Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 7 juli 2022

19:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 7 juli 2022 15:27
Eind
donderdag 30 juni 2022 16:20
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt er een petitie door omwonenden van de Insingerstraat aan de raad aangeboden, dat zal rond 19.15 uur zijn en wordt ook via de live stream uitgezonden.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 2. 3
  Voorgesteld als hamerstukken:
 3. 3.a

 4. 3.b

 5. 4.0
  NIEUW AGENDAPUNT - Vragen/input gemeenteraad richting college m.b.t. beoogde opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen Insingerstraat Soest 19:42 - 20:36
 6. 4
  Overige agendapunten: 20:36
 7. 4.a

  Kan de raad het Bestemmingsplan Officierscasino Soesterberg vaststellen?

  Bijlagen

 8. 4.b

  Kan de raad de jaarstukken 2021 (programmaverantwoording en jaarrekening) vaststellen en instemmen met de deelvoorstellen:
  a. de kredieten afsluiten zoals aangegeven in hoofdstuk 6.3 van de jaarrekening;
  b. een bedrag van € 1.505.000 oormerken zoals aangegeven in hoofdstuk 5.7 (resultaatbestemming) en deze gelden in 2022 ter beschikking stellen;
  c. het na resultaatbestemming resterende voordelige saldo ad € 2.730.000 toevoegen aan de algemene reserve.

  De accountantsverklaring en -rapportage zijn nog niet beschikbaar. Zodra deze beschikbaar zijn wordt de raad hierover geïnformeerd en worden deze stukken aan de raad toegezonden.

 9. 4.c

  Kan de raad:

  1. instemmen met het betrekken van de geschetste ontwikkelingen
  en uitgangspunten bij de opstelling van de begroting 2023- 2026, zoals
  verwoord in de paragrafen 2.1 t/m 2.6 van de kaderbrief en
  (aanvullend) in de junibrief 2022?
  2. Kan de raad instemmen met de in de voorjaarsnota 2022 (hoofdstuk 3)
  genoemde:
  a. financiële (meerjarige) wijzigingsvoorstellen 2022 en 2023-2025;
  b. financiële wijzigingsvoorstellen voor kredieten;
  c. financiële wijzigingsvoorstellen van technische aard.
  3. En kan de raad instemmen met de aanvullende begrotingsvoorstellen op de
  voorjaarsnota 2022, zoals verwoord in de junibrief 2022.

 10. 6
  Sluiting 22:18