Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 2 juni 2022

19:30 - 20:15
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 2 juni 2022 16:07
Eind
donderdag 2 juni 2022 19:59
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

 2. 2
  Spreekrecht over een niet eerder geagendeerd onderwerp 19:34 - 19:48
 3. 3

  Op 4 maart 2021 is de Huisvestingsverordening gemeente Soest 2021 vastgesteld. Op dat moment liep er al een regionaal traject om de huisvestingsverordeningen van de regiogemeenten meer op elkaar af te stemmen. Niet alle aanpassingen waren toen al bekend. De raad wordt op 2 juni 2022 voorgesteld om de Huisvestingsverordening uit 2021 op 2 punten aan te passen. Het gaat om behoud 75% van de inschrijftijd en de regionale uitstroom uit zorginstellingen. Verder wordt een technische wijziging voorgesteld bij de urgentievoorwaarden bij echtscheiding en relatieverbreking.
  Het is wenselijk om de Huisvestingsverordening van Soest op basis hiervan te wijzigen. Het streven is om de wijzigingen per 1 juli 2022 regionaal in te voeren. Daarom wordt ook voorgesteld om in afwijking van de Referendumverordening de Huisvestingsverordening per 1 juli 2022 in werking te laten treden.

 4. 4

  Voor de aanpassing van de raadzaal heeft de gemeenteraad in de Najaarsnota 2021 een krediet verstrekt van € 180.000. Met het verwerken van de uitgangspunten tot een ontwerp zijn aanvullende wensen naar voren gekomen. Op 1 februari 2022 hebben de fractievoorzitters positief gereageerd op het laatste ontwerp van de architect met bijbehorende directiebegroting. Het verstrekte krediet is echter niet toereikend om dit uit te kunnen voeren.

  De raad wordt daarom op 2 juni 2022 voorgesteld om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 95.000 en om de hiermee gemoeide structurele jaarlasten ad €4.500,- te dekken uit de algemene middelen.

 5. 6
  Sluiting 19:58 - 19:59