58 - 02:16:19 - Rob Metz
  02:16:26 - 02:16:48 - Erna Wegman
  02:16:48 - 02:16:49 - Rob Metz
  02:16:49 - 02:18:46 - Erna Wegman
  02:18:46 - 02:20:01 - Rob Metz
 18. 5.f

  (Eerder oordeelsvormend besproken op 27 juni 2024)


  Kan de raad in algemene zin instemmen met de voorjaarsnota 2024, akkoord gaan met de volgende financiële wijzigingsvoorstellen:
  - zoals per deelprogramma beschreven en samengevat in hoofdstuk 3.1: voor 2024 een totaalbedrag van € 391.000 en voor 2025 t/m 2027 een totaalbedrag van € 1.359.000 per jaar;
  - de financiële mutaties van technische aard (budgettair neutraal) zoals weergegeven in hoofdstuk 4.1.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (2), POS (2), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  02:19:19 - 02:20:01 - Rob Metz
 19. 5.g

  (Eerder beeldvormend besproken op 13 juni 2024 en oordeelsvormend op 27 juni 2024)


  Kan de raad instemmen met het betrekken van de richtinggevende voorstellen voor het beleid, de geschetste ontwikkelingen en (algemene financiële) uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 zoals is verwoord in de kadernota 2025? Kan de raad instemmen met de in paragraaf 4.4. benoemde financiële en beleidsinhoudelijke uitgangspunten om te komen tot een sluitende begroting 2025 en (op termijn) sluitende meerjarenbegroting 2026-2028? Kan de raad het college mandaat verstrekken om de richting van de kadernota 2025 met inachtneming van de kaderstellende uitspraken van de raad verder uit te werken in de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028?

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), GGS (5), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  tegen
  D66 (2), GroenLinks (2), POS (2)
  02:19:36 - 02:20:01 - Rob Metz
  02:20:04 - 02:20:55 - Ties de Ruijter
  02:20:56 - 02:21:11 - Rob Metz
  02:21:11 - 02:23:03 - Lenneke Welschen
  02:23:04 - 02:23:08 - Rob Metz
  02:23:16 - 02:26:01 - Gerben Stormbroek
  02:26:02 - 02:26:06 - Rob Metz
  02:26:15 - 02:27:16 - Bert Groothuis
  02:27:16 - 02:27:23 - Rob Metz
  02:27:28 - 02:28:25 - Margriet Walraven-van Dam
  02:28:25 - 02:28:26 - Margriet Walraven-van Dam
  02:28:26 - 02:28:30 - Rob Metz
  02:28:30 - 02:29:37 - Johan Baks
  02:29:37 - 02:29:41 - Rob Metz
  02:29:49 - 02:31:02 - Ad Witlox
  02:31:03 - 02:31:08 - Rob Metz
  02:31:19 - 02:32:40 - Jan Paauw
  02:32:40 - 02:32:44 - Rob Metz
  02:32:52 - 02:33:19 - Joost Lobbes
  02:33:19 - 02:33:30 - Rob Metz
  02:33:33 - 02:33:40 - Peter Lucas
  02:33:40 - 02:33:43 - Rob Metz
  02:33:43 - 02:34:34 - Peter Lucas
  02:34:35 - 02:34:59 - Rob Metz
 20. 6

  1. Motie 'vreemd aan de orde van de dag' inzake turnhal
  2. Artikel 47 vragen inzake Mogelijke verplaatsing asielzoekers naar Kamp van Zeist

  Moties

  Titel
  Motie 1 Turnhal
  02:34:56 - 02:34:59 - Rob Metz
  02:46:13 - 02:46:32 - Rob Metz
  02:46:33 - 02:51:31 - Johan Baks
  02:51:31 - 02:51:48 - Rob Metz
  02:51:52 - 02:57:56 - Osman Suna
  02:57:56 - 02:57:58 - Rob Metz
  02:57:58 - 02:58:06 - Jan Paauw
  02:58:06 - 02:58:09 - Johan Baks
  02:58:09 - 02:58:27 - Jan Paauw
  02:58:27 - 02:58:42 - Rob Metz
  02:58:42 - 02:58:58 - Jan Paauw
  02:58:58 - 02:59:07 - Rob Metz
  03:18:47 - 03:18:56 - Rob Metz
  03:19:04 - 03:19:10 - Rob Metz
  03:19:12 - 03:20:00 - Jan Paauw
  03:20:00 - 03:20:05 - Rob Metz
  03:20:10 - 03:22:02 - Johan Baks
  03:22:02 - 03:22:28 - Rob Metz
  03:22:36 - 03:24:51 - Gerben Stormbroek
  03:24:51 - 03:25:00 - Rob Metz
  03:25:02 - 03:27:48 - Karin Scholten
  03:27:49 - 03:28:11 - Rob Metz
  03:28:12 - 03:29:09 - Gerben Stormbroek
  03:29:09 - 03:29:28 - Rob Metz
  03:29:29 - 03:29:54 - Karin Scholten
  03:29:55 - 03:30:15 - Rob Metz
 21. 7

  03:30:11 - 03:30:15 - Rob Metz