Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 9 juni 2022

18:45
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 9 juni 2022 14:57
Eind
woensdag 29 juni 2022 16:26
Toelichting

Benoeming wethouders, raadsleden en fractie-assistenten

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Mededelingen van de voorzitter 18:57 - 21:29
 3. 3

  Van 18.45 - 20.45 uur.

  Na de verkiezingen van 16 maart 2022 hebben Soest 2002, GGS, VVD en PvdA onderhandeld om tot een coalitieakkoord te komen. Daarnaast is met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigende partijen gesproken om inbreng te kunnen hebben in het coalitieakkoord.
  Op 3 juni 2022 is het coalitieakkoord openbaar gemaakt.

  De bespreking van het coalitieakkoord start met een korte toelichting door formateur M. Berntssen (via een filmpje) m.b.t. het proces om tot het coalitieakkoord te komen. Vervolgens geven de vier fractievoorzitters van de onderhandelende partijen een inhoudelijke toelichting op het akkoord en gaan in op de vooraf gestelde vragen van de andere partijen.

  Daarna hebben de andere partijen de gelegenheid te reageren op het coalitieakkoord en de inleiding van de vier fractievoorzitters.
  Na een korte schorsing zullen de vier fractievoorzitters ingaan op nog openstaande vragen waarna een laatste inhoudelijke reactie door de overige partijen gegeven kan worden.

  Omdat het coalitieakkoord een akkoord is tussen de onderhandelende partijen zal de gemeenteraad niet besluiten over het coalitieakkoord.

  De fracties worden verzocht hun vragen uiterlijk op 8 juni 2022 om 12.00 uur aan de griffier te mailen via m.vanesterik@soest.nl.

 4. 4

  Vanaf 21.00 uur.

  Overeenkomstig de Verordening onderzoek benoembaarheid wethouders gemeente Soest 2014 is een ad hoc commissie, bestaande uit de raadsleden Harrie Dijkhuizen, Annemarieke Weith en Peter Lucas bijeen geweest. Deze ad hoc commissie heeft de benoembaarheid van de kandidaat wethouders onderzocht. Daarnaast heeft een extern bureau een integriteitsrisicoanalyse per kandidaat wethouder uitgevoerd.

  Het schriftelijke advies van de ad hoc commissie volgt.

 5. 5

  Door middel van een stembriefje zal er gestemd worden over de benoeming van de kandidaat wethouders.

 6. 6

  Voordat de wethouders de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te
  leggen.

  De teksten luiden:
  Eed of verklaring en belofte:
  Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!
  (┬źDat verklaar en beloof ik!┬╗)

 7. 7

  De vacatures die in de raad ontstaan zijn door de benoeming van de wethouders, worden ingevuld. Het betreft raadsleden voor de fracties van Soest 2002, GGS en VVD.
  De commissie benoembaarheid wethouders onderzoekt ook de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden.
  Daarna zal de gemeenteraad dienen te besluiten over de toelating van de nieuwe raadsleden.

 8. 8

  Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of belofte en verklaring af te leggen.
  De teksten luiden:

  Eed of belofte en verklaring:
  "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
  (Dat verklaar en beloof ik!")

 9. 9

  Ook aan de nieuwe fractie-assistenten wordt gevraagd een eed of een belofte en verklaring af te leggen, voordat ze met de werkzaamheden starten.
  De teksten luiden:

  Eed of belofte en verklaring:
  "Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

  Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

  Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen.

  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"
  (Dat verklaar en beloof ik!")

 10. 10
  Sluiting