Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

woensdag 30 maart 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Start
woensdag 30 maart 2022 16:57
Eind
woensdag 30 maart 2022 20:11
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. In de Besluitvormende Raadsvergadering op 29 maart 2022 zijn de noodzakelijke documenten, de zogenaamde geloofsbrieven, onderzocht door een commissie bestaande uit drie raadsleden. De commissie heeft verslag uitgebracht aan de vergadering. De raad heeft vervolgens een besluit genomen over de toelating van de benoemde raadsleden.
  Voordat de raadsleden de werkzaamheden starten, dienen zij een eed of een belofte en verklaring af te leggen.

  De teksten luiden:
  Eed:
  "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

  Belofte en verklaring:
  "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
  Dat verklaar en beloof ik!"

 2. Ook aan de fractie-assistenten wordt gevraagd een eed of een belofte en verklaring af te leggen, voordat ze met de werkzaamheden starten.

  De teksten luiden:
  Eed
  "Ik zweer dat ik, om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen.
  Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!"

  Belofte en verklaring:
  "Ik verklaar dat ik, om tot fractie-assistent benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in de hoedanigheid van fractie-assistent te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-assistent naar eer en geweten zal vervullen.
  Dat verklaar en beloof ik!"