Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 26 januari 2023

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Agendapunten

  1. 1

    Met de vaststelling van de meerjarenbegroting 2023 is besloten de ambtelijke organisatie te versterken. De komende twee jaar wordt de basis zodanig op orde gebracht zodat complexe maatschappelijke vraagstukken écht samen met onze maatschappelijke partners en inwoners opgepakt kunnen worden. Een andere manier van werken en denken is niet van het ene op het andere moment gerealiseerd. De (verander)aanpak is daarom uitgewerkt in een implementatieplan. Tijdens deze Informatiebijeenkomst informeert het college van B en W over het implementatieplan.

    Dinsdag 17 januari 2023 volgt het implementatieplan met een oplegger.

  2. 2

    Om de doelen uit de Omgevingsvisie te bereiken heeft de raad bij de vaststelling van de visie in december 2021 opdracht gegeven om een aantal omgevingsprogramma’s op te stellen. Dit betreft onder meer de thematische programma’s Mobiliteit, Wonen, Werken, Energie-transitie en Water/riolering. Afspraak is dat de programma’s vooraf worden gegaan door een startnotitie die aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd. Gelet op de nauwe samenhang tussen deze vijf programma’s zijn de startnotities integraal aangevlogen en worden ze ook gezamenlijk aangeboden aan de raad. In de startnotities komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: formulering van de opdracht, de kaderstelling, het plan van aanpak/strategie en de rol van de raad. Met vaststelling van de startnotities kan de gemeentelijk organisatie van start met de opstelling van
    deze omgevingsprogramma’s in 2023.