Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 7 december 2023

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 7 december 2023 16:06
Eind
donderdag 7 december 2023 22:25
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:07:38 - 00:07:51 - Rob Metz
 2. 2

  00:07:40 - 00:07:51 - Rob Metz
 3. 3

  00:07:41 - 00:07:51 - Rob Metz
 4. 4

  00:07:43 - 00:07:51 - Rob Metz
  00:07:57 - 00:08:04 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:08:04 - 00:08:05 - Rob Metz
  00:08:05 - 00:08:37 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:08:37 - 00:08:44 - Rob Metz
  00:08:44 - 00:09:24 - Johan Baks
  00:09:24 - 00:09:26 - Rob Metz
  00:09:27 - 00:11:12 - Gerben Stormbroek
 5. 4.a

 6. 4.b

  - 23 november 2023

 7. 4.c

  (Rechtstreeks in de raad)


  Kan de raad de Verordening op de heffing en invordering van leges Soest 2024 en bijbehorende Tarieventabel 2024 vast te stellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
 8. 4.d

  (Rechtstreeks in de raad)


  Kan de raad instemmen met het Wijzigingsbesluit Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Soest 2021?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
 9. 4.e

  Kan de raad de tussentijdse herziening van de grondexploitatie Dalweg e.o. vaststellen, een extra voorziening treffen van € 3.900.000 ten laste van de algemene reserve en het college van B en W opdracht geven om mogelijkheden tot subsidie te benutten, en - indien succesvol - de te ontvangen subsidiebedragen ten gunste te brengen van het nadelig resultaat?

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)
  tegen
  BurgerBelangen (1), GroenLinks (3), POS (3)
  00:09:42 - 00:11:12 - Gerben Stormbroek
  00:11:12 - 00:12:16 - Rob Metz
 10. 5

  00:11:53 - 00:12:16 - Rob Metz
  00:12:17 - 00:13:52 - Margriet Walraven-van Dam
  00:13:52 - 00:13:54 - Rob Metz
  00:13:54 - 00:14:45 - Margriet Walraven-van Dam
  00:14:45 - 00:15:03 - Rob Metz
  00:15:21 - 00:16:36 - Lenneke Welschen
 11. 5.a

  Kan de raad de Integrale Visie Sociaal Domein 'In verbinding Samen doen: een zorgzaam en veerkrachtig Soest 2024 - 2028 vaststellen en de Strategische Agenda Sociaal Domein 2016 intrekken?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Toevoegen zesde leidend principe

  Moties

  Titel
  Motie 1 Zicht op en sturing aan het sociaal domein
  00:15:47 - 00:16:36 - Lenneke Welschen
  00:16:36 - 00:16:45 - Rob Metz
  00:16:52 - 00:19:40 - Anne Sterenberg
  00:19:40 - 00:19:49 - Rob Metz
  00:19:58 - 00:24:23 - Annemarieke Weith-Plomp
  00:24:23 - 00:24:28 - Rob Metz
  00:24:37 - 00:25:34 - Eric Weldink
  00:25:35 - 00:25:39 - Rob Metz
  00:25:50 - 00:27:47 - Peter Lucas
  00:27:48 - 00:27:53 - Rob Metz
  00:30:07 - 00:30:12 - Rob Metz
  00:30:18 - 00:31:57 - Kubulay Gündüz
  00:31:57 - 00:32:11 - Rob Metz
  00:32:14 - 00:33:21 - Liesa van Aalst-Veldman
  00:33:21 - 00:33:26 - Rob Metz
  00:33:26 - 00:33:27 - Liesa van Aalst-Veldman
  00:33:27 - 00:33:29 - Rob Metz
  00:33:29 - 00:35:12 - Liesa van Aalst-Veldman
  00:35:13 - 00:36:05 - Rob Metz
  00:36:05 - 00:36:18 - Annemarieke Weith-Plomp
  00:36:18 - 00:36:21 - Rob Metz
  00:36:21 - 00:36:24 - Rob Metz
  00:36:24 - 00:36:26 - Johan Baks
  00:36:26 - 00:36:28 - Rob Metz
  00:36:28 - 00:36:30 - Eric Weldink
  00:36:30 - 00:36:31 - Rob Metz
  00:36:31 - 00:36:33 - Margriet Walraven-van Dam
  00:36:33 - 00:36:35 - Rob Metz
  00:36:35 - 00:36:55 - Rob Metz
  00:36:55 - 00:36:56 - Johan Baks
  00:36:56 - 00:36:58 - Rob Metz
  00:37:05 - 00:37:11 - Rob Metz
  00:37:19 - 00:37:25 - Rob Metz
  00:37:25 - 00:37:47 - Rob Metz
  00:40:01 - 00:40:02 - Jan Paauw
  00:40:45 - 00:40:57 - Rob Metz
  00:41:10 - 00:42:03 - Rob Metz
 12. 5.b

  Kan de raad de Cultuurnota 2024-2028 vaststellen incl. de pijlers en ambities voor de komende vier jaar en invulling van de taakstelling en kan de raad de extra budgetaanvraag om de ambities uit de cultuurnota 2024-2028 te realiseren, in samenhang met de sportnota 2024-2028 en het uitvoeringsplan Sociaal Domein, integraal afwegen bij de kadernota 2025 en/of voorjaarsnota 2024?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Extra budgetaanvraag al realiseren

  Moties

  Titel
  Motie 1 Indexering
  Motie 2 Theater
  Motie 3 Toekomstscenario KunstenHuis Idea
  00:41:19 - 00:42:03 - Rob Metz
  00:42:16 - 00:43:04 - Ad Witlox
  00:43:04 - 00:43:09 - Rob Metz
  00:43:09 - 00:43:43 - Ad Witlox
  00:43:43 - 00:43:46 - Rob Metz
  00:43:46 - 00:44:06 - Ad Witlox
  00:44:06 - 00:44:14 - Rob Metz
  00:44:24 - 00:45:34 - Cees Paul
  00:45:34 - 00:45:36 - Rob Metz
  00:45:36 - 00:45:56 - Cees Paul
  00:45:56 - 00:46:03 - Rob Metz
  00:46:03 - 00:46:13 - Cees Paul
  00:46:13 - 00:46:22 - Rob Metz
  00:46:22 - 00:46:38 - Cees Paul
  00:46:39 - 00:46:44 - Rob Metz
  00:46:47 - 00:48:27 - Ties de Ruijter
  00:48:27 - 00:48:38 - Rob Metz
  00:48:38 - 00:49:09 - Ties de Ruijter
  00:49:09 - 00:49:21 - Rob Metz
  00:49:21 - 00:49:36 - Ties de Ruijter
  00:49:36 - 00:49:41 - Rob Metz
  00:51:57 - 00:52:01 - Rob Metz
  00:52:21 - 00:54:32 - Tineke Flinterman
  00:54:32 - 00:54:37 - Rob Metz
  00:54:37 - 00:56:14 - Tineke Flinterman
  00:56:14 - 00:56:20 - Rob Metz
  00:56:26 - 00:58:24 - Jan Vrakking
  00:58:24 - 00:58:29 - Rob Metz
  00:58:37 - 00:59:34 - Margriet Walraven-van Dam
  00:59:34 - 00:59:41 - Rob Metz
  01:02:00 - 01:02:07 - Rob Metz
  01:02:07 - 01:03:21 - Johan Baks
  01:03:21 - 01:03:33 - Rob Metz
  01:03:45 - 01:06:16 - Aukje Treep
  01:06:16 - 01:06:17 - Rob Metz
  01:06:17 - 01:06:19 - Aukje Treep
  01:06:19 - 01:06:21 - Rob Metz
  01:06:32 - 01:07:35 - Karin Scholten
  01:07:36 - 01:08:11 - Rob Metz
  01:08:13 - 01:09:22 - Ties de Ruijter
  01:09:23 - 01:09:27 - Rob Metz
  01:09:37 - 01:10:46 - Cees Paul
  01:10:46 - 01:10:52 - Rob Metz
  01:10:52 - 01:10:55 - Cees Paul
  01:10:55 - 01:11:01 - Rob Metz
  01:11:01 - 01:11:06 - Cees Paul
  01:11:07 - 01:11:09 - Rob Metz
  01:11:45 - 01:12:36 - Cees Paul
  01:12:36 - 01:12:37 - Rob Metz
  01:12:37 - 01:12:59 - Ties de Ruijter
  01:13:01 - 01:13:36 - Anne Sterenberg
  01:13:36 - 01:13:37 - Cees Paul
  01:13:37 - 01:13:38 - Rob Metz
  01:13:38 - 01:13:42 - Cees Paul
  01:13:42 - 01:13:44 - Rob Metz
  01:13:44 - 01:14:15 - Cees Paul
  01:14:16 - 01:14:17 - Anne Sterenberg
  01:14:17 - 01:14:29 - Anne Sterenberg
  01:14:29 - 01:14:30 - Cees Paul
  01:14:30 - 01:14:54 - Anne Sterenberg
  01:14:54 - 01:14:55 - Johan Baks
  01:14:55 - 01:14:56 - Rob Metz
  01:14:57 - 01:15:03 - Johan Baks
  01:15:03 - 01:15:04 - Rob Metz
  01:15:04 - 01:15:31 - Johan Baks
  01:15:31 - 01:15:33 - Anne Sterenberg
  01:15:33 - 01:15:36 - Johan Baks
  01:15:36 - 01:16:01 - Anne Sterenberg
  01:16:01 - 01:16:02 - Rob Metz
  01:16:02 - 01:16:04 - Johan Baks
  01:16:04 - 01:16:05 - Rob Metz
  01:16:05 - 01:16:37 - Johan Baks
  01:16:38 - 01:16:39 - Johan Baks
  01:16:39 - 01:16:59 - Johan Baks
  01:16:59 - 01:17:00 - Rob Metz
  01:17:01 - 01:17:32 - Jan Vrakking
  01:17:32 - 01:17:33 - Rob Metz
  01:17:33 - 01:17:50 - Anne Sterenberg
  01:17:50 - 01:17:51 - Rob Metz
  01:17:51 - 01:18:18 - Jan Vrakking
  01:18:18 - 01:18:20 - Rob Metz
  01:18:20 - 01:18:30 - Anne Sterenberg
  01:18:31 - 01:18:32 - Rob Metz
  01:18:32 - 01:19:26 - Jan Vrakking
  01:19:26 - 01:19:31 - Rob Metz
  01:19:32 - 01:19:50 - Margriet Walraven-van Dam
  01:19:50 - 01:19:56 - Rob Metz
  01:19:57 - 01:20:26 - Cees Paul
  01:20:26 - 01:20:27 - Anne Sterenberg
  01:20:27 - 01:20:30 - Anne Sterenberg
  01:20:30 - 01:20:40 - Cees Paul
  01:20:40 - 01:20:45 - Rob Metz
  01:20:47 - 01:20:56 - Ad Witlox
  01:20:56 - 01:21:01 - Rob Metz
  01:21:01 - 01:22:01 - Ad Witlox
  01:22:02 - 01:22:11 - Rob Metz
  01:22:14 - 01:22:39 - Jan Vrakking
  01:22:41 - 01:22:48 - Rob Metz
  01:22:48 - 01:23:03 - Rob Metz
  01:37:06 - 01:37:13 - Rob Metz
  01:37:13 - 01:37:37 - Tineke Flinterman
  01:37:37 - 01:38:17 - Rob Metz
  01:38:17 - 01:38:20 - Cees Paul
  01:38:20 - 01:38:21 - Rob Metz
  01:38:21 - 01:38:24 - Rob Metz
  01:38:24 - 01:38:25 - Rob Metz
  01:38:25 - 01:38:27 - Johan Baks
  01:38:27 - 01:38:28 - Rob Metz
  01:38:28 - 01:38:30 - Jan Vrakking
  01:38:30 - 01:38:31 - Rob Metz
  01:38:31 - 01:38:33 - Margriet Walraven-van Dam
  01:38:33 - 01:38:36 - Rob Metz
  01:38:36 - 01:38:37 - Rob Metz
  01:38:37 - 01:38:39 - Ties de Ruijter
  01:38:39 - 01:38:42 - Rob Metz
  01:38:42 - 01:38:43 - Rob Metz
  01:38:43 - 01:38:44 - Ad Witlox
  01:38:44 - 01:38:45 - Rob Metz
  01:38:48 - 01:38:58 - Rob Metz
  01:38:58 - 01:39:00 - Cees Paul
  01:39:00 - 01:39:04 - Rob Metz
  01:39:04 - 01:39:06 - Rob Metz
  01:39:06 - 01:39:08 - Johan Baks
  01:39:08 - 01:39:09 - Rob Metz
  01:39:09 - 01:39:12 - Jan Vrakking
  01:39:12 - 01:39:14 - Margriet Walraven-van Dam
  01:39:14 - 01:39:16 - Rob Metz
  01:39:16 - 01:39:18 - Ties de Ruijter
  01:39:18 - 01:39:20 - Rob Metz
  01:39:20 - 01:39:21 - Rob Metz
  01:39:21 - 01:39:22 - Ad Witlox
  01:39:24 - 01:39:42 - Rob Metz
  01:39:42 - 01:39:48 - Cees Paul
  01:39:48 - 01:39:57 - Rob Metz
  01:39:57 - 01:39:59 - Rob Metz
  01:39:59 - 01:40:00 - Johan Baks
  01:40:00 - 01:40:01 - Rob Metz
  01:40:01 - 01:40:05 - Jan Vrakking
  01:40:05 - 01:40:07 - Margriet Walraven-van Dam
  01:40:07 - 01:40:08 - Rob Metz
  01:40:08 - 01:40:09 - Rob Metz
  01:40:09 - 01:40:11 - Ties de Ruijter
  01:40:11 - 01:40:14 - Rob Metz
  01:40:14 - 01:40:15 - Rob Metz
  01:40:15 - 01:40:16 - Ad Witlox
  01:40:18 - 01:41:00 - Rob Metz
  01:41:00 - 01:41:24 - Rob Metz
  01:41:25 - 01:42:06 - Rob Metz
 13. 5.c

  Kan de raad de Nota sport en bewegen 2024-2028 vaststellen en de extra budgetaanvraag om de ambities uit de Nota sport en bewegen 2024-2028 te realiseren, in samenhang met de cultuurnota 2024-2028 en het uitvoeringsplan Sociaal Domein, integraal afwegen bij de kadernota 2025 en/of voorjaarsnota 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Extra budgetaanvraag al beschikbaar stellen
  Amendement 2 VOG eerder

  Moties

  Titel
  Motie 1 Meer sportmogelijkheden voor mensen met een handicap, beperking en/of achterstand in Soest en Soesterberg
  01:41:41 - 01:42:06 - Rob Metz
  01:42:07 - 01:43:56 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:43:56 - 01:44:00 - Rob Metz
  01:44:00 - 01:44:10 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:44:10 - 01:44:17 - Rob Metz
  01:45:55 - 01:46:02 - Rob Metz
  01:48:05 - 01:48:12 - Rob Metz
  01:48:22 - 01:49:32 - Margriet Walraven-van Dam
  01:49:32 - 01:49:42 - Rob Metz
  01:49:50 - 01:52:11 - Kubulay Gündüz
  01:52:11 - 01:52:16 - Rob Metz
  01:52:25 - 01:54:56 - Anne Sterenberg
  01:54:56 - 01:55:01 - Rob Metz
  01:55:10 - 01:56:28 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:56:29 - 01:56:33 - Rob Metz
  01:56:37 - 01:58:40 - Jan Vrakking
  01:58:41 - 01:58:52 - Rob Metz
  01:59:00 - 01:59:45 - Lenneke Welschen
  01:59:46 - 01:59:54 - Rob Metz
  02:00:05 - 02:06:24 - Osman Suna
  02:06:24 - 02:06:39 - Rob Metz
  02:06:41 - 02:07:26 - Lenneke Welschen
  02:07:28 - 02:07:35 - Rob Metz
  02:07:46 - 02:07:53 - Rob Metz
  02:17:25 - 02:17:43 - Rob Metz
  02:18:03 - 02:18:19 - Rob Metz
  02:18:24 - 02:18:31 - Lenneke Welschen
  02:18:31 - 02:18:33 - Rob Metz
  02:18:33 - 02:18:50 - Lenneke Welschen
  02:18:52 - 02:19:16 - Rob Metz
  02:20:18 - 02:20:32 - Rob Metz
  02:20:34 - 02:20:35 - Annemarieke Weith-Plomp
  02:20:35 - 02:20:40 - Rob Metz
  02:20:40 - 02:20:52 - Rob Metz
  02:20:52 - 02:20:54 - Rob Metz
  02:20:54 - 02:20:59 - Johan Baks
  02:20:59 - 02:21:00 - Rob Metz
  02:21:00 - 02:21:03 - Jan Vrakking
  02:21:03 - 02:21:06 - Rob Metz
  02:21:06 - 02:21:09 - Rob Metz
  02:21:09 - 02:21:11 - Damara Exalto
  02:21:11 - 02:21:12 - Rob Metz
  02:21:12 - 02:21:13 - Lenneke Welschen
  02:21:13 - 02:21:14 - Rob Metz
  02:21:14 - 02:21:17 - Kubulay Gündüz
  02:21:23 - 02:21:32 - Rob Metz
  02:21:32 - 02:21:36 - Lenneke Welschen
  02:21:36 - 02:21:39 - Rob Metz
  02:21:39 - 02:21:41 - Annemarieke Weith-Plomp
  02:21:41 - 02:21:44 - Rob Metz
  02:21:44 - 02:21:49 - Rob Metz
  02:21:49 - 02:21:50 - Rob Metz
  02:21:50 - 02:21:52 - Johan Baks
  02:21:52 - 02:21:54 - Rob Metz
  02:21:54 - 02:22:01 - Jan Vrakking
  02:22:01 - 02:22:04 - Rob Metz
  02:22:04 - 02:22:06 - Rob Metz
  02:22:06 - 02:22:08 - Damara Exalto
  02:22:08 - 02:22:09 - Rob Metz
  02:22:09 - 02:22:10 - Lenneke Welschen
  02:22:10 - 02:22:11 - Rob Metz
  02:22:11 - 02:22:15 - Kubulay Gündüz
  02:22:16 - 02:22:40 - Rob Metz
  02:22:40 - 02:23:15 - Rob Metz
 14. 5.d

  Kan de raad instemmen met de Najaarsnota 2023 over de uitvoering van de programmabegroting 2023-2026, instemmen met de financiële en technische wijzigingsvoorstellen, de kredieten vrijgeven, instemmen met de oormerkvoorstellen 2023 en instemmen met de aanvulling van kredieten?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (4), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Oormerken van incidenteel voordeel t.b.v. nieuwe naschoolse activiteiten
  Amendement 2 Terugdringen percentage kinderen zonder zwemdiploma
  02:23:00 - 02:23:15 - Rob Metz
  02:23:23 - 02:25:09 - Margriet Walraven-van Dam
  02:25:09 - 02:25:21 - Rob Metz
  02:25:29 - 02:27:15 - Gerben Stormbroek
  02:27:15 - 02:27:21 - Rob Metz
  02:27:27 - 02:27:35 - Lenneke Welschen
  02:27:35 - 02:27:43 - Rob Metz
  02:27:43 - 02:28:57 - Lenneke Welschen
  02:28:57 - 02:29:06 - Rob Metz
  02:29:15 - 02:30:04 - Erna Wegman
  02:30:04 - 02:30:08 - Rob Metz
  02:30:15 - 02:32:18 - Bert Groothuis
  02:32:18 - 02:32:24 - Rob Metz
  02:32:31 - 02:33:51 - Peter Lucas
  02:33:52 - 02:33:55 - Rob Metz
  02:33:56 - 02:35:12 - Rik van Zutphen
  02:35:12 - 02:35:16 - Rob Metz
  02:35:26 - 02:35:49 - Ad Witlox
  02:35:50 - 02:36:00 - Rob Metz
  02:36:04 - 02:40:19 - Osman Suna
  02:40:19 - 02:40:21 - Rob Metz
  02:40:21 - 02:40:33 - Rob Metz
  02:52:50 - 02:53:25 - Rob Metz
  02:53:27 - 02:54:09 - Margriet Walraven-van Dam
  02:54:09 - 02:54:15 - Rob Metz
  02:54:20 - 02:54:52 - Lenneke Welschen
  02:54:52 - 02:55:30 - Rob Metz
 15. 6
  Vragenkwartier 22:21 - 22:21
 16. 7

  02:55:23 - 02:55:30 - Rob Metz