Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 15 juni 2023

19:30
Locatie

Raadzaal

Agendapunten

 1. 1

  Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd om de Omgevingswet in te voeren per 1 januari 2024. Na een intensieve periode met een raadswerkgroep in 2021 is de nieuwe gemeenteraad het afgelopen jaar alleen rondom daaraan gelieerde processen en producten, zoals de startnotities voor de omgevingsprogrammma’s, geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet. Hoog tijd om, nu zeker is dat de wet ingevoerd gaat worden, de raad opnieuw te informeren wat er allemaal voor de raad gaat veranderen.


  In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de kerninstrumenten van de Omgevingswet en de rol en bevoegdheden van de raad daarbij en welke besluiten er in de vorige raadsperiode al door de raad genomen zijn (denk aan het vaststellen van Omgevingsvisie, de sturingsfilosofie, het bindend adviesrecht van de raad en de verplichte participatie bij omgevingsvergunningen). Via casuïstiek willen we de raad laten beleven wat de nieuwe rol van de gemeenteraad inhoudt onder de Omgevingswet. Daarnaast zal vooruitgeblikt worden op wat er nog nodig is om de Omgevingswet in Soest per 1 januari 2024 succesvol in te voeren. Verder is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen.


  Het programma ziet er als volgt uit:
       19.30 – 19.35 uur 

  • Welkomdoor technisch voorzitter (Rolf–Jan Sielcken). Introduceert de sprekers.
  • Opening/duiding van de avond (wethouder Karin Scholten).
   19.35 – 20.35 uur - Presentatie - rol van de raad onder de Omgevingswet (Trees van der Schoot) 
   20.35 – 20.45 uur - Koffiepauze 
   20.45 – 21.25 uur - Plenaire bespreking casuïstiek (o.l.v. Trees van der Schoot) 2 voorbeelden uit haar woonplaats (Roermond) 
   21.25 – 21.30 uur - Stand van zaken voorbereiding inwerkingreding – korte wrap-up
 2. 2

  Tijdens deze Informatiebijeenkomst voor het programma van A(mersfoort) tot Z(eist) zal een uitleg worden gegeven over de samenwerking met regiopartijen en Defensie rondom het gebied van de Amersfoortseweg, Soesterberg en de Defensieterreinen in dat gebied. Ook worden de verbanden gelegd met de andere regionale opgaven zoals het Handelingsperspectief, de rijksopgaven die via de Provincie ten uitvoer moeten worden gebracht. Waar liggen de Soester belangen en die van de regiopartijen en Defensie? Dit is een eerste informatiebijeenkomst die in het najaar een vervolg krijgt.