Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

woensdag 1 februari 2023

19:30 - 22:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Vooruitlopend op de behandeling van het bestemmingsplan Dalweg door de raad op 2 en 9 februari 2023 wordt de raad tijdens deze Informatiebijeenkomst geïnformeerd over het totale plan / proces rondom de ontwikkelingen Dalweg. Dat wil zeggen: het
  beoogde tijdspad, het tenderproces, de sloop, de zendmast etc. Eventuele technische vragen over het
  bestemmingsplan kunnen dan eventueel ook direct gesteld worden.

 2. 2

  In april 2019 is met de raad tijdens een informatieve bijeenkomst van gedachten gewisseld over de doorontwikkeling van ons p&c-instrumentarium. Dit heeft geleid tot een andere indeling van de begroting, meer aandacht voor de presentatie en lay-out en het toevoegen van infographics. De raad gaf destijds aan deze bijeenkomst als waardevol te hebben ervaren en open te staan voor een vervolg.
  Dit willen we graag doen tijdens deze Informatiebijeenkomst. Hiervoor agenderen we in elk geval het onderwerp ‘smarter’ maken van de p&c-documenten.