Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Raadsvergadering

donderdag 12 mei 2022

19:30

Uitzending

Agendapunten

 1. 2
  Mededelingen van de voorzitter
 2. 3
  Voorgesteld als hamerstukken:
 3. 3.b

 4. 3.e

  Kan de raad de door het college van B en W opgelegde geheimhouding op de Mastergrex Hart van de Heuvelrug 2022 en grondexploitatie Vliegbasis Soesterberg 2022 bekrachtigen?

 5. 3.f

  Kan de raad instemmen met de voordracht van de Agendacommissie voor de bemensing van de Werkgeverscommissie en de Auditcommissie?

  Het raadsvoorstel en raadsbesluit volgt nog.

 6. 4
  Overige agendapunten:
 7. 4.c

  In het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad is opgenomen dat:

  1. De plaatsvervangend voorzitter van de raad wordt gekozen via maximaal 2 (schriftelijke) stemrondes tijdens de eerstvolgende Besluitvormende Raadsvergadering na de gemeenteraadsverkiezingen door de raad in nieuwe samenstelling;
  2. De raad stelt een profielschets vast voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad (reeds vastgesteld door de raad op 17 juni 2021 en bij deze vergaderstukken gevoegd);
  3. Kandidaatstelling vindt plaats bij de griffier via een schriftelijke /digitale motivering waarin inzicht wordt gegeven in het voldoen aan de competenties opgenomen in de profielschets voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad;
  4. Indien er slechts 1 raadslid zich kandidaat stelt voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad, volgt de benoeming van deze kandidaat bij acclamatie;
  5. Indien er geen raadsleden zijn die zich kandidaat stellen voor het plaatsvervangend voorzitterschap van de raad wordt teruggevallen op artikel 77 van de Gemeentewet waarin staat dat de waarneming plaats vindt door het langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen.

  De griffier ontvangt de kandidaatstelling met motivering graag uiterlijk per email d.d. 8 mei 2022.

 8. 5

  Met vragen van POS over de aanvraag flitspalen en een motie vreemd van VVD, POS, CU-SGP en CDA  over het plaatsen van de Nederlandse  Europese en Provinciale vlag in de raadzaal.

 9. 6
  Sluiting