Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 20 juni 2024 19:22
Eind
donderdag 20 juni 2024 22:02

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:10:58 - 00:11:20 - Rob Metz
  00:11:20 - 00:11:34 - Jan Paauw
  00:11:34 - 00:12:22 - Rob Metz
 2. 2

  00:12:02 - 00:12:22 - Rob Metz
 3. 3

  00:12:05 - 00:12:22 - Rob Metz
 4. 4

  00:12:06 - 00:12:22 - Rob Metz
 5. 4.a

  00:12:11 - 00:12:22 - Rob Metz
  00:12:22 - 00:13:42 - Gerben Stormbroek
 6. 4.b

  - 5 juni 2024

  00:12:54 - 00:13:42 - Gerben Stormbroek
 7. 4.c

  (Rechtstreeks in Het Besluit)


  Eind 2023 heeft het Bestuur van Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (hierna: RWA) het Ontwerp wijzigingsbesluit Wet Gemeenschappelijke Regeling RWA vastgesteld en voor zienswijze aan de deelnemers voorgelegd. O.a. Soest diende de zienswijze in om een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) en de mogelijkheid voor de rekenkamers om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de GR toe te voegen in de GR. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft RWA besloten de wijzigingen door te voeren en op te nemen in de gewijzigde GR. Als laatste stap legt RWA nu de gewijzigde GR voor aan de colleges van B en W en verzoekt hen om de gemeenteraden om toestemming te vragen om de gewijzigde GR per 1 juli 2024 vast te stellen.


  Kan de raad toestemming geven aan het college van B en W om de GR van de RWA te wijzigen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:12:59 - 00:13:42 - Gerben Stormbroek
 8. 5

  00:13:01 - 00:13:42 - Gerben Stormbroek
 9. 5.a

  (eerder beeldvormend besproken op 29 mei 2024)


  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  tegen
  POS (3)
  00:13:04 - 00:13:42 - Gerben Stormbroek
  00:13:42 - 00:13:47 - Rob Metz
  00:13:47 - 00:14:36 - Tim de Wolf
  00:14:36 - 00:14:59 - Rob Metz
  00:14:59 - 00:16:00 - Ad Witlox
  00:16:00 - 00:16:12 - Rob Metz
  00:16:12 - 00:16:21 - Eric Weldink
  00:16:21 - 00:16:23 - Rob Metz
  00:16:23 - 00:17:18 - Eric Weldink
  00:17:18 - 00:17:26 - Rob Metz
  00:17:26 - 00:17:29 - Cees Paul
  00:17:29 - 00:17:32 - Rob Metz
  00:17:32 - 00:18:12 - Cees Paul
  00:18:12 - 00:18:45 - Rob Metz
 10. 5.b

  (eerder beeldvormend besproken op 5 juni 2024)


  Kan de raad instemmen met de Nota van Zienswijzen en het Bestemmingsplan Ferdinand Huycklaan 20A, B en C vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (4), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:18:33 - 00:18:45 - Rob Metz
  00:18:46 - 00:20:04 - Thom Schotman
  00:20:04 - 00:20:07 - Rob Metz
  00:20:07 - 00:20:31 - Eric Weldink
  00:20:32 - 00:20:57 - Rob Metz
 11. 5.c

  (eerder beeldvormend besproken op 5 juni 2024)


  Kan de raad de conclusies van het onderzoek vaststellen en de voorgestelde aanbevelingen overnemen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  00:20:49 - 00:20:57 - Rob Metz
  00:20:58 - 00:21:06 - Matthias Noorlander
  00:21:06 - 00:21:27 - Rob Metz
  00:21:36 - 00:22:41 - Matthias Noorlander
  00:22:42 - 00:22:46 - Rob Metz
  00:22:50 - 00:23:41 - Osman Suna
  00:23:41 - 00:23:42 - Rob Metz
  00:23:42 - 00:24:31 - Rob Metz
 12. 5.d

  (eerder beeldvormend besproken op 29 mei en 13 juni en oordeelsvormend ook op 13 juni 2024)


  Kan de raad de gezamenlijke regionale brief aan de provincie Utrecht versturen in reactie op de planMER wind, waarin we aangeven mee te werken aan de locaties op ons grondgebied? En kan de raad het bevoegd gezag voor de beoogde windlocaties Vlasakkers en Langs de A28 bij de provincie te laten, instemmen met de nadere uitwerking Wind in Soest en het college opdracht geven om binnen OER A28 afspraken te maken binnen de context van deze nadere uitwerking?

  Stemuitslag

  voor 85%
  tegen 15%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  tegen
  CU-SGP (1), POS (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Toevoegingen mee te geven punten gemeente Soest in Samenwerkingsovereenkomst
  Amendement 2 Aanscherping omwonendenregeling
  Amendement 3 Voorzorgsbeginsel

  Moties

  Titel
  Motie 1 Inspraak in plaatsing windturbines OER A28 en Vlasakkers
  Motie 2 100% lokaal eigenaarschap windturbines
  Motie 3 Voorrang bij financiële participatie windturbines project OER A28
  Motie 4 Verhogen van natuurcompensatie
  Motie 5 Toepassing landelijke normen
  00:24:03 - 00:24:31 - Rob Metz
  00:24:40 - 00:27:02 - Thom Schotman
  00:27:02 - 00:27:04 - Rob Metz
  00:27:04 - 00:28:17 - Thom Schotman
  00:28:17 - 00:28:38 - Rob Metz
  00:28:38 - 00:28:45 - Thom Schotman
  00:28:45 - 00:28:47 - Rob Metz
  00:28:47 - 00:29:22 - Thom Schotman
  00:29:22 - 00:29:39 - Rob Metz
  00:29:50 - 00:31:01 - Jan Vrakking
  00:31:01 - 00:31:14 - Rob Metz
  00:31:16 - 00:33:04 - Tineke Flinterman
  00:33:04 - 00:33:06 - Rob Metz
  00:33:06 - 00:34:52 - Tineke Flinterman
  00:34:53 - 00:35:10 - Rob Metz
  00:35:12 - 00:35:29 - Jan Vrakking
  00:35:34 - 00:35:38 - Rob Metz
  00:35:38 - 00:36:23 - Tim de Wolf
  00:36:23 - 00:36:45 - Rob Metz
  00:36:45 - 00:36:48 - Rob Metz
  00:36:48 - 00:37:11 - Tim de Wolf
  00:37:11 - 00:37:14 - Rob Metz
  00:37:14 - 00:38:15 - Tim de Wolf
  00:38:15 - 00:38:22 - Rob Metz
  00:38:22 - 00:39:36 - Tim de Wolf
  00:39:36 - 00:39:39 - Rob Metz
  00:39:39 - 00:40:36 - Tim de Wolf
  00:40:36 - 00:41:09 - Rob Metz
  00:41:09 - 00:41:15 - Rob Metz
  00:41:22 - 00:43:12 - Aukje Treep
  00:43:12 - 00:43:22 - Rob Metz
  00:43:22 - 00:43:43 - Rob Metz
  00:43:47 - 00:44:48 - Jan Vrakking
  00:44:48 - 00:44:55 - Rob Metz
  00:44:55 - 00:44:59 - Tim de Wolf
  00:44:59 - 00:45:01 - Rob Metz
  00:45:13 - 00:46:21 - Tim de Wolf
  00:46:21 - 00:46:22 - Tim de Wolf
  00:46:22 - 00:46:35 - Rob Metz
  00:46:38 - 00:46:55 - Jan Vrakking
  00:46:55 - 00:47:09 - Rob Metz
  00:47:09 - 00:47:11 - Jan Vrakking
  00:47:11 - 00:47:15 - Rob Metz
  00:47:15 - 00:47:17 - Jan Vrakking
  00:47:17 - 00:47:19 - Rob Metz
  00:47:19 - 00:47:38 - Jan Vrakking
  00:47:38 - 00:47:42 - Rob Metz
  00:47:47 - 00:48:37 - Aukje Treep
  00:48:37 - 00:48:41 - Rob Metz
  00:48:41 - 00:49:49 - Jan Vrakking
  00:49:49 - 00:49:56 - Rob Metz
  00:50:12 - 00:51:31 - Tim de Wolf
  00:51:31 - 00:51:56 - Rob Metz
  00:51:59 - 00:52:25 - Jan Vrakking
  00:52:25 - 00:52:28 - Rob Metz
  00:52:32 - 00:53:05 - Tim de Wolf
  00:53:05 - 00:53:09 - Rob Metz
  00:53:14 - 00:53:47 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:53:48 - 00:53:50 - Rob Metz
  00:53:57 - 00:55:15 - Thom Schotman
  00:55:16 - 00:55:28 - Rob Metz
  00:57:02 - 00:57:04 - Rob Metz
  00:57:06 - 00:58:43 - Tineke Flinterman
  00:58:43 - 00:58:46 - Rob Metz
  00:58:47 - 00:59:07 - Thom Schotman
  00:59:07 - 00:59:10 - Rob Metz
  00:59:10 - 00:59:16 - Tineke Flinterman
  00:59:16 - 00:59:46 - Rob Metz
  00:59:46 - 00:59:55 - Rob Metz
  01:06:08 - 01:06:29 - Rob Metz
  01:06:31 - 01:06:37 - Tineke Flinterman
  01:06:37 - 01:06:40 - Rob Metz
  01:06:40 - 01:06:50 - Jan Vrakking
  01:06:50 - 01:06:53 - Rob Metz
  01:06:53 - 01:06:54 - Jan Vrakking
  01:06:54 - 01:07:07 - Rob Metz
  01:07:07 - 01:07:15 - Thom Schotman
  01:07:15 - 01:07:48 - Rob Metz
  01:07:48 - 01:08:10 - Tim de Wolf
  01:08:10 - 01:08:15 - Rob Metz
  01:08:15 - 01:08:16 - Thom Schotman
  01:08:16 - 01:08:17 - Rob Metz
  01:08:17 - 01:08:19 - Peter Lucas
  01:08:19 - 01:08:20 - Rob Metz
  01:08:20 - 01:08:21 - Johan Baks
  01:08:21 - 01:08:22 - Rob Metz
  01:08:22 - 01:08:24 - Jan Vrakking
  01:08:24 - 01:08:25 - Rob Metz
  01:08:25 - 01:08:27 - Margriet Walraven-van Dam
  01:08:27 - 01:08:28 - René Corbeij
  01:08:28 - 01:08:30 - Rob Metz
  01:08:30 - 01:09:07 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:09:07 - 01:09:08 - Rob Metz
  01:09:08 - 01:09:14 - Tineke Flinterman
  01:09:14 - 01:09:15 - Rob Metz
  01:09:15 - 01:09:16 - Ad Witlox
  01:09:21 - 01:09:33 - Rob Metz
  01:09:33 - 01:09:36 - Tim de Wolf
  01:09:36 - 01:09:37 - Rob Metz
  01:09:37 - 01:09:39 - Thom Schotman
  01:09:39 - 01:09:46 - Peter Lucas
  01:09:47 - 01:09:49 - Rob Metz
  01:09:49 - 01:10:00 - Johan Baks
  01:10:01 - 01:10:02 - Rob Metz
  01:10:02 - 01:10:04 - Jan Vrakking
  01:10:04 - 01:10:05 - Rob Metz
  01:10:05 - 01:10:07 - Margriet Walraven-van Dam
  01:10:07 - 01:10:09 - René Corbeij
  01:10:09 - 01:10:10 - Rob Metz
  01:10:10 - 01:10:30 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:10:30 - 01:10:33 - Rob Metz
  01:10:33 - 01:10:39 - Tineke Flinterman
  01:10:39 - 01:10:41 - Rob Metz
  01:10:41 - 01:10:42 - Ad Witlox
  01:10:47 - 01:11:02 - Rob Metz
  01:11:02 - 01:11:05 - Tim de Wolf
  01:11:05 - 01:11:06 - Rob Metz
  01:11:06 - 01:11:07 - Jan Vrakking
  01:11:07 - 01:11:08 - Thom Schotman
  01:11:08 - 01:11:10 - Peter Lucas
  01:11:10 - 01:11:11 - Rob Metz
  01:11:11 - 01:11:12 - Johan Baks
  01:11:12 - 01:11:13 - Rob Metz
  01:11:13 - 01:11:14 - Jan Vrakking
  01:11:14 - 01:11:16 - Rob Metz
  01:11:16 - 01:11:18 - Margriet Walraven-van Dam
  01:11:18 - 01:11:19 - René Corbeij
  01:11:19 - 01:11:20 - Rob Metz
  01:11:20 - 01:11:22 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:11:22 - 01:11:23 - Rob Metz
  01:11:23 - 01:11:24 - Tineke Flinterman
  01:11:24 - 01:11:25 - Rob Metz
  01:11:25 - 01:11:26 - Ad Witlox
  01:11:26 - 01:11:44 - Rob Metz
  01:11:44 - 01:11:47 - Tim de Wolf
  01:11:47 - 01:11:50 - Rob Metz
  01:11:50 - 01:11:52 - Thom Schotman
  01:11:52 - 01:11:54 - Peter Lucas
  01:11:54 - 01:11:56 - Johan Baks
  01:11:56 - 01:11:58 - Jan Vrakking
  01:11:58 - 01:11:59 - Rob Metz
  01:11:59 - 01:12:01 - Margriet Walraven-van Dam
  01:12:01 - 01:12:02 - Rob Metz
  01:12:02 - 01:12:03 - René Corbeij
  01:12:03 - 01:12:05 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:12:05 - 01:12:08 - Rob Metz
  01:12:08 - 01:12:09 - Tineke Flinterman
  01:12:09 - 01:12:10 - Rob Metz
  01:12:10 - 01:12:12 - Ad Witlox
  01:12:12 - 01:12:15 - Rob Metz
  01:12:15 - 01:12:16 - Jan Vrakking
  01:12:16 - 01:12:21 - Rob Metz
  01:12:21 - 01:12:23 - Tim de Wolf
  01:12:23 - 01:12:24 - Rob Metz
  01:12:24 - 01:12:25 - Thom Schotman
  01:12:25 - 01:12:27 - Peter Lucas
  01:12:27 - 01:12:28 - Rob Metz
  01:12:28 - 01:12:29 - Johan Baks
  01:12:29 - 01:12:31 - Jan Vrakking
  01:12:31 - 01:12:32 - Rob Metz
  01:12:32 - 01:12:34 - Margriet Walraven-van Dam
  01:12:34 - 01:12:35 - René Corbeij
  01:12:35 - 01:12:36 - Rob Metz
  01:12:36 - 01:12:37 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:12:37 - 01:12:38 - Rob Metz
  01:12:38 - 01:12:39 - Tineke Flinterman
  01:12:39 - 01:12:41 - Rob Metz
  01:12:41 - 01:12:42 - Ad Witlox
  01:12:42 - 01:12:54 - Rob Metz
  01:12:54 - 01:12:56 - Jan Vrakking
  01:12:56 - 01:13:21 - Rob Metz
  01:13:21 - 01:13:23 - Tim de Wolf
  01:13:23 - 01:13:24 - Rob Metz
  01:13:24 - 01:13:26 - Thom Schotman
  01:13:26 - 01:13:27 - Peter Lucas
  01:13:27 - 01:13:28 - Rob Metz
  01:13:28 - 01:13:29 - Johan Baks
  01:13:29 - 01:13:30 - Rob Metz
  01:13:30 - 01:13:35 - Jan Vrakking
  01:13:35 - 01:13:37 - Rob Metz
  01:13:37 - 01:13:39 - Margriet Walraven-van Dam
  01:13:39 - 01:13:40 - Rob Metz
  01:13:40 - 01:13:41 - René Corbeij
  01:13:41 - 01:13:42 - Rob Metz
  01:13:42 - 01:13:43 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:13:43 - 01:13:44 - Rob Metz
  01:13:44 - 01:13:45 - Tineke Flinterman
  01:13:45 - 01:13:46 - Rob Metz
  01:13:46 - 01:13:48 - Ad Witlox
  01:13:48 - 01:14:01 - Rob Metz
  01:14:01 - 01:14:14 - Marcella van Esterik
  01:14:14 - 01:14:16 - Tim de Wolf
  01:14:16 - 01:14:22 - Marcella van Esterik
  01:14:22 - 01:14:25 - Cees Paul
  01:14:25 - 01:14:26 - Marcella van Esterik
  01:14:26 - 01:14:31 - Piet Klandermans
  01:14:31 - 01:14:32 - Marcella van Esterik
  01:14:32 - 01:14:33 - Thom Schotman
  01:14:33 - 01:14:34 - Marcella van Esterik
  01:14:34 - 01:14:35 - Cees Paul
  01:14:35 - 01:14:39 - Marcella van Esterik
  01:14:39 - 01:14:40 - Matthias Noorlander
  01:14:40 - 01:14:42 - Marcella van Esterik
  01:14:42 - 01:14:44 - Peter Lucas
  01:14:44 - 01:14:46 - Marcella van Esterik
  01:14:46 - 01:14:48 - Erna Wegman
  01:14:48 - 01:14:51 - Marcella van Esterik
  01:14:51 - 01:14:52 - Bert Groothuis
  01:14:52 - 01:14:55 - Marcella van Esterik
  01:14:55 - 01:14:57 - Lenneke Welschen
  01:14:57 - 01:15:00 - Marcella van Esterik
  01:15:00 - 01:15:02 - Jasper van 't Net
  01:15:02 - 01:15:04 - Marcella van Esterik
  01:15:04 - 01:15:06 - Ilona van der Linden
  01:15:06 - 01:15:08 - Marcella van Esterik
  01:15:08 - 01:15:09 - Tineke Flinterman
  01:15:09 - 01:15:11 - Marcella van Esterik
  01:15:11 - 01:15:12 - Ad Witlox
  01:15:12 - 01:15:14 - Marcella van Esterik
  01:15:14 - 01:15:15 - René Corbeij
  01:15:15 - 01:15:17 - Marcella van Esterik
  01:15:17 - 01:15:19 - Joost Lobbes
  01:15:19 - 01:15:21 - Marcella van Esterik
  01:15:21 - 01:15:22 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:15:22 - 01:15:26 - Marcella van Esterik
  01:15:26 - 01:15:36 - Jan Vrakking
  01:15:40 - 01:15:44 - Marcella van Esterik
  01:15:44 - 01:15:46 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:15:46 - 01:15:47 - Marcella van Esterik
  01:15:47 - 01:15:49 - Gerben Stormbroek
  01:15:49 - 01:15:52 - Marcella van Esterik
  01:15:52 - 01:15:53 - Johan Baks
  01:15:53 - 01:15:56 - Marcella van Esterik
  01:15:56 - 01:15:58 - Eric Weldink
  01:15:58 - 01:16:00 - Marcella van Esterik
  01:16:00 - 01:16:02 - Rik van Zutphen
  01:16:02 - 01:16:03 - Marcella van Esterik
  01:16:03 - 01:16:04 - Marcella van Esterik
  01:16:04 - 01:16:05 - Ties de Ruijter
  01:16:05 - 01:16:08 - Marcella van Esterik
  01:16:08 - 01:16:10 - Margriet Walraven-van Dam
  01:16:10 - 01:16:12 - Marcella van Esterik
  01:16:12 - 01:16:14 - Vincent van der Wardt
  01:16:15 - 01:16:31 - Rob Metz
  01:16:31 - 01:17:32 - Tim de Wolf
  01:17:32 - 01:17:35 - Rob Metz
  01:17:35 - 01:18:41 - Thom Schotman
  01:18:41 - 01:18:43 - Rob Metz
  01:18:43 - 01:18:53 - Peter Lucas
  01:18:53 - 01:18:55 - Rob Metz
  01:18:55 - 01:19:26 - Johan Baks
  01:19:26 - 01:19:29 - Rob Metz
  01:19:29 - 01:19:51 - Jan Vrakking
  01:19:52 - 01:19:56 - Rob Metz
  01:19:56 - 01:21:38 - Margriet Walraven-van Dam
  01:21:39 - 01:21:40 - Rob Metz
  01:21:41 - 01:22:35 - René Corbeij
  01:22:35 - 01:22:37 - Rob Metz
  01:22:38 - 01:22:40 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:22:40 - 01:22:41 - Rob Metz
  01:22:42 - 01:23:40 - Tineke Flinterman
  01:23:40 - 01:23:43 - Rob Metz
  01:23:43 - 01:24:26 - Ad Witlox
  01:24:27 - 01:24:42 - Rob Metz
  01:30:36 - 01:31:27 - Rob Metz
 13. 5.e

  (eerder beeldvormend besproken op 25 april en 23 mei en oordeelsvormend op 5 juni 2024)


  Kan de raad het Ruimtelijk Afwegingskader ‘van omgevingsvisie naar omgevingsprogramma’s’ vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (1), D66 (2), GGS (5), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  tegen
  GroenLinks (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Kaderstellende rol raad bij Omgevingsprogramma’s

  Moties

  Titel
  Motie 1 Informatie en communicatie rondom afwegingskader Omgevingsprogramma’s
  01:31:17 - 01:31:27 - Rob Metz
  01:31:27 - 01:33:57 - Ties de Ruijter
  01:33:57 - 01:34:08 - Rob Metz
  01:34:14 - 01:37:31 - Tineke Flinterman
  01:37:31 - 01:37:44 - Rob Metz
  01:37:52 - 01:44:46 - Karin Scholten
  01:44:47 - 01:44:56 - Rob Metz
  01:45:04 - 01:46:34 - Tineke Flinterman
  01:46:34 - 01:46:41 - Rob Metz
  01:48:20 - 01:48:29 - Rob Metz
  01:48:45 - 01:50:06 - Jan Paauw
  01:50:06 - 01:50:08 - Rob Metz
  01:50:08 - 01:51:04 - Tineke Flinterman
  01:51:04 - 01:51:05 - Rob Metz
  01:51:05 - 01:51:57 - Jan Paauw
  01:51:57 - 01:51:58 - Tineke Flinterman
  01:51:58 - 01:52:00 - Rob Metz
  01:52:00 - 01:53:17 - Tineke Flinterman
  01:53:17 - 01:53:21 - Jan Paauw
  01:53:21 - 01:53:39 - Rob Metz
  01:53:39 - 01:53:44 - Tineke Flinterman
  01:53:44 - 01:53:49 - Rob Metz
  01:53:50 - 01:53:54 - Tineke Flinterman
  01:53:54 - 01:53:55 - Rob Metz
  01:53:55 - 01:54:05 - Jan Paauw
  01:54:05 - 01:54:06 - Tineke Flinterman
  01:54:06 - 01:54:24 - Jan Paauw
  01:54:24 - 01:54:39 - Rob Metz
  01:54:48 - 01:55:59 - Ad Witlox
  01:55:59 - 01:56:03 - Rob Metz
  01:56:03 - 01:56:12 - Ad Witlox
  01:56:12 - 01:56:25 - Rob Metz
  01:56:29 - 01:57:25 - Jan Vrakking
  01:57:26 - 01:57:43 - Rob Metz
  02:16:33 - 02:16:56 - Rob Metz
  02:16:56 - 02:17:10 - Jan Vrakking
  02:17:12 - 02:17:26 - Rob Metz
  02:17:26 - 02:17:29 - Ties de Ruijter
  02:17:31 - 02:17:46 - Rob Metz
  02:17:46 - 02:17:51 - Rob Metz
  02:17:54 - 02:18:57 - Tineke Flinterman
  02:18:57 - 02:19:08 - Rob Metz
  02:19:08 - 02:19:09 - Rob Metz
  02:19:11 - 02:19:25 - Tineke Flinterman
  02:19:25 - 02:19:31 - Rob Metz
  02:19:31 - 02:19:37 - Johan Baks
  02:19:37 - 02:19:38 - Rob Metz
  02:19:38 - 02:19:53 - Johan Baks
  02:19:53 - 02:19:55 - Tineke Flinterman
  02:19:55 - 02:19:56 - Rob Metz
  02:19:56 - 02:20:19 - Tineke Flinterman
  02:20:20 - 02:20:23 - Johan Baks
  02:20:23 - 02:20:27 - Tineke Flinterman
  02:20:27 - 02:20:51 - Rob Metz
  02:21:00 - 02:22:11 - Jan Paauw
  02:22:12 - 02:22:15 - Rob Metz
  02:22:21 - 02:23:18 - Jan Vrakking
  02:23:18 - 02:23:30 - Rob Metz
  02:23:30 - 02:23:38 - Thom Schotman
  02:23:38 - 02:23:41 - Rob Metz
  02:27:53 - 02:28:07 - Rob Metz
  02:28:09 - 02:28:23 - Thom Schotman
  02:28:24 - 02:28:27 - Rob Metz
  02:28:28 - 02:28:50 - Tineke Flinterman
  02:28:50 - 02:29:09 - Rob Metz
  02:29:09 - 02:29:14 - Rob Metz
  02:32:04 - 02:32:08 - Rob Metz
  02:32:14 - 02:32:43 - Karin Scholten
  02:32:45 - 02:32:47 - Rob Metz
  02:32:54 - 02:33:23 - Karin Scholten
  02:33:24 - 02:33:27 - Rob Metz
  02:33:28 - 02:33:33 - Rob Metz
  02:33:33 - 02:33:45 - Karin Scholten
  02:33:46 - 02:34:09 - Rob Metz
  02:34:13 - 02:34:15 - Marcella van Esterik
  02:34:15 - 02:34:29 - Rob Metz
  02:34:29 - 02:34:34 - Marcella van Esterik
  02:34:34 - 02:34:36 - Tim de Wolf
  02:34:36 - 02:34:40 - Jan Paauw
  02:34:40 - 02:34:42 - Marcella van Esterik
  02:34:42 - 02:34:53 - Piet Klandermans
  02:34:53 - 02:34:54 - Thom Schotman
  02:34:54 - 02:34:56 - Thom Schotman
  02:34:56 - 02:35:01 - Marcella van Esterik
  02:35:01 - 02:35:02 - Cees Paul
  02:35:02 - 02:35:05 - Marcella van Esterik
  02:35:05 - 02:35:06 - Matthias Noorlander
  02:35:06 - 02:35:09 - Marcella van Esterik
  02:35:09 - 02:35:11 - Peter Lucas
  02:35:11 - 02:35:13 - Marcella van Esterik
  02:35:13 - 02:35:15 - Erna Wegman
  02:35:15 - 02:35:17 - Marcella van Esterik
  02:35:17 - 02:35:19 - Bert Groothuis
  02:35:19 - 02:35:21 - Marcella van Esterik
  02:35:21 - 02:35:23 - Lenneke Welschen
  02:35:23 - 02:35:26 - Marcella van Esterik
  02:35:26 - 02:35:29 - Jasper van 't Net
  02:35:29 - 02:35:31 - Marcella van Esterik
  02:35:31 - 02:35:32 - Ilona van der Linden
  02:35:32 - 02:35:49 - Marcella van Esterik
  02:35:52 - 02:35:54 - Marcella van Esterik
  02:35:54 - 02:35:56 - Ad Witlox
  02:35:56 - 02:35:58 - Marcella van Esterik
  02:35:58 - 02:36:22 - René Corbeij
  02:36:24 - 02:36:26 - Marcella van Esterik
  02:36:26 - 02:36:29 - Joost Lobbes
  02:36:29 - 02:36:31 - Marcella van Esterik
  02:36:31 - 02:36:32 - Annemarieke Weith-Plomp
  02:36:32 - 02:36:36 - Marcella van Esterik
  02:36:36 - 02:36:38 - Marcella van Esterik
  02:36:38 - 02:36:40 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  02:36:40 - 02:36:44 - Marcella van Esterik
  02:36:44 - 02:36:46 - Gerben Stormbroek
  02:36:46 - 02:36:49 - Marcella van Esterik
  02:36:49 - 02:37:10 - Johan Baks
  02:37:13 - 02:37:16 - Marcella van Esterik
  02:37:16 - 02:37:18 - Eric Weldink
  02:37:18 - 02:37:21 - Rik van Zutphen
  02:37:21 - 02:37:23 - Marcella van Esterik
  02:37:23 - 02:37:34 - Ties de Ruijter
  02:37:38 - 02:37:42 - Marcella van Esterik
  02:37:42 - 02:37:43 - Margriet Walraven-van Dam
  02:37:43 - 02:37:45 - Marcella van Esterik
  02:37:45 - 02:37:47 - Vincent van der Wardt
  02:37:56 - 02:38:20 - Rob Metz
  02:38:21 - 02:38:24 - Rob Metz
  02:38:24 - 02:38:33 - Jan Paauw
  02:38:34 - 02:38:35 - Rob Metz
  02:38:37 - 02:38:38 - Thom Schotman
  02:38:38 - 02:38:40 - Rob Metz
  02:38:40 - 02:38:48 - Peter Lucas
  02:38:49 - 02:38:50 - Rob Metz
  02:38:50 - 02:38:55 - Johan Baks
  02:38:56 - 02:39:02 - Rob Metz
  02:39:02 - 02:39:05 - Rob Metz
  02:39:05 - 02:39:06 - Margriet Walraven-van Dam
  02:39:06 - 02:39:10 - Rob Metz
  02:39:10 - 02:39:11 - René Corbeij
  02:39:11 - 02:39:12 - Rob Metz
  02:39:12 - 02:39:19 - Ties de Ruijter
  02:39:19 - 02:39:22 - Rob Metz
  02:39:22 - 02:39:23 - Rob Metz
  02:39:23 - 02:39:26 - Ad Witlox
  02:39:26 - 02:39:27 - Rob Metz
  02:39:30 - 02:39:42 - Rob Metz
  02:39:42 - 02:39:46 - Jan Paauw
  02:39:46 - 02:39:48 - Rob Metz
  02:39:48 - 02:39:50 - Thom Schotman
  02:39:50 - 02:39:51 - Peter Lucas
  02:39:51 - 02:39:52 - Rob Metz
  02:39:52 - 02:39:54 - Johan Baks
  02:39:54 - 02:39:56 - Rob Metz
  02:39:56 - 02:39:57 - Rob Metz
  02:39:57 - 02:39:58 - Margriet Walraven-van Dam
  02:39:58 - 02:39:59 - Rob Metz
  02:39:59 - 02:40:00 - René Corbeij
  02:40:00 - 02:40:01 - Rob Metz
  02:40:01 - 02:40:02 - Ties de Ruijter
  02:40:02 - 02:40:05 - Rob Metz
  02:40:05 - 02:40:06 - Rob Metz
  02:40:06 - 02:40:07 - Ad Witlox
  02:40:07 - 02:40:31 - Rob Metz
 14. 6

  02:40:19 - 02:40:31 - Rob Metz
 15. 7

  02:40:25 - 02:40:31 - Rob Metz