Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 6 oktober 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Liesa van Aalst-Veldman

Agendapunten

 1. 1

  Tijdens deze Informatieavond wordt de raad bijgepraat over het sociaal domein en wil het college ook graag met u in gesprek gaan over de businesscases die na 2021 zijn gestart. Bij de vergaderstukken is ter voorbereiding op de bijeenkomst een document met de vragen van de avond gevoegd.

  Bij beide onderdelen van de avond zijn de maatschappelijke partners uit de sociale basisinfrastructuur uitgenodigd en zullen aan het woord komen om hun ervaringen te delen.

  Het eerste deel van de bijeenkomst is plenair. Hierin hebben we het in het algemeen over de transformatie in het sociaal domein aan de hand van de piramide sociaal domein. We gaan in op: wat hebben we de afgelopen jaren gedaan, waar zijn we mee bezig en wat komt er op ons af als gemeente. We willen dit vertellen aan de hand van concrete voorbeelden zoals de Business cases waarmee we de transformatie aanzwengelen.

  In het tweede deel willen we in gesprek met raadsleden, maatschappelijke partners en uitvoering ingaan op het thema Preventie. We stellen drie gesprekstafels voor waarbij er op de avond één keer gewisseld kan worden.
  De onderwerpen aan de gesprektafels zijn de volgende:

  1. Eigen Begeleiding Jeugd: aan bod kan komen ervaringen vanuit het jeugdteam met Eigen Begeleiding. Naast jeugdteammedewerkers willen we ook onze maatschappelijke partners het woord geven over hun ervaringen.
  2. Bestaanszekerheid: aan bod kan komen vroegsignalering schulden, energietoeslag, ons huidige minimabeleid. Ook hier komen uitvoering en maatschappelijke partners aan het woord over hun ervaringen.
  3. Samen in de wijk: aan bod kan komen de regiovisie ‘Samen in de wijk’ in de praktijk, omgaan met personen met verward gedrag en het omkijken naar elkaar.

  Het programma is dan als volgt:
  19.30 uur opening en plenaire gedeelte
  20.15 uur ronde 1 gesprekstafels
  20.45 uur pauze
  21.00 uur ronde 2 gesprekstafels
  21.30 uur plenaire afsluiting

  Verzoek om aan te melden voor 3 oktober 2022 bij Lotje de Jong via l.dejong@soest.nl met vermelding van bij welke gesprekstafels u bij voorkeur ingedeeld wilt worden.