Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Informatieavond

donderdag 27 januari 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De gemeente Soest heeft de ambitie om de voormalige adviesraad Sociaal Domein om te vormen tot een Participatieraad Sociaal Domein. De participatieraad is de onafhankelijke gesprekspartner en adviseur van het college van B en W. In deze nieuw te vormen Participatieraad komen diverse onderwerpen aan de orde met als doel de gemeente (gevraagd en ongevraagd) te adviseren met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van beleid in het Sociaal Domein. Op 10 februari 2022 wordt de raad voorgesteld de Verordening Participatieraad sociaal domein vast te stellen.


  Tijdens deze bijeenkomst stellen de kwartiermakers zich voor en wordt er een toelichting op het proces gegeven en wat het belang is van de Participatieraad.

 2. 2

  Programma
  20.00 uur: aftrap door portefeuillehouder Aukje Treep
  20.15 uur: presentatie door de projectleider
                      1. Vertrekpunten voor uitwerking
                      2. Participatie en communicatie
                      3. Programma en uitwerkingen inclusief plankosten
  21.00 uur: toelichting vervolg en besluitvorming najaarsnota (door portefeuillehouder)
  21.15 uur: ruimte voor vragen
  22.00 uur: afsluiting
  Toelichting
  Tijdens deze Informatiebijeenkomst informeert het college de gemeenteraad over het dossier de Meent, vanaf de start (de aanleiding) tot nu, inclusief een integrale financiële verantwoording, uitmondend in een integraal inzicht in de nog te maken keuzes en een planning wanneer die keuzes door de raad gemaakt zouden moeten worden. In dit brede perspectief wordt ook de in 2021 noodzakelijk gemaakte extra kosten verantwoord, die – met het oog op het budgetrecht van de raad en de verantwoordingsplicht van het college - hebben geleid tot het in de najaarsnota opgenomen budget.
  Aanleiding van deze informatiebijeenkomst
  Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 2 december 2021 stemde de raad in met de voorstellen uit de najaarsnota 2021, met uitzondering van het voorstel om het budget voor het project De Meent te verhogen met €160.000. De raad besloot dit voorstel op 16 december opiniërend te bespreken en de besluitvorming hierover uit stellen naar 22 december. Het college constateerde dat de kritische vragen en opmerkingen niet alleen gaan over de hoogte van het aanvullend gevraagde bedrag, maar ook over de vraag of de raad tijdig is geïnformeerd, of het college binnen de kaders van de raad is gebleven en of de raad tijdig is of wordt betrokken bij nog te maken keuzes. Deze vragen kunnen slechts in onderlinge samenhang van een antwoord worden voorzien. Het college stelde daarom voor niet in december een besluit te nemen, maar eerst een Informatiebijeenkomst over dit onderwerp te houden. De raad dient op 10 februari 2022 alsnog een besluit te nemen over het opgenomen bedrag van € 160.000 in de Najaarsnota 2021.