Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

woensdag 14 september 2022

19:30 - 22:15

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
woensdag 14 september 2022 16:51
Eind
woensdag 21 september 2022 15:47

Uitzending

Agendapunten

  1. Tijdens deze bijeenkomst zal de RUD zich presenteren. De RUD gaat in op algemene informatie over wie zij zijn en wat zij doen, maar ook willen zij specifieke informatie met de raad delen over wat de RUD Utrecht voor de gemeente Soest doet en wat zij in de toekomst nog meer voor u kunnen betekenen (denk aan de Omgevingswet).

  2. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest. De centrale onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: Hoe toegankelijk is de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor inwoners met een beperking? Is het beleid en de uitvoering daarvan doeltreffend en doelmatig?

    Geconcludeerd wordt dat de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening van de gemeente Soest voor verbetering vatbaar is. Er is bij de digitale dienstverlening geen structurele aandacht voor inwoners met een beperking en digitaal minder vaardige inwoners. Soest voldoet overigens wél aan de toegankelijkheidsnormen, maar het kan beter!

    Tijdens deze Informatiebijeenkomst presenteert de Rekenkamercommissie Soest het rapport. De raad heeft de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen over het rapport (met name over het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen).

    Na deze bijeenkomst wordt de rapportage door de raad opiniërend besproken op 22 september 2022. De raad heeft dan de gelegenheid bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W (over de bestuurlijke reactie in relatie tot de conclusies en aanbevelingen).
    Daarna dient de raad, overeenkomstig de Verordening op de Rekenkamercommissie, de conclusies van het onderzoek vast te stellen. Dit vindt plaats op 29 september 2022. De griffie zal hiertoe een raadsvoorstel voorbereiden.