Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 29 september 2022

19:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 29 september 2022 15:56
Eind
donderdag 29 september 2022 20:27
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter 19:34 - 19:34
 2. 3
  Voorgesteld als hamerstukken: 19:34 - 19:35
 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 3.d

  - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022

 6. 3.e

  Kan de raad instemmen met de herbenoeming van de leden van de bezwaarschriftencommissie (voor raadsbesluiten)?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (5), VVD (5)
 7. 3.f

  Kan de raad instemmen met de uitgangspunten voor de benoeming van de rapporteurs verbonden partijen en kan de raad instemmen met het laten besluiten door de Agendacommissie over de personele invulling van het rapporteurschap verbonden partijen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (5), VVD (5)
 8. 4
  Overige agendapunten: 19:44 - 19:44
 9. 4.a

  Op basis van de opiniërende bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie Soest ‘Toegankelijkheid digitale dienstverlening’ zal de griffie een raadsvoorstel voorbereiden. Het raadsvoorstel volgt naar verwachting op 27 september 2022.


  De raad zal dan in ieder geval voorgesteld worden om de conclusies van het onderzoek vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (5), VVD (5)
 10. 4.b

  Kan de raad de Startnotitie visie sociaal domein vaststellen?

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (5), VVD (5)
 11. 4.c

  Kan de raad instemmen met het weerleggen van de ingediende zienswijze op de ontwerpweigering van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de gevraagde omgevingsvergunning ten behoeve van de planologische gebruikswijziging van gronden voor het toestaan van vier recreatiewoningen binnen de bestemming 'Bos - Bostuin' aan de Amersfoortsestraat 126 B te Soesterberg overeenkomstig de Nota van zienswijzen? En kan de raad de verklaring van geen bedenkingen weigeren?

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  BurgerBelangen (1), CDA (1), CU-SGP (2), D66 (2), GGS (5), GroenLinks (3), POS (3), PvdA (1), Soest2002 (4), VVD (5)
  tegen
  Soest2002 (1)
 12. 5
  Vragenkwartier 20:06 - 20:08
 13. 6
  Sluiting 20:08 - 20:27