Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

woensdag 9 februari 2022

19:30 - 20:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Ties de Ruijter
Start
woensdag 9 februari 2022 16:46
Eind
woensdag 9 februari 2022 20:52
Toelichting

Informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen
rondom de Waterinkschool en De Egelantier.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Toelichting op doelstelling van deze bijeenkomst en kort een kennismakingsronde met alle genodigden (directeuren van beide besturen evenals raadsleden en portefeuillehouder)

 2. Als bijlage is de eerder verstuurde raadsinformatiemail toegevoegd, deze mail begint met: ‘het bestuur van Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn – Soest (PCBO) en het bestuur van Stichting Eemvallei Educatief (STEV) willen vanuit de ideologie van gelijke kansen een inclusief en passend onderwijsaanbod neerzetten voor alle leerlingen binnen Smitsveen. Met het belang van goed onderwijs voorop hebben PCBO en STEV zich daarom uitgesproken vanaf aankomend schooljaar een intensieve samenwerking tussen de Waterinkschool en de Egelantier aan te gaan.’

 3. In maart 2021 heeft de raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Dat leidt bij de fracties tot de volgende vragen:
  1.Welke consequenties heeft de sluiting van de Waterinkschool voor de actualiteitswaarde van het IHP? Kunnen daar ook de effecten van de sluiting van de Prins Willem Alexanderschool (PWA) bij worden betrokken?
  2.In een korte tijd zijn nu twee basisscholen in Soest gesloten. Is er zicht op meer scholen die mogelijk binnen nu en een paar jaar ook de deuren moeten sluiten?
  3.Wat betekent een en ander voor de verdeling van leerlingen over de scholen, eventuele extra ruimtegebrek op scholen, de keuze voor renovatie of andere aanpassingen?

 4. Directe aanleiding voor deze extra informatiebijeenkomst zijn de zorgen die diverse fracties hebben voor de leerlingen, ouders en het personeel van de Waterinkschool. Deze zorgen vertalen zich in onder meer de volgende vragen:
  1.Welke consequenties heeft de sluiting van de Waterinkschool voor de keuze van een andere school voor kinderen die na augustus 2022 nog op de Waterinkschool onderwijs zouden krijgen?
  2.Zijn ouders vrij in het kiezen van een andere school voor hun kinderen?
  3.Kunnen broers en zussen samen naar dezelfde school overgeplaatst worden?
  4.Zijn er al plannen voor de opvang van de bijna 100 kinderen van de Waterinkschool in andere scholen in Soest?
  5.Kunnen andere scholen de opvang van dit aantal kinderen aan en kan die opvang zo dicht mogelijk geboden worden in de buurt van de Waterinkschool?
  6.Hoe is de communicatie met de ouders gegaan en hoe ziet de gemeente haar rol om dit proces te begeleiden? Vooral met de kennis van de Prins Willem Alexanderschool (PWA school) in het achterhoofd, zijn wij benieuwd naar de lessen die geleerd zijn.

 5. 1.Is er op de Egelantier voldoende ruimte om de kinderen van de Waterinkschool op te vangen die naar de Egelantier willen overgaan?
  2.Er is een aantal ruimtes in de Plantage die nu niet gebruikt (lijken te) worden. Kunnen deze ruimtes gebruikt worden voor De Egelantier en voor het onderwijs? En worden de wensen van De Egelantier hierin meegenomen?
  3.De Egelantier heeft met bijvoorbeeld de taalklas voor nieuwkomers een belangrijke functie. En zo vindt er van alles plaats in de Plantage. Nu de school zelf groeit, liggen er kansen voor de locatie om als educatief centrum en als wijkfunctie uit te breiden. In hoeverre ziet de gemeente hier kansen om de Plantage als educatief centrum uit te breiden? Uiteraard waarin ook Balans de ruimte houdt.
  4.Heeft de Egelantier genoeg personeel en andere voorzieningen om de leerlingen goed onderwijs te kunnen geven?

 6. 1.Het gebouw waar nu de Waterinkschool is gehuisvest gaat dicht. Liggen er al plannen voor hergebruik, voor andere functies of dergelijke?
  2.Als er plannen zijn voor woningbouw op dit terrein, zijn er dan al contacten gelegd met woningcorporaties over die plannen? En is er mogelijk ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in die plannen?