Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz

Agendapunten

 1. 1
  Vaststelling agenda
 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 3. 3
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 4. 4
  Voorgesteld als hamerstukken
 5. 4.a

 6. 4.b

  - 5 juni 2024

 7. 4.c

  (Rechtstreeks in Het Besluit)


  Eind 2023 heeft het Bestuur van Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (hierna: RWA) het Ontwerp wijzigingsbesluit Wet Gemeenschappelijke Regeling RWA vastgesteld en voor zienswijze aan de deelnemers voorgelegd. O.a. Soest diende de zienswijze in om een periodieke evaluatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) en de mogelijkheid voor de rekenkamers om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de GR toe te voegen in de GR. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft RWA besloten de wijzigingen door te voeren en op te nemen in de gewijzigde GR. Als laatste stap legt RWA nu de gewijzigde GR voor aan de colleges van B en W en verzoekt hen om de gemeenteraden om toestemming te vragen om de gewijzigde GR per 1 juli 2024 vast te stellen.


  Kan de raad toestemming geven aan het college van B en W om de GR van de RWA te wijzigen?

 8. 5
  Overige agendapunten
 9. 5.c

 10. 5.d

  (eerder beeldvormend besproken op 29 mei en 13 juni en oordeelsvormend ook op 13 juni 2024)


  Kan de raad de gezamenlijke regionale brief aan de provincie Utrecht versturen in reactie op de planMER wind, waarin we aangeven mee te werken aan de locaties op ons grondgebied? En kan de raad het bevoegd gezag voor de beoogde windlocaties Vlasakkers en Langs de A28 bij de provincie te laten, instemmen met de nadere uitwerking Wind in Soest en het college opdracht geven om binnen OER A28 afspraken te maken binnen de context van deze nadere uitwerking?

 11. 6
  Vragenkwartier
 12. 7
  Sluiting