Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 15 september 2022

19:15 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 15 september 2022 16:12
Eind
donderdag 15 september 2022 20:36

Uitzending

Agendapunten

  1. 1

    In het college-weekbericht van 12 juli jl. is de geïnformeerd over het ‘Plan van aanpak Soesterberg Noord’, het plan voor de transformatie van bedrijventerrein Soesterberg Noord in het kader van het Masterplan Soesterberg. Om de transformatie van dit gebied vorm te geven wordt een gebiedsvisie opgesteld die een integraal toetsingskader wordt voor de ruimtelijke plannen. In het proces van het opstellen van de gebiedsvisie zijn verschillende participatiemomenten ingepland met bewoners, organisaties, grondeigenaren en ontwikkelaars. De raad was uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn op de bijeenkomsten van 23 en 25 augustus 2022.

    Het college wil de raad graag op 15 september tijdens een Informatiebijeenkomst de uitkomsten voorleggen van de eerste participatiebijeenkomsten voor de op te stellen gebiedsvisie en het overzicht van de gemeentelijke (beleids)wensen voor dit gebied. De raad heeft dan ook de gelegenheid om hierop te reageren, vragen te stellen en wensen en bedenkingen te uiten. De bijeenkomst start met een korte presentatie. Daarna gaat de raad in 4 groepen uiteen om geeltjes te plakken. De bijeenkomst is qua opzet vergelijkbaar met de participatiebijeenkomsten voor inwoners en ontwikkelaars.
    Alle inbreng voor de op te stellen gebiedsvisie wordt vervolgens bij elkaar gevoegd in een Nota van uitgangspunten die dient als input voor het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt aan de raad naar verwachting begin 2023 aangeboden ter vaststelling.

    Het vlot trekken van het project Soesterberg Noord is een van de opdrachten voor de taskforce Bouwen en Wonen. De opdracht is, om met tijdelijke capaciteit (2022), een plan van aanpak en een grondexploitatie te maken en zorg te dragen voor de versnelling van de particuliere initiatieven in het gebied. Het ontwikkelen van een gebiedsvisie is daaraan toegevoegd. De taskforce heeft in een tweede opdracht ook een integrale beschrijving en doorrekening van de opgave Soesterberg breed laten maken. Het rapport met een aantal aanbevelingen is inmiddels opgeleverd. Bij de inleiding op 15 september zullen wij de raad ook informeren over de door TwijnstraGudde opgeleverde integrale beschrijving.