Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 29 september 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  1. - Raadhuisplein 2022-5 van 7 juli 2022

  2. Kan de raad instemmen met de uitgangspunten voor de benoeming van de rapporteurs verbonden partijen en kan de raad instemmen met het laten besluiten door de Agendacommissie over de personele invulling van het rapporteurschap verbonden partijen?

  3. Op basis van de opiniërende bespreking van het rapport van de Rekenkamercommissie Soest ‘Toegankelijkheid digitale dienstverlening’ zal de griffie een raadsvoorstel voorbereiden. Het raadsvoorstel volgt naar verwachting op 27 september 2022.

    De raad zal dan in ieder geval voorgesteld worden om de conclusies van het onderzoek vast te stellen.

  4. Kan de raad instemmen met het weerleggen van de ingediende zienswijze op de ontwerpweigering van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de gevraagde omgevingsvergunning ten behoeve van de planologische gebruikswijziging van gronden voor het toestaan van vier recreatiewoningen binnen de bestemming 'Bos - Bostuin' aan de Amersfoortsestraat 126 B te Soesterberg overeenkomstig de Nota van zienswijzen? En kan de raad de verklaring van geen bedenkingen weigeren?