Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 7 juli 2022

19:30

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Rob Metz
Agenda documenten

Agendapunten

Kan de raad het Bestemmingsplan Officierscasino Soesterberg vaststellen?

Bijlagen

Kan de raad de jaarstukken 2021 (programmaverantwoording en jaarrekening) vaststellen en instemmen met de deelvoorstellen:
a. de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
b. een bedrag van € 1.505.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2022 ter beschikking stellen;
c. het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad € 2.730.000 toevoegen aan de algemene reserve.

De accountantsverklaring en -rapportage zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn wordt de raad hierover geïnformeerd en worden deze stukken aan de raad toegezonden.

Kan de raad instemmen met het betrekken van de geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten zoals verwoord in de paragrafen 2.1 t/m 2.6 bij de opstelling van de begroting 2023- 2026? En kan de raad instemmen met de in de voorjaarsnota 2022 (hoofdstuk 3) genoemde:
a. financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen 2022 en 2023-2025;
b. financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten;
c. financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard?