Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

Begroting

donderdag 9 november 2023

19:30 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Harrie Dijkhuizen
Start
donderdag 9 november 2023 17:31
Eind
donderdag 9 november 2023 23:12
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda ligt ter vaststelling voor.

  00:06:13 - 00:09:09 - Harrie Dijkhuizen
 2. 2

  00:07:33 - 00:09:09 - Harrie Dijkhuizen
 3. 3
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp
 4. 4

  00:07:37 - 00:09:09 - Harrie Dijkhuizen
 5. 4a

  Het overzicht ingekomen stukken en stukken is ter kennisneming toegevoegd.

 6. 4b

  De betreffende besluitenlijst ligt ter vaststelling voor.

 7. 5
  BESPREEKSTUKKEN 19:34
 8. 5a

  Gevraagd besluit
  Tijdens het Besluit is de vraag aan de orde of de raad de begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2025-2027 vast kan stellen, evenals het investeringsoverzicht 2024 en de diverse belastingverordeningen.
  Werkwijze vergadering
  De bespreking start met een stemverklaring per fractie met daarin het formeel indienen van moties/amendementen (dictum vergezeld door eventueel korte inleiding), gevolgd door een reactie op de andere moties en amendementen. Vervolgens reageert men (debat) op de ingediende amendementen en moties. Daarna zal eerst besluitvorming plaatsvinden over de ingediende amendementen en moties, vervolgens over de meerjarenbegroting zelf en de diverse belastingverordeningen.
  Termijn aanleveren moties en amendementen
  Fracties worden verzocht om hun amendementen en moties uiterlijk op donderdag 9 november 2023 om 12.00 uur bij de griffie aan te leveren.
  Welke stappen zijn er in besluitvormingstraject gezet?
  Op 29 september 2023 heeft u de begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2025-2027 ontvangen. Deze is door het college van B& W toegelicht op 21 september 2023. Op 12 oktober 2023 was er gelegenheid voor het stellen van feitelijke en technische vragen over dit onderwerp. De begroting 2024 is inhoudelijk besproken op 2 november 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (1), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (5)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Taakstelling cultuur
  Amendement 2 Vangnet Bachschool = Motie 10 geworden.
  Amendement 3 Schrappen incidenteel budget E-team

  Moties

  Titel
  Motie 1 Mantelzorgwoningen
  Motie 10 Bachschool
  Motie 2 Herwaardering startersleningen
  Motie 3 TBS terrein - Ingetrokken.
  Motie 4 TBS terrein bespreking voor 1 april 2024
  Motie 5 Inzicht extra formatie en inhuur derden
  Motie 6 Meer bomen in de openbare ruimte Soest en Soesterberg
  Motie 7 Odeon gebouw
  Motie 8 Gelden energietransitie
  Motie 9 Extra aandacht voor verkeersveiligheid
  00:07:48 - 00:09:09 - Harrie Dijkhuizen
  00:09:15 - 00:09:33 - Tineke Flinterman
  00:09:33 - 00:09:35 - Harrie Dijkhuizen
  00:09:35 - 00:09:36 - Tineke Flinterman
  00:09:36 - 00:10:15 - Harrie Dijkhuizen
  00:10:15 - 00:12:36 - Tineke Flinterman
  00:12:36 - 00:12:42 - Harrie Dijkhuizen
  00:12:42 - 00:14:41 - Tineke Flinterman
  00:14:41 - 00:15:06 - Harrie Dijkhuizen
  00:15:09 - 00:17:07 - Lenneke Welschen
  00:17:07 - 00:17:29 - Harrie Dijkhuizen
  00:17:29 - 00:17:42 - Anne Sterenberg
  00:17:42 - 00:17:45 - Harrie Dijkhuizen
  00:17:45 - 00:20:28 - Anne Sterenberg
  00:20:28 - 00:20:41 - Harrie Dijkhuizen
  00:20:41 - 00:20:42 - Anne Sterenberg
  00:20:42 - 00:20:49 - Harrie Dijkhuizen
  00:20:49 - 00:21:39 - Anne Sterenberg
  00:21:39 - 00:21:47 - Harrie Dijkhuizen
  00:21:47 - 00:22:41 - Anne Sterenberg
  00:22:41 - 00:22:44 - Harrie Dijkhuizen
  00:22:44 - 00:22:52 - Anne Sterenberg
  00:22:52 - 00:22:56 - Harrie Dijkhuizen
  00:22:56 - 00:23:04 - Anne Sterenberg
  00:23:04 - 00:23:43 - Harrie Dijkhuizen
  00:23:49 - 00:24:08 - Bert Groothuis
  00:24:08 - 00:24:12 - Harrie Dijkhuizen
  00:24:12 - 00:24:20 - Bert Groothuis
  00:24:20 - 00:24:21 - Harrie Dijkhuizen
  00:24:21 - 00:25:04 - Bert Groothuis
  00:25:04 - 00:25:19 - Harrie Dijkhuizen
  00:25:27 - 00:28:17 - Gerben Stormbroek
  00:28:17 - 00:28:22 - Harrie Dijkhuizen
  00:28:22 - 00:30:32 - Gerben Stormbroek
  00:30:32 - 00:30:39 - Harrie Dijkhuizen
  00:30:39 - 00:32:53 - Gerben Stormbroek
  00:32:53 - 00:33:12 - Harrie Dijkhuizen
  00:33:16 - 00:36:03 - Ad Witlox
  00:36:03 - 00:36:20 - Harrie Dijkhuizen
  00:36:23 - 00:37:36 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:37:36 - 00:37:47 - Harrie Dijkhuizen
  00:37:47 - 00:38:49 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:38:49 - 00:38:52 - Harrie Dijkhuizen
  00:38:52 - 00:41:20 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:41:20 - 00:42:08 - Harrie Dijkhuizen
  00:42:13 - 00:42:25 - Jan Vrakking
  00:42:25 - 00:42:42 - Harrie Dijkhuizen
  00:42:43 - 00:42:45 - Harrie Dijkhuizen
  00:42:57 - 00:43:38 - Harrie Dijkhuizen
  00:43:38 - 00:44:58 - Anne Sterenberg
  00:44:58 - 00:45:06 - Harrie Dijkhuizen
  00:45:06 - 00:46:00 - Jan Paauw
  00:46:02 - 00:46:12 - Harrie Dijkhuizen
  00:46:13 - 00:46:31 - Anne Sterenberg
  00:46:31 - 00:46:35 - Jan Paauw
  00:46:35 - 00:46:38 - Anne Sterenberg
  00:46:39 - 00:47:40 - Jan Paauw
  00:47:43 - 00:47:53 - Harrie Dijkhuizen
  00:47:53 - 00:48:13 - Anne Sterenberg
  00:48:13 - 00:48:15 - Harrie Dijkhuizen
  00:48:19 - 00:48:41 - Jan Paauw
  00:48:41 - 00:48:46 - Harrie Dijkhuizen
  00:48:47 - 00:49:36 - Tineke Flinterman
  00:49:36 - 00:49:37 - Jan Paauw
  00:49:37 - 00:49:40 - Harrie Dijkhuizen
  00:49:40 - 00:50:11 - Jan Paauw
  00:50:11 - 00:50:12 - Tineke Flinterman
  00:50:12 - 00:50:14 - Harrie Dijkhuizen
  00:50:14 - 00:50:15 - Tineke Flinterman
  00:50:15 - 00:50:16 - Harrie Dijkhuizen
  00:50:16 - 00:50:36 - Tineke Flinterman
  00:50:36 - 00:50:37 - Jan Paauw
  00:50:37 - 00:51:18 - Tineke Flinterman
  00:51:18 - 00:51:21 - Jan Paauw
  00:51:21 - 00:51:33 - Harrie Dijkhuizen
  00:51:33 - 00:52:06 - Jan Paauw
  00:52:06 - 00:52:07 - Tineke Flinterman
  00:52:07 - 00:52:17 - Harrie Dijkhuizen
  00:52:17 - 00:53:12 - Tineke Flinterman
  00:53:12 - 00:53:16 - Harrie Dijkhuizen
  00:53:16 - 00:54:05 - Anne Sterenberg
  00:54:05 - 00:54:06 - Tineke Flinterman
  00:54:06 - 00:54:07 - Harrie Dijkhuizen
  00:54:07 - 00:55:12 - Tineke Flinterman
  00:55:12 - 00:55:54 - Harrie Dijkhuizen
  00:56:00 - 00:57:21 - Harrie Dijkhuizen
  00:57:22 - 00:57:29 - Harrie Dijkhuizen
  00:57:30 - 00:58:19 - Ad Witlox
  00:58:20 - 00:59:10 - Harrie Dijkhuizen
  00:59:10 - 00:59:45 - Peter Lucas
  00:59:45 - 00:59:50 - Harrie Dijkhuizen
  00:59:50 - 01:00:38 - Bert Groothuis
  01:00:38 - 01:00:44 - Harrie Dijkhuizen
  01:00:44 - 01:01:41 - Tineke Flinterman
  01:01:42 - 01:01:54 - Harrie Dijkhuizen
  01:01:55 - 01:02:25 - Anne Sterenberg
  01:02:25 - 01:02:52 - Harrie Dijkhuizen
  01:02:56 - 01:03:09 - Harrie Dijkhuizen
  01:03:12 - 01:03:43 - Harrie Dijkhuizen
  01:03:43 - 01:05:54 - Tineke Flinterman
  01:05:54 - 01:05:57 - Harrie Dijkhuizen
  01:05:57 - 01:06:43 - Johan Baks
  01:06:44 - 01:07:03 - Harrie Dijkhuizen
  01:07:03 - 01:09:01 - Ad Witlox
  01:09:01 - 01:09:14 - Harrie Dijkhuizen
  01:09:14 - 01:10:21 - Bert Groothuis
  01:10:21 - 01:10:29 - Harrie Dijkhuizen
  01:10:29 - 01:10:38 - Ad Witlox
  01:10:38 - 01:10:41 - Harrie Dijkhuizen
  01:10:41 - 01:10:48 - Johan Baks
  01:10:48 - 01:10:58 - Harrie Dijkhuizen
  01:10:58 - 01:12:30 - Tineke Flinterman
  01:12:30 - 01:12:35 - Harrie Dijkhuizen
  01:12:35 - 01:12:58 - Bert Groothuis
  01:12:58 - 01:13:06 - Tineke Flinterman
  01:13:06 - 01:13:15 - Harrie Dijkhuizen
  01:13:15 - 01:13:17 - Tineke Flinterman
  01:13:17 - 01:13:23 - Harrie Dijkhuizen
  01:13:24 - 01:15:04 - Anne Sterenberg
  01:15:04 - 01:15:17 - Harrie Dijkhuizen
  01:15:18 - 01:16:47 - Gerben Stormbroek
  01:16:47 - 01:16:58 - Harrie Dijkhuizen
  01:16:58 - 01:17:34 - Anne Sterenberg
  01:17:34 - 01:17:39 - Harrie Dijkhuizen
  01:17:39 - 01:18:35 - Gerben Stormbroek
  01:18:36 - 01:18:37 - Harrie Dijkhuizen
  01:18:37 - 01:19:09 - Anne Sterenberg
  01:19:10 - 01:19:12 - Harrie Dijkhuizen
  01:19:12 - 01:19:24 - Gerben Stormbroek
  01:19:25 - 01:19:58 - Harrie Dijkhuizen
  01:20:01 - 01:20:24 - Jan Paauw
  01:20:25 - 01:20:31 - Harrie Dijkhuizen
  01:20:31 - 01:21:16 - Lenneke Welschen
  01:21:16 - 01:21:17 - Lenneke Welschen
  01:21:17 - 01:21:26 - Harrie Dijkhuizen
  01:21:26 - 01:22:03 - Bert Groothuis
  01:22:03 - 01:22:04 - Lenneke Welschen
  01:22:04 - 01:22:07 - Bert Groothuis
  01:22:07 - 01:22:20 - Harrie Dijkhuizen
  01:22:21 - 01:23:16 - Lenneke Welschen
  01:23:16 - 01:23:21 - Harrie Dijkhuizen
  01:23:21 - 01:24:20 - Jan Paauw
  01:24:22 - 01:24:30 - Harrie Dijkhuizen
  01:24:48 - 01:25:02 - Harrie Dijkhuizen
  01:25:02 - 01:26:00 - Lenneke Welschen
  01:26:00 - 01:26:05 - Harrie Dijkhuizen
  01:26:05 - 01:27:05 - Johan Baks
  01:27:06 - 01:27:11 - Harrie Dijkhuizen
  01:27:11 - 01:28:21 - Anne Sterenberg
  01:28:23 - 01:28:38 - Harrie Dijkhuizen
  01:28:41 - 01:28:49 - Harrie Dijkhuizen
  01:41:05 - 01:41:11 - Harrie Dijkhuizen
  01:41:24 - 01:42:14 - Harrie Dijkhuizen
  01:42:15 - 01:43:03 - Margriet Walraven-van Dam
  01:43:03 - 01:43:21 - Harrie Dijkhuizen
  01:43:21 - 01:44:05 - Jan Paauw
  01:44:07 - 01:44:18 - Harrie Dijkhuizen
  01:44:20 - 01:44:47 - Jan Paauw
  01:44:48 - 01:44:58 - Harrie Dijkhuizen
  01:44:58 - 01:45:54 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:45:55 - 01:45:59 - Harrie Dijkhuizen
  01:45:59 - 01:46:18 - Margriet Walraven-van Dam
  01:46:19 - 01:46:50 - Harrie Dijkhuizen
  01:46:57 - 01:47:58 - Jan Paauw
  01:47:59 - 01:48:04 - Harrie Dijkhuizen
  01:48:04 - 01:48:26 - Bert Groothuis
  01:48:26 - 01:49:22 - Harrie Dijkhuizen
  01:49:22 - 01:50:37 - Peter Lucas
  01:50:37 - 01:50:41 - Harrie Dijkhuizen
  01:50:41 - 01:51:51 - Ad Witlox
  01:51:52 - 01:51:55 - Harrie Dijkhuizen
  01:51:55 - 01:53:00 - Lenneke Welschen
  01:53:01 - 01:53:04 - Harrie Dijkhuizen
  01:53:04 - 01:53:56 - Jan Paauw
  01:53:56 - 01:54:02 - Harrie Dijkhuizen
  01:54:02 - 01:55:21 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:55:21 - 01:55:32 - Harrie Dijkhuizen
  01:55:32 - 01:55:36 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:55:36 - 01:55:37 - Harrie Dijkhuizen
  01:55:37 - 01:56:31 - Bert Groothuis
  01:56:31 - 01:56:36 - Harrie Dijkhuizen
  01:56:36 - 01:57:05 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  01:57:05 - 01:57:34 - Harrie Dijkhuizen
  01:57:44 - 02:04:54 - Liesa van Aalst-Veldman
  02:04:55 - 02:05:02 - Harrie Dijkhuizen
  02:05:10 - 02:06:55 - Karin Scholten
  02:06:56 - 02:07:07 - Harrie Dijkhuizen
  02:07:15 - 02:09:24 - Aukje Treep
  02:09:24 - 02:10:29 - Harrie Dijkhuizen
  02:10:29 - 02:10:30 - Harrie Dijkhuizen
  02:10:30 - 02:10:32 - Harrie Dijkhuizen
  02:10:32 - 02:10:48 - Aukje Treep
  02:10:48 - 02:11:01 - Harrie Dijkhuizen
  02:11:01 - 02:14:49 - Aukje Treep
  02:14:49 - 02:15:00 - Harrie Dijkhuizen
  02:15:00 - 02:15:05 - Aukje Treep
  02:15:05 - 02:15:09 - Harrie Dijkhuizen
  02:15:13 - 02:24:29 - Osman Suna
  02:24:29 - 02:24:37 - Harrie Dijkhuizen
  02:24:43 - 02:25:51 - Anne Sterenberg
  02:25:51 - 02:25:54 - Johan Baks
  02:25:54 - 02:25:55 - Harrie Dijkhuizen
  02:25:55 - 02:26:00 - Johan Baks
  02:26:00 - 02:26:01 - Harrie Dijkhuizen
  02:26:01 - 02:26:05 - Johan Baks
  02:26:07 - 02:26:20 - Harrie Dijkhuizen
  02:26:20 - 02:26:42 - Anne Sterenberg
  02:26:43 - 02:26:45 - Harrie Dijkhuizen
  02:26:45 - 02:27:34 - Osman Suna
  02:27:38 - 02:27:42 - Harrie Dijkhuizen
  02:27:42 - 02:27:51 - Anne Sterenberg
  02:27:53 - 02:27:54 - Harrie Dijkhuizen
  02:27:58 - 02:28:09 - Osman Suna
  02:28:10 - 02:29:59 - Harrie Dijkhuizen
  02:29:59 - 02:30:02 - Harrie Dijkhuizen
  02:30:06 - 02:30:09 - Harrie Dijkhuizen
  03:11:56 - 03:12:10 - Harrie Dijkhuizen
  03:12:31 - 03:12:38 - Harrie Dijkhuizen
  03:13:28 - 03:14:02 - Harrie Dijkhuizen
  03:14:12 - 03:15:45 - Tineke Flinterman
  03:15:45 - 03:15:53 - Harrie Dijkhuizen
  03:15:53 - 03:17:08 - Tineke Flinterman
  03:17:08 - 03:17:17 - Harrie Dijkhuizen
  03:17:23 - 03:17:43 - Lenneke Welschen
  03:17:43 - 03:18:02 - Harrie Dijkhuizen
  03:18:02 - 03:18:09 - Harrie Dijkhuizen
  03:18:10 - 03:18:26 - Harrie Dijkhuizen
  03:18:31 - 03:19:19 - Gerben Stormbroek
  03:19:19 - 03:19:33 - Harrie Dijkhuizen
  03:19:34 - 03:19:47 - Harrie Dijkhuizen
  03:19:47 - 03:20:27 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:20:28 - 03:20:33 - Harrie Dijkhuizen
  03:20:36 - 03:20:39 - Johan Baks
  03:20:39 - 03:20:42 - Harrie Dijkhuizen
  03:20:42 - 03:20:52 - Johan Baks
  03:20:52 - 03:20:58 - Harrie Dijkhuizen
  03:21:19 - 03:21:23 - Lenneke Welschen
  03:21:23 - 03:21:24 - Harrie Dijkhuizen
  03:21:24 - 03:21:43 - Lenneke Welschen
  03:21:43 - 03:21:52 - Harrie Dijkhuizen
  03:26:49 - 03:27:46 - Harrie Dijkhuizen
  03:27:47 - 03:27:51 - Harrie Dijkhuizen
  03:27:52 - 03:27:54 - Gerben Stormbroek
  03:27:55 - 03:28:06 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:07 - 03:28:13 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:14 - 03:28:15 - Johan Baks
  03:28:15 - 03:28:19 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:19 - 03:28:20 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:20 - 03:28:22 - Margriet Walraven-van Dam
  03:28:22 - 03:28:24 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:24 - 03:28:25 - Anne Sterenberg
  03:28:25 - 03:28:27 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:27 - 03:28:30 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:28:30 - 03:28:33 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:33 - 03:28:35 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:35 - 03:28:50 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:51 - 03:28:54 - Gerben Stormbroek
  03:28:54 - 03:28:57 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:57 - 03:28:58 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:58 - 03:28:59 - Harrie Dijkhuizen
  03:28:59 - 03:29:00 - Johan Baks
  03:29:00 - 03:29:05 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:05 - 03:29:07 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:07 - 03:29:09 - Margriet Walraven-van Dam
  03:29:09 - 03:29:11 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:11 - 03:29:12 - Anne Sterenberg
  03:29:12 - 03:29:14 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:14 - 03:29:18 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:29:18 - 03:29:23 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:23 - 03:29:27 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:40 - 03:29:56 - Harrie Dijkhuizen
  03:29:59 - 03:30:02 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:02 - 03:30:06 - Gerben Stormbroek
  03:30:06 - 03:30:09 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:09 - 03:30:10 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:10 - 03:30:11 - Johan Baks
  03:30:11 - 03:30:13 - Johan Baks
  03:30:13 - 03:30:16 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:16 - 03:30:18 - Margriet Walraven-van Dam
  03:30:18 - 03:30:19 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:19 - 03:30:20 - Anne Sterenberg
  03:30:20 - 03:30:22 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:22 - 03:30:23 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:30:23 - 03:30:25 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:25 - 03:30:27 - Harrie Dijkhuizen
  03:30:27 - 03:31:11 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:13 - 03:31:14 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:14 - 03:31:27 - Gerben Stormbroek
  03:31:28 - 03:31:38 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:39 - 03:31:42 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:43 - 03:31:45 - Johan Baks
  03:31:46 - 03:31:48 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:48 - 03:31:50 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:50 - 03:31:51 - Margriet Walraven-van Dam
  03:31:51 - 03:31:52 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:52 - 03:31:54 - Anne Sterenberg
  03:31:54 - 03:31:55 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:55 - 03:31:56 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:31:56 - 03:31:57 - Harrie Dijkhuizen
  03:31:57 - 03:31:58 - Tineke Flinterman
  03:31:58 - 03:32:06 - Harrie Dijkhuizen
  03:32:06 - 03:32:15 - Harrie Dijkhuizen
  03:32:30 - 03:32:33 - Harrie Dijkhuizen
  03:32:33 - 03:32:34 - Gerben Stormbroek
  03:32:34 - 03:32:37 - Harrie Dijkhuizen
  03:32:37 - 03:32:38 - Harrie Dijkhuizen
  03:32:38 - 03:32:51 - Johan Baks
  03:32:51 - 03:33:06 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:06 - 03:33:08 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:08 - 03:33:10 - Margriet Walraven-van Dam
  03:33:10 - 03:33:11 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:11 - 03:33:22 - Anne Sterenberg
  03:33:22 - 03:33:23 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:25 - 03:33:27 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:33:27 - 03:33:29 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:29 - 03:33:31 - Lenneke Welschen
  03:33:31 - 03:33:33 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:46 - 03:33:54 - Harrie Dijkhuizen
  03:33:55 - 03:34:06 - Harrie Dijkhuizen
  03:34:19 - 03:34:22 - Harrie Dijkhuizen
  03:34:22 - 03:34:28 - Gerben Stormbroek
  03:34:29 - 03:34:34 - Peter Lucas
  03:34:34 - 03:34:35 - Harrie Dijkhuizen
  03:34:35 - 03:34:42 - Johan Baks
  03:34:42 - 03:34:44 - Harrie Dijkhuizen
  03:34:44 - 03:34:46 - Margriet Walraven-van Dam
  03:34:46 - 03:34:47 - Harrie Dijkhuizen
  03:34:47 - 03:34:59 - Anne Sterenberg
  03:34:59 - 03:35:01 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:01 - 03:35:02 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:35:02 - 03:35:04 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:04 - 03:35:10 - Lenneke Welschen
  03:35:10 - 03:35:13 - Lenneke Welschen
  03:35:13 - 03:35:29 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:35 - 03:35:38 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:38 - 03:35:42 - Gerben Stormbroek
  03:35:42 - 03:35:44 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:44 - 03:35:52 - Peter Lucas
  03:35:52 - 03:35:53 - Harrie Dijkhuizen
  03:35:53 - 03:35:58 - Johan Baks
  03:35:58 - 03:36:01 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:01 - 03:36:02 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:02 - 03:36:03 - Margriet Walraven-van Dam
  03:36:03 - 03:36:04 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:04 - 03:36:05 - Anne Sterenberg
  03:36:05 - 03:36:07 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:07 - 03:36:08 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:36:08 - 03:36:10 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:10 - 03:36:11 - Tineke Flinterman
  03:36:11 - 03:36:19 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:20 - 03:36:49 - Harrie Dijkhuizen
  03:36:51 - 03:38:55 - Gerben Stormbroek
  03:38:55 - 03:39:04 - Harrie Dijkhuizen
  03:39:04 - 03:39:35 - Gerben Stormbroek
  03:39:36 - 03:39:41 - Harrie Dijkhuizen
  03:39:41 - 03:40:36 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  03:40:39 - 03:40:41 - Harrie Dijkhuizen
  03:40:42 - 03:40:52 - Harrie Dijkhuizen
  03:40:52 - 03:41:06 - Johan Baks
  03:41:06 - 03:41:11 - Harrie Dijkhuizen
  03:41:11 - 03:41:43 - Johan Baks
  03:41:43 - 03:41:51 - Harrie Dijkhuizen
  03:41:52 - 03:42:12 - Anne Sterenberg
  03:42:12 - 03:42:38 - Harrie Dijkhuizen
 9. 6

  In het Reglement van Orde gemeenteraad Soest 2023 is in artikel 47 (Vragenkwartier) het volgende opgenomen:
  Artikel 47. Vragenkwartier
  1. Tijdens het Besluit wordt na de ‘agendapunten ter besluitvorming’ een vragenkwartier ten
  behoeve van de leden gehouden;
  2. De vragen moeten tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de
  voorzitter ingediend worden;
  3. De voorzitter stelt de indiener van de vraag in de gelegenheid zijn vragen kort toe te
  lichten;
  4. De vragen worden in de regel onmiddellijk ter vergadering beantwoord. De beraadslaging  over de antwoorden vindt plaats met inachtneming van artikel 21;
  5. Bij het Vragenkwartier worden ook moties vreemd aan de orde behandeld met
  inachtneming van artikel 43 en artikel 21.

  03:42:27 - 03:42:38 - Harrie Dijkhuizen
 10. 7

  03:42:34 - 03:42:38 - Harrie Dijkhuizen