Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Het Besluit

donderdag 21 september 2023

21:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 21 september 2023 20:59
Eind
donderdag 21 september 2023 21:43
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:37 - 00:07:46 - Rob Metz
 2. 2

  00:07:27 - 00:07:46 - Rob Metz
 3. 3

  00:07:32 - 00:07:46 - Rob Metz
 4. 4

  00:07:37 - 00:07:46 - Rob Metz
  00:07:46 - 00:08:10 - Jan Vrakking
  00:08:10 - 00:08:56 - Rob Metz
 5. 4.a

 6. 4.b

  - Raadhuisplein 2023-6 van 29 juni 2023

  00:08:43 - 00:08:56 - Rob Metz
 7. 4.c

  De eigenaar en tevens initiatiefnemer van het perceel Birkstraat 93 is voornemens om de oude bakkerij Van Kooten te vervangen door een woongebouw met acht wooneenheden in een zogenaamd "shared living"-concept; Een combinatie van 8 kleine woningen met een ontmoetingsruimte waar ook gezamenlijk gekookt kan worden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop geen zienswijzen zijn ingediend.


  Kan de raad instemmen met het vaststellen van het Bestemmingsplan Birkstraat 93?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
  00:08:46 - 00:08:56 - Rob Metz
 8. 4.d

  De AVU heeft de deelnemers voorgesteld de gemeenschappelijke regeling voor de AVU te wijzigen. De wijzigingen hebben betrekking op:
  - Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  - Uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de GR-AVU per 1 januari 2021;
  - Invoering van het arbeidscontract voor ambtenaren per 1 januari 2021;
  - Van kracht worden van de Wet Open Overheid per 1 mei 2022.


  De gemeenteraden zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld, zienswijzen kenbaar te maken. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het concept-Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling AVU zijn er geen aanpassingen doorgevoerd. Uitzondering hierop, zijn de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden, het betreffende artikel in het ontwerpwijzigingsbesluit is aangepast en uitgebreid.


  Als laatste stap wordt de raad nu gevraagd toestemming te geven aan het college van B en W om in te mogen stemmen met een wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de AVU.


  Kan de raad deze toestemming geven?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)
 9. 5

  00:08:47 - 00:08:56 - Rob Metz
 10. 5.a

  Het bestemmingsplan voormalig Elma-terrein beoogt de transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijk woongebied en beoogt woningbouw mogelijk te maken op de voormalige vliegbasis. In het plangebied waren tot voor kort drie bedrijfspanden aanwezig, nu zijn er 55-60 woningen voorzien.


  In het oude plan uit 2012 voor de vliegbasis staat dat het mogelijk is om de tijdelijke groene bestemming op de vliegbasis te veranderen naar woningbouw. Maar hiervoor moet wel rekening worden gehouden met het geluid van bedrijven op het voormalige ELMA-terrein. Door woningbouw op het voormalige ELMA-terrein mogelijk te maken, kunnen er ook huizen worden gebouwd op de vliegbasis. Het nieuwe bestemmingsplan regelt dit.


  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen waarop 5 ontvankelijke zienswijzen ontvangen zijn. Deze zienswijzen zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en voorzien van een reactie. Deze hebben geleid tot een paar kleine aanpassingen in de toelichting van het bestemmingsplan.


  Kan de raad instemmen met de Nota van zienswijzen en het bestemmingsplan voormalig Elma-terrein vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (2), Soest2002 (5), VVD (4)

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1 Bestemmingsplan voormalig Elma-terrein
  00:08:49 - 00:08:56 - Rob Metz
  00:10:24 - 00:10:51 - Rob Metz
  00:10:52 - 00:11:00 - Rob Metz
  00:11:00 - 00:12:01 - Eric Weldink
  00:12:01 - 00:12:05 - Rob Metz
  00:12:07 - 00:15:38 - Tineke Flinterman
  00:15:38 - 00:16:00 - Rob Metz
  00:16:02 - 00:17:47 - Thom Schotman
  00:17:47 - 00:17:55 - Rob Metz
  00:17:55 - 00:18:59 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:18:59 - 00:19:02 - Rob Metz
  00:19:02 - 00:19:52 - René Corbeij
  00:19:52 - 00:19:58 - Rob Metz
  00:19:59 - 00:20:55 - Johan Baks
  00:20:55 - 00:20:58 - Rob Metz
  00:21:04 - 00:21:52 - Ad Witlox
  00:21:53 - 00:21:58 - Rob Metz
  00:22:20 - 00:22:33 - Rob Metz
  00:22:42 - 00:25:27 - Karin Scholten
  00:25:27 - 00:25:35 - Rob Metz
  00:27:57 - 00:28:03 - Rob Metz
  00:28:03 - 00:28:04 - Rob Metz
  00:28:04 - 00:29:03 - Tineke Flinterman
  00:29:03 - 00:29:13 - Rob Metz
  00:29:15 - 00:29:53 - Thom Schotman
  00:29:53 - 00:30:36 - Rob Metz
  00:30:36 - 00:30:37 - Rob Metz
  00:30:37 - 00:30:38 - Thom Schotman
  00:30:38 - 00:30:39 - Rob Metz
  00:30:39 - 00:30:41 - Johan Baks
  00:30:41 - 00:30:42 - Rob Metz
  00:30:42 - 00:30:44 - Eric Weldink
  00:30:44 - 00:30:47 - Rob Metz
  00:30:47 - 00:30:48 - Rob Metz
  00:30:48 - 00:31:15 - René Corbeij
  00:31:15 - 00:31:18 - Rob Metz
  00:31:18 - 00:31:41 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:31:41 - 00:31:43 - Rob Metz
  00:31:43 - 00:31:45 - Tineke Flinterman
  00:31:45 - 00:31:48 - Rob Metz
  00:31:48 - 00:31:49 - Ad Witlox
  00:31:51 - 00:32:34 - Rob Metz
 11. 6

  00:32:24 - 00:32:34 - Rob Metz
 12. 7

  00:32:26 - 00:32:34 - Rob Metz