Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Opiniërende Raadsbijeenkomst

donderdag 24 november 2022

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Rob Metz
Start
donderdag 24 november 2022 16:09
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:04:07 - 00:06:59 - Rob Metz
  00:06:59 - 00:13:28 - Inspreker 1
  00:13:28 - 00:13:31 - Rob Metz
  00:13:31 - 00:13:54 - Inspreker 1
  00:13:54 - 00:14:10 - Rob Metz
  00:14:19 - 00:15:06 - Jan Paauw
  00:15:07 - 00:15:12 - Rob Metz
  00:15:12 - 00:16:45 - De Heer Baskaya
  00:16:46 - 00:16:49 - Rob Metz
  00:16:58 - 00:17:26 - Bert Groothuis
  00:17:26 - 00:17:29 - Rob Metz
  00:17:30 - 00:18:00 - De Heer Baskaya
  00:18:01 - 00:18:05 - Rob Metz
  00:18:11 - 00:18:18 - Jan Paauw
  00:18:18 - 00:18:31 - Rob Metz
  00:18:31 - 00:18:43 - Jan Paauw
  00:18:43 - 00:19:09 - Rob Metz
  00:19:13 - 00:19:42 - Harrie Dijkhuizen
  00:19:42 - 00:20:58 - Rob Metz
  00:23:54 - 00:24:02 - Rob Metz
  00:24:09 - 00:26:39 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:26:39 - 00:26:47 - Rob Metz
  00:26:49 - 00:26:51 - Rob Metz
  00:26:59 - 00:28:54 - Mark Kronenburcht
  00:28:54 - 00:29:02 - Rob Metz
  00:29:09 - 00:31:40 - Gerben Stormbroek
  00:31:40 - 00:31:48 - Rob Metz
  00:31:56 - 00:33:02 - Tineke Flinterman
  00:33:04 - 00:33:25 - Rob Metz
  00:40:42 - 00:41:15 - Rob Metz
  00:41:15 - 00:41:39 - Osman Suna
  00:41:43 - 00:41:44 - Rob Metz
  00:41:44 - 00:46:41 - Osman Suna
  00:46:41 - 00:47:12 - Rob Metz
  00:47:18 - 00:48:04 - René Corbeij
  00:48:04 - 00:48:12 - Rob Metz
  00:48:14 - 00:48:32 - Rob Metz
  00:48:32 - 00:49:00 - Mark Kronenburcht
  00:49:00 - 00:49:05 - Rob Metz
  00:49:13 - 00:50:01 - Tineke Flinterman
  00:50:01 - 00:50:15 - Rob Metz
  00:50:21 - 00:51:02 - Elske Ter Beek-Suijkerbuijk
  00:51:02 - 00:51:13 - Rob Metz
  00:51:19 - 00:51:47 - Martien van Leijenhorst
  00:51:47 - 00:52:04 - Rob Metz
  00:59:03 - 00:59:27 - Rob Metz
  00:59:27 - 01:03:25 - Osman Suna
  01:03:25 - 01:04:01 - Rob Metz
  01:04:08 - 01:06:33 - Michel Janssen
  01:06:33 - 01:06:44 - Rob Metz
  01:06:44 - 01:07:40 - Michel Janssen
  01:07:40 - 01:08:15 - Rob Metz
  01:08:19 - 01:08:52 - Karin Scholten
  01:08:53 - 01:10:12 - Rob Metz
  01:10:20 - 01:12:23 - Peter Lucas
  01:12:24 - 01:12:32 - Rob Metz
  01:12:38 - 01:15:14 - Damara Exalto
  01:15:15 - 01:17:51 - Rob Metz
  01:17:51 - 01:17:57 - Rob Metz
  01:17:57 - 01:19:01 - Johan Baks
  01:19:07 - 01:19:08 - Rob Metz
  01:19:08 - 01:19:13 - Johan Baks
  01:19:13 - 01:19:15 - Rob Metz
  01:19:15 - 01:19:16 - Johan Baks
  01:19:16 - 01:19:21 - Rob Metz
  01:19:40 - 01:23:04 - Annemarieke Weith-Plomp
  01:23:04 - 01:23:10 - Rob Metz
  01:24:39 - 01:24:53 - Rob Metz
  01:25:00 - 01:31:10 - Osman Suna
 2. 2

  01:30:16 - 01:31:10 - Osman Suna
 3. 3

  01:30:17 - 01:31:10 - Osman Suna
 4. 3.a

  Het college heeft een Plan van Aanpak nader uit laten werken in een drietal modellen. De modellen omvatten een oplopend ambitieniveau. Een model met een hoger ambitieniveau betreft een aanvulling op het voorgaande model. De modellen zijn:
  • Model 1: Gebruikswaarde. Het voortzetten van vigerend beleid: focus op gebruikswaarde van de openbare ruimte. Dit model heeft een scope van circa 2 jaar.
  • Model 2: Belevingswaarde. Hierbij is het uitgangspunt een korte en middellange termijn focus op het verbeteren van direct zichtbare zaken in de openbare ruimte voor de omwonenden op het gebied van parkeren, groen, spelen, verkeer en verharding. Dit model heeft een scope van circa 2 tot 10 jaar.
  • Model 3: Toekomstwaarde. Hierbij wordt gefocust op de lange termijndoelen op het gebied van energietransitie en waterhuishouding die vooral impact hebben op de ondergrondse infrastructuur in de openbare ruimte. Dit model heeft een scope van circa 10 tot 20 jaar.


  De raad wordt op 1 december 2022 voorgesteld om het Plan van Aanpak Openbare Ruimte Kom Soesterberg vast te stellen en om model 2A uit te laten werken in een uitvoeringsplan.

  01:30:18 - 01:31:10 - Osman Suna
 5. 3.b

  Voor het bedrijventerrein aan de Banningstraat 5-11 is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt om het gebied te transformeren naar woningbouw. De ontwikkeling omvat 49 grondgebonden woningen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, hierop zijn geen zienswijzen ingediend.
  Tijdens de eerdere opiniërende bespreking op 30 juni 2022 stelden POS en GL technische vragen over de milieucategorie waarover gesproken werd in het ontwerpbestemmingsplan voor de Banningstraat 5-11 te Soesterberg. De raad besloot toen om de besluitvorming over het voorstel aan te houden.
  Inmiddels heeft de initiatiefnemer een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar de geluidbelasting. Op basis van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het nieuwbouwplan. Daarnaast wordt de locatie Verlengde Tempellaan 1 niet in haar huidige en toekomstige bedrijfsvoering belemmerd door het nieuwbouwplan. De RUD heeft het onderzoek beoordeeld en van een positief advies voorzien.


  De raad wordt op 1 december 2022 gevraagd het Bestemmingsplan Banningstraat 5-11 vast te stellen.

  01:30:19 - 01:31:10 - Osman Suna
 6. 3.c

  De rekenkamercommissie heeft een quickscan uitgevoerd naar de doeltreffendheid van het gemeentelijke sportdeelnamebeleid in de periode 2017-2022. De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Hoe heeft de sportdeelname in Soest zich tussen 2017 en 2022 ontwikkeld en heeft de gemeente hier adequaat beleid op gevoerd’? In de aanbiedingsbrief zijn de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In het rapport is de bestuurlijke reactie van het college van B en W opgenomen.


  Bij deze bespreking heeft de raad de gelegenheid vragen ter verduidelijking te stellen aan het college van B en W, met name over de bestuurlijke reactie van het college in relatie tot de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Daarna hebben de fracties de gelegenheid aan te geven hoe om te gaan met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.


  Op basis van de bespreking zal de griffie een raadsvoorstel voor de raad voorbereiden om in ieder geval de conclusies van het onderzoek vast te stellen.
  Het raadsvoorstel volgt naar verwachting op 29 november 2022.

  01:30:20 - 01:31:10 - Osman Suna
  01:31:10 - 01:31:13 - Rob Metz
  01:31:13 - 01:35:01 - Osman Suna
  01:35:01 - 01:35:42 - Rob Metz
  01:37:56 - 01:38:05 - Rob Metz
  01:38:05 - 01:38:08 - Rob Metz
  01:38:09 - 01:39:03 - Jan Vrakking
  01:39:03 - 01:39:04 - Rob Metz
  01:39:04 - 01:39:15 - Jan Vrakking
  01:39:15 - 01:39:28 - Rob Metz
  01:39:37 - 01:40:26 - Vincent van der Wardt
  01:40:26 - 01:40:33 - Rob Metz
  01:40:38 - 01:41:34 - Ties de Ruijter
  01:41:35 - 01:41:57 - Rob Metz
  01:41:58 - 01:43:17 - Rik van Huigenbos
  01:43:17 - 01:43:23 - Rob Metz
  01:43:25 - 01:44:29 - Gerben Stormbroek
  01:44:30 - 01:44:35 - Rob Metz
  01:44:46 - 01:46:14 - Peter Lucas
  01:46:15 - 01:46:29 - Rob Metz
  01:46:29 - 01:47:47 - Johan Baks
  01:47:47 - 01:48:00 - Rob Metz
  01:48:07 - 01:48:33 - Jan Vrakking
  01:48:33 - 01:48:40 - Rob Metz
  01:49:33 - 01:50:39 - Rob Metz
  01:52:02 - 01:53:03 - Harrie Dijkhuizen
  01:53:52 - 01:53:55 - Harrie Dijkhuizen
  01:53:55 - 01:56:15 - Cees Paul
  01:56:15 - 01:56:27 - Harrie Dijkhuizen
  01:56:39 - 01:59:30 - Novin Buzan
  01:59:31 - 02:00:41 - Harrie Dijkhuizen
  02:00:42 - 02:01:16 - Harrie Dijkhuizen
  02:07:08 - 02:07:47 - Harrie Dijkhuizen
  02:08:31 - 02:09:19 - Rob Metz
  02:09:30 - 02:13:21 - Matthias Noorlander
  02:13:21 - 02:13:28 - Rob Metz
  02:14:39 - 02:14:45 - Rob Metz
  02:14:55 - 02:17:11 - Bert Groothuis
  02:17:11 - 02:17:29 - Rob Metz
  02:17:39 - 02:19:30 - Peter Lucas
  02:19:31 - 02:20:00 - Rob Metz
  02:44:14 - 02:44:29 - Rob Metz
  02:44:37 - 02:51:35 - Liesa van Aalst-Veldman
  02:51:35 - 02:51:48 - Rob Metz
  02:51:51 - 02:54:02 - Osman Suna
  02:54:02 - 02:54:38 - Rob Metz
  02:54:40 - 02:58:12 - Matthias Noorlander
  02:58:12 - 02:58:37 - Rob Metz
  02:58:38 - 03:00:28 - Erna Wegman
  03:00:28 - 03:00:38 - Rob Metz
  03:00:51 - 03:02:53 - Peter Lucas
  03:02:54 - 03:03:25 - Rob Metz
  03:03:47 - 03:04:01 - Rob Metz
  03:04:01 - 03:05:31 - Lenneke Welschen
  03:05:31 - 03:05:38 - Rob Metz
  03:05:41 - 03:07:01 - Ilona van der Linden
  03:07:06 - 03:07:18 - Rob Metz
  03:07:28 - 03:08:56 - Tamara Top Stevanovic
  03:08:56 - 03:09:05 - Rob Metz
  03:09:12 - 03:12:54 - Karin Scholten
  03:12:54 - 03:13:09 - Rob Metz
  03:13:09 - 03:13:41 - Lenneke Welschen
  03:13:42 - 03:13:47 - Rob Metz
  03:13:49 - 03:14:09 - Ilona van der Linden
  03:14:09 - 03:14:18 - Rob Metz
  03:14:20 - 03:15:30 - Karin Scholten
  03:15:30 - 03:15:37 - Rob Metz
  03:15:39 - 03:16:05 - Ilona van der Linden
  03:16:05 - 03:16:06 - Rob Metz
  03:16:06 - 03:16:24 - Karin Scholten
  03:16:25 - 03:17:04 - Rob Metz
 7. 3.d

  De Algemene plaatselijke verordening Soest (hierna: APV) wordt periodiek gewijzigd op basis van onder andere gewijzigde wet- en regelgeving en beleid, rechterlijke uitspraken en de periodieke actualisatie van de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aan de voorliggende actualisatie liggen onder meer de wijzigingen van de Drank- en Horecawet en de Gemeentewet (artikel 151d) ten grondslag. Een groot deel van de wijzigingen is doorgevoerd naar aanleiding van de wijziging van de modelverordening van de VNG. Ook zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd op verzoek van de vakafdelingen. Een artikelsgewijze toelichting op de wijzigingen is bij de vergaderstukken gevoegd.


  De raad wordt op 1 december gevraagd de APV Soest 2022 vast te stellen.

 8. 3.e

  In het kader van de planning- en controlcyclus is de Najaarsnota 2022 opgesteld. De Najaarsnota 2022 is de tweede tussenrapportage over de uitvoering van de begroting 2022 gebaseerd op de gegevens tot medio september en sluit voor 2022 met een voordelig saldo van afgerond € 1,6 miljoen. Daarmee komt het geprognosticeerde jaarresultaat 2022 uit op een overschot van € 7,1 miljoen. Het positieve saldo van € 7,1 miljoen komt met name uit de septembercirculaire 2021 (€ 1,4 miljoen) en de junibrief/meicirculaire 2022 (€ 2,3 miljoen).
  De grootste afwijkingen (bedragen boven € 100.000) hebben betrekking op:
  • Coronamiddelen € 128.000 voordeel
  • Leges omgevingsvergunningen 350.000 voordeel
  • Sociaal domein 985.000 voordeel
  • Werk en inkomen 470.000 nadeel
  • Algemene uitkering 370.000 voordeel
  • Rentesaldo en kapitaallasten 190.000 voordeel.
  In de Najaarsnota zijn voor in totaal € 2.956.000 aan oormerkvoorstellen opgenomen.


  De raad wordt op 1 december 2022 gevraagd in te stemmen met de Najaarsnota over de uitvoering van de programmabegroting 2022-2025, in te stemmen met de financiële en technische wijzigingsvoorstellen en om in te stemmen met de oormerkvoorstellen 2022.

 9. 4
  Agendapunten voorgesteld als hamerstuk: 22:29 - 22:29
 10. 4.a

  Het huidige water- en rioleringsplan van de gemeente Soest (GWRP 2018-2022) loopt in 2022 af. Een gemeentelijk water- en rioleringsplan (GWRP) beschrijft hoe een gemeente invulling geeft aan zijn wettelijke watertaken en legitimeert de financiering van deze taken.


  De raad wordt op 1 december 2022 gevraagd om het vigerende plan te verlengen met 2 jaar.

 11. 4.b

  In maart 2021 heeft de raad het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) vastgesteld. Dat plan zet in op samenwerking met het onderwijsveld, gebouweigenaren, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Vanuit het IAB wordt meervoudig gebruik van de eigen accommodaties en onderwijsgebouwen gestimuleerd en gefaciliteerd. De mate waarin medegebruik van accommodaties mogelijk is, is ook afhankelijk van de functionaliteit en flexibiliteit van de gebouwen.


  De raad wordt op 1 december 2022 voorgesteld om de Ludgerusschool om te vormen tot een multifunctionele accommodatie (MFA) en om hiervoor een eenmalige financiële bijdrage van € 150.000 inclusief BTW aan het schoolbestuur toe te kennen voor het realiseren van het multifunctioneel deel in het schoolgebouw. Dit bedrag kan gedekt worden uit de uit de reserve IAB.

 12. 4.c

  In november 2021 heeft de raad de routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed vastgesteld. Hierin is De Plantage als belangrijke gemeentelijke accommodatie opgenomen. In het Integraal Accommodatiebeleid (IAB 2021) is de locatie benoemd tot een focuslocatie. Dat betekent dat het één van de locaties die de gemeente blijvend exploiteert. Bij de vaststelling van de routekaart is besloten zowel het binnenklimaat als de verduurzaming van het gebouw grondig te onderzoeken en te komen met een voorstel van maatregelen.


  De raad wordt op 1 december 2022 voorgesteld om in te stemmen met de verbetering van het binnenklimaat en de verduurzaming van het gebouw BEC De Plantage. Ook wordt voorgesteld om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 484.500,- inclusief BTW. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen afgerond € 29.000 (renovatie - afschrijving in 20 jaar). De investering zal doorberekend worden in een kostprijsdekkende huur voor het gebouw.

 13. 4.d

  De rekenkamercommissie Soest telt vijf externe leden. Eind van dit jaar zijn er twee leden die hun maximale benoemingstermijn hebben bereikt (namelijk maximaal twee keer drie jaar). Een derde lid heeft een zittingsduur van drie jaar vervuld en heeft aangegeven niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. De overige twee leden de heer Binnema en mevrouw Calmeijer Meijburg-Van Reekum hebben aangeven graag herbenoemd te worden. Na de zomer is gestart met de werving van drie nieuwe leden. Namens de raad waren hierbij betrokken de heer Van der Wardt en mevrouw Welschen.


  De raad wordt op 1 december 2022 voorgesteld drie nieuwe leden te benoemen waaronder een voorzitter en de twee andere leden te herbenoemen. Voordat de (nieuwe) leden (her)benoemd zullen worden zal afscheid genomen worden van de vertrekkende leden van de rekenkamercommissie.

 14. 5
  Sluiting 22:43